Lịch giải đấu của Chess Results

[Ngày mới] [đổi ngày] [xóa ngày]

Giải/ Nội dung
Loại giải
Ngày bắt đầuNgày kết thúcTháng 10/ 2019 URL DOC
Thứ_sáu2019/10/04Thứ_sáu2019/11/1515. Dellacher Schach-Open 2019AUT URL PDF
Ngày bắt đầuNgày kết thúcTháng 11/ 2019 URL DOC
Thứ_sáu2019/11/29Thứ_sáu2019/11/29Jugend-Bundesländer Meisterschaften St. Veit/GlanAUT URL
Thứ_bảy2019/11/30Thứ_bảy2019/11/30U8-U18 Österreichische Meisterschaften im Schnellschach St. Veit/GlanAUT URL
Ngày bắt đầuNgày kết thúcTháng 12/ 2019 URL DOC
Chủ_Nhật2019/12/01Chủ_Nhật2019/12/01U8-U18 Österreichische Meisterschaften im Blitzschach St. Veit/GlanAUT URL
Thứ_sáu2019/12/06Thứ_bảy2019/12/07U8-U16 Landesoffene Grazer Jugendmeisterschaften KarmeliterplatzAUT URL