Start rangliste

Nr.NavnFideIDFEDRatKlub/By
1Victor Wyclef11901268HAI1835
2Azolin Melchisedek11901101HAI0Le Pion
3Timasse Jhonny11901187HAI1791Lac Azuei
4Etienne Jean Benio11902035HAI0Tour du Roi
5Mathieu Sara Daphka11901110HAI1718Le Pion
6Seine Rose Berline11900547HAI1679
7Brutus Douby11900741HAI1452
8Cadeau Merisena11900733HAI1439
9Dunat Kimberlie11900814HAI1398
10Noel Sultana11900806HAI1098
11Alexandre Billy11901152HAI0
12Alexis Lourdina11901861HAI0
13Anal Belab11901870HAI0
14Aristal Marx Adolph Lyndi11901993HAI0
15Azolin Denisson Arnaud11900717HAI0
16Balice Nachelie11902000HAI0
17Beaudinoir Kimberly11901853HAI0
18Bernard Victoria11901560HAI0
19Cardozo Ilann11901837HAI0
20Chrispin Steve11901985HAI0
21Civil Fernandez Capello11901900HAI0
22Civil Nickens11901918HAI0
23Civil Olivier Yamsley11901926HAI0
24Civil Yoshiya Willinsky11901934HAI0
25Clement Venord11901160HAI0
26Cyprien Leila Rihanna11901969HAI0
27Diverny Nathalie11902019HAI0
28Dupiche Sobiesky Caland Max11901098HAI0
29Edouard Hamiah Yvann Bradley11901942HAI0
30Ireus Nerline11901055HAI0
31Jacinthe Misty Daila11901888HAI0
32Jean Baptiste Jhoudy Jude11901896HAI0
33Juste Fencha Babrielle11901136HAI0
34Lebrun Carline11901209HAI0
35Legal Chrislove11901977HAI0
36Leger Berlensky11901470HAI0
37Lemaille Enock11902027HAI0
38Louis Lovens11901179HAI0
39Resil Ronald11901080HAI0
40Salnave William Antony11901772HAI0
41Senezier Woodjy11901845HAI0
42Simon Geraldson11901004HAI0
43Victor Jacquelin11901250HAI0
44Vivy Chimgnayton11901012HAI0