Turnier wegen der derzeitigen Situation bezüglich Corona-Virus abgesagt

NÖSV 1.Klasse Mostviertel 2019/20 Meister-Play-Off

Cập nhật ngày: 13.03.2020 20:03:50, Người tạo/Tải lên sau cùng: nö.-schachverband

Giải/ Nội dungGrunddurchgang, Meister-Play-Off, unteres Play-Off
Ẩn/ hiện thông tin Hiển thị thông tin của giải, Liên kết với lịch giải đấu
Các bảng biểuBảng điểm xếp hạng, Bốc thăm tất cả các vòng đấu, Lịch thi đấu
Excel và in ấnIn danh sách

Tiebreak Settings

Number of games which do not count
Best rating0
1
2
3
Weakest rating0
1
2
3
used ratingapply int. rating, if player has no nat. rating
apply rating-minimum, if player has no int. rating
Ignore game if player has no rating

Rating-minimum (for player without rating):1000

forfeitslike a normal game
ignore game
ignore game but add it in the number of not count (weakest) games
byelike a player without rating
ignore game
ignore game but add it in the number of not count (weakest) games