Lưu ý: Để giảm tải máy chủ phải quét hàng ngày của tất cả các liên kết (trên 100.000 trang web và nhiều hơn nữa mỗi ngày) từ công cụ tìm kiếm như Google, Yahoo và Co, tất cả các liên kết cho các giải đấu đã quá 2 tuần (tính từ ngày kết thúc) sẽ được hiển thị sau khi bấm vào nút lệnh bên dưới:


Hiển thị thông tin của giải
 

אליפות הקיץ הפתוחה בקרית ים עד מד כושר 1700

Cập nhật ngày: 07.09.2019 21:21:41, Người tạo/Tải lên sau cùng: israel chess federation (licence 130)

Danh sách ban đầu

SốTênFideIDRtg
1טננבאום אדםISR1574
2פלקוביץ סטניסלבISR1559
3זילברמן איתיISR1510
4לויטן ליאלISR1495
5זוסמן נועהISR1490
6סטרונגין דניאלISR1465
7אורן עמיאלISR1434
8סויסה נהוראיISR1402
9ניב צביISR1400
10ספיר ג'ושעISR1385
11לוין אריאלISR1372
12חיימוביץ אליISR1357
13גלם שחרISR1352
14וקסלר אוריISR1350
15אפל יניבISR1345
16ציבולבסקי אוריISR1307
17גלם גיליISR1300
18ויימשטיין נועםISR1258
19ציבולבסקי איתיISR1258
20מילמן אליISR1244
21גבע אוריISR1200
22נוסבכר אבינדבISR1200
23נוסבכר יאירISR1200
24נוסבכר ישיISR1200