Selecció del torneig

Ordenar per

Federació seleccionada: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Núm.TorneigDarrera actualització
1The 4th HANOI OPEN FIDE RATING CHESS TOURNAMENT 2019 45 Minuts
2Giải Cờ vua Vietchess Văn Quán mở rộng tháng 10 năm 2019 47 Minuts
3GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ BẢNG NAM 10+11 1 Hores 33 Min.
4GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ BẢNG NỮ 1 Hores 37 Min.
5GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ BẢNG NAM 12 1 Hores 43 Min.
6GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VIII - NĂM 2019 RAPID U09 2 Hores 35 Min.
7GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2019-2020 NỮ 13-14 TUỔI 4 Hores 55 Min.
8GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2019-2020 NỮ 9-10 TUỔI 4 Hores 55 Min.
9GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2019-2020 NAM 11-12 TUỔI 4 Hores 56 Min.
10GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2019-2020 NAM 7-8TUỔI 4 Hores 58 Min.
11GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2019-2020 NAM 13-14 TUỔI 5 Hores 12 Min.
12GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VIII - NĂM 2019 RAPID OPEN 5 Hores 17 Min.
13GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VIII - NĂM 2019 RAPID U11 5 Hores 22 Min.
14GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VIII - NĂM 2019 RAPID U13 5 Hores 28 Min.
15U14_NamNỮ_Bảng học sinh_BG Open 2019 5 Hores 43 Min.
16GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VIII - NĂM 2019 RAPID U07 5 Hores 44 Min.
17U10_Nam_Bảng mở rộng_BG Open 2019_CỜ CHỚP 5 Hores 45 Min.
18GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VIII - NĂM 2019 RAPID U06 5 Hores 47 Min.
19U8_Nam_Bảng mở rộng_BG Open 2019_CỜ CHỚP 5 Hores 50 Min.
20U12NamNỮ+OPEN_Bảng mở rộng_BG Open 2019_CỜ CHỚP 5 Hores 52 Min.
21Giải cờ vua nội bộ lớp thầy Toàn Hà Đông chiều thứ 7 6 Hores 8 Min.
22U8_NỮ_Bảng mở rộng_BG Open 2019_CỜ CHỚP 6 Hores 13 Min.
23U6_NamNữ_Bảng mở rộng_BG Open 2019_CỜ CHỚP 6 Hores 16 Min.
24U10_Nữ_Bảng mở rộng_BG Open 2019_CỜ CHỚP 6 Hores 17 Min.
25U12_Nam_Bảng học sinh_BG Open 2019 6 Hores 20 Min.
26U10_Nam_Bảng học sinh_BG Open 2019 6 Hores 23 Min.
27U12_NỮ_Bảng học sinh_BG Open 2019 6 Hores 27 Min.
28U17_NamNỮ_Bảng học sinh_BG Open 2019 6 Hores 28 Min.
29U8_Nữ_Bảng học sinh_BG Open 2019 6 Hores 43 Min.
30U8_Nam_Bảng học sinh_BG Open 2019 6 Hores 44 Min.
31U10_NỮ_Bảng học sinh_BG Open 2019 6 Hores 51 Min.
32GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2019-2020 NAM 9-10 TUỔI 7 Hores 12 Min.
33GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2019-2020 NỮ 11-12 TUỔI 7 Hores 15 Min.
34GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2019-2020 NỮ 7-8TUỔI 7 Hores 18 Min.
35GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VIII - NĂM 2019 BLITZ U11 7 Hores 20 Min.
36GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VIII - NĂM 2019 BLITZ U13 7 Hores 21 Min.
37GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2019-2020 NỮ 6 TUỔI 7 Hores 33 Min.
38U8_Nữ_Bảng học sinh_BG Open 2019 7 Hores 49 Min.
39GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2019-2020 NAM 6 TUỔI 7 Hores 51 Min.
40Giải cờ nội bộ trung tâm Gia đình cờ Vua 8 Hores 31 Min.
41GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VIII - NĂM 2019 BLITZ OPEN 11 Hores 47 Min.
42GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VIII - NĂM 2019 BLITZ U07 11 Hores 53 Min.
43GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VIII - NĂM 2019 BLITZ U09 11 Hores 54 Min.
44U10_Nam_Bảng mở rộng_BG Open 2019_CỜ NHANH 14 Hores 20 Min.
45U6_NamNữ_Bảng mở rộng_BG Open 2019_CỜ NHANH 14 Hores 20 Min.
46U10_NỮ_Bảng mở rộng_BG Open 2019_CỜ NHANH 14 Hores 25 Min.
47GIẢI CỜ TƯỚNG TRUNG CAO TUỔI TOÀN QUỐC NĂM 2019 NỮ 61-70 TUỔI 14 Hores 36 Min.
48GIẢI CỜ TƯỚNG TRUNG CAO TUỔI TOÀN QUỐC NĂM 2019 NỮ 40-50 TUỔI 14 Hores 37 Min.
49GIẢI CỜ TƯỚNG TRUNG CAO TUỔI TOÀN QUỐC NĂM 2019 NAM 71 TUỔI 14 Hores 38 Min.
50GIẢI CỜ TƯỚNG TRUNG CAO TUỔI TOÀN QUỐC NĂM 2019 DANH SÁCH TỔNG HỢP 15 Hores 17 Min.