Kappingarnevnd

Sortera eftir

Vel land: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Nr.KappingSeinast dagført
1GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2019 BẢNG NAM - CỜ TIÊU CHUẨN 4 Tímar 39 Min.
2GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2019 BẢNG NỮ - CỜ TIÊU CHUẨN 5 Tímar 20 Min.
3GIẢI HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ NHA TRANG NĂM HỌC 2019-2020 MÔN CỜ VUA NỮ THCS 15 TUỔI 9 Tímar 25 Min.
4GIẢI HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ NHA TRANG NĂM HỌC 2019-2020 MÔN CỜ VUA NỮ THCS 13 TUỔI 9 Tímar 25 Min.
5GIẢI HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ NHA TRANG NĂM HỌC 2019-2020 MÔN CỜ VUA NAM THCS 13 TUỔI 9 Tímar 25 Min.
6GIẢI HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ NHA TRANG NĂM HỌC 2019-2020 MÔN CỜ VUA NAM THCS 15 TUỔI 9 Tímar 26 Min.
7CỜ VUA - GIẢI CỜ NHANH BÁCH KHOA HÀ NỘI MỞ RỘNG IV 14 Tímar 25 Min.
8Giải nội bộ Hoa Phượng Đỏ - OPEN 14 Tímar 32 Min.
9Giải nội bộ Hoa Phượng Đỏ - U9 14 Tímar 32 Min.
10Giải Cờ Vua CLB Thần Đồng Đà Nẵng Bảng nâng cao 15 Tímar 9 Min.
11GIẢI HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ NHA TRANG NĂM HỌC 2019-2020 MÔN CỜ VUA NỮ TH 11 TUỔI 15 Tímar 45 Min.
12GIẢI HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ NHA TRANG NĂM HỌC 2019-2020 MÔN CỜ VUA NAM TH 11 TUỔI 15 Tímar 52 Min.
13GIẢI HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ NHA TRANG NĂM HỌC 2019-2020 MÔN CỜ VUA NỮ TH 9 TUỔI 16 Tímar 2 Min.
14GIẢI HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ NHA TRANG NĂM HỌC 2019-2020 MÔN CỜ VUA NAM TH 9 TUỔI 16 Tímar 10 Min.
152019 U2000 (Vietchess Club) 2nd ROAD TO MASTER Championship 1 Dagur 2 Tímar
16GIẢI CỜ TƯỚNG HKPĐ QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2019-2020 - BẢNG NỮ 14-15 TUỔI 1 Dagur 2 Tímar
17GIẢI CỜ TƯỚNG HKPĐ QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2019-2020 - BẢNG NỮ 12-13 TUỔI 1 Dagur 2 Tímar
18GIẢI CỜ TƯỚNG HKPĐ QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2019-2020 - BẢNG NỮ 10-11 TUỔI 1 Dagur 2 Tímar
19GIẢI CỜ TƯỚNG HKPĐ QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2019-2020 - BẢNG NỮ 8-9 TUỔI 1 Dagur 2 Tímar
20GIẢI CỜ TƯỚNG HKPĐ QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2019-2020 - BẢNG NỮ 7 TUỔI 1 Dagur 2 Tímar
21GIẢI CỜ TƯỚNG HKPĐ QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2019-2020 - BẢNG NAM 14-15 TUỔI 1 Dagur 2 Tímar
22GIẢI CỜ TƯỚNG HKPĐ QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2019-2020 - BẢNG NAM 12-13 TUỔI 1 Dagur 2 Tímar
23GIẢI CỜ TƯỚNG HKPĐ QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2019-2020 - BẢNG NAM 10-11 TUỔI 1 Dagur 3 Tímar
24GIẢI CỜ TƯỚNG HKPĐ QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2019-2020 - BẢNG NAM 8-9 TUỔI 1 Dagur 3 Tímar
25GIẢI CỜ TƯỚNG HKPĐ QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2019-2020 - BẢNG NAM 7 TUỔI 1 Dagur 3 Tímar
26GIẢI CỜ VUA HKPĐ QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2019-2020 - BẢNG NỮ 14-15 TUỔI 1 Dagur 3 Tímar
27GIẢI CỜ VUA HKPĐ QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2019-2020 - BẢNG NỮ 12-13 TUỔI 1 Dagur 3 Tímar
28GIẢI CỜ VUA HKPĐ QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2019-2020 - BẢNG NỮ 10-11 TUỔI 1 Dagur 3 Tímar
29GIẢI CỜ VUA HKPĐ QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2019-2020 - BẢNG NỮ 8-9 TUỔI 1 Dagur 3 Tímar
30GIẢI CỜ VUA HKPĐ QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2019-2020 - BẢNG NỮ 7 TUỔI 1 Dagur 3 Tímar
31GIẢI CỜ VUA HKPĐ QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2019-2020 - BẢNG NAM 14-15 TUỔI 1 Dagur 3 Tímar
32GIẢI CỜ VUA HKPĐ QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2019-2020 - BẢNG NAM 12-13 TUỔI 1 Dagur 3 Tímar
33GIẢI CỜ VUA HKPĐ QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2019-2020 - BẢNG NAM 10-11 TUỔI 1 Dagur 3 Tímar
34GIẢI CỜ VUA HKPĐ QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2019-2020 - BẢNG NAM 8-9 TUỔI 1 Dagur 3 Tímar
35GIẢI CỜ VUA HKPĐ QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2019-2020 - BẢNG NAM 7 TUỔI 1 Dagur 3 Tímar
36Giải Cờ Vua học sinh Q. Sơn Trà năm học 2019 - 2020 Bảng Nữ lớp 6,7 1 Dagur 9 Tímar
37Giải Cờ Vua học sinh Q. Sơn Trà năm học 2019 - 2020 Bảng Nam lớp 8,9 1 Dagur 9 Tímar
38Giải Cờ Vua học sinh Q. Sơn Trà năm học 2019 - 2020 Bảng Nam lớp 6,7 1 Dagur 10 Tímar
39Giải Cờ Vua học sinh Q. Sơn Trà năm học 2019 - 2020 Bảng Nam lớp 1,2,3 1 Dagur 10 Tímar
40Giải Cờ Vua học sinh Q. Sơn Trà năm học 2019 - 2020 Bảng Nữ lớp 1,2,3 1 Dagur 10 Tímar
41Giải Cờ Vua học sinh Q. Sơn Trà năm học 2019 - 2020 Bảng Nữ lớp 4,5 1 Dagur 10 Tímar
42Giải Cờ Vua học sinh Q. Sơn Trà năm học 2019 - 2020 Bảng Nam lớp 4,5 1 Dagur 10 Tímar
43CỜ TƯỚNG - GIẢI CỜ NHANH BÁCH KHOA HÀ NỘI MỞ RỘNG LẦN IV 1 Dagur 13 Tímar
44Giải Cờ vua Hội khỏe Phù Đổng quận Hà Đông năm học 2019-2020 Nam 7 2 Dagur 1 Tímar
45Giải nội bộ - U13 2 Dagur 1 Tímar
46Giải nội bộ-U9 2 Dagur 1 Tímar
47Giải cờ nhanh lớp ĐTQ 3 ngày 12 tháng 4 năm 2019 2 Dagur 6 Tímar
48thrh tytryty 2 Dagur 11 Tímar
49GIẢI HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ NHA TRANG NĂM HỌC 2019-2020 MÔN CỜ TƯỚNG TỔNG HỢP DANH SÁCH 3 Dagur 7 Tímar
50GIẢI CỜ TƯỚNG HỘI CCB HUYỆN ĐẠ TẺH 2019 3 Dagur 9 Tímar