Kappingarnevnd

Sortera eftir

Vel land: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Nr.KappingSeinast dagført
1GIẢI CỜ VUA TÌM KIẾM TÀI NĂNG CÚP CHIẾN BINH TÍ HON LT NHẤT NĂM 2021 BẢNG U9-U10 2 Tímar 59 Min.
2GIẢI CỜ VUA TÌM KIẾM TÀI NĂNG CÚP CHIẾN BINH TÍ HON LT NHẤT NĂM 2021 BẢNG U7-U8 3 Tímar 1 Min.
3GIẢI CỜ VUA TÌM KIẾM TÀI NĂNG CÚP CHIẾN BINH TÍ HON LT NHẤT NĂM 2021 BẢNG U6 3 Tímar 5 Min.
4GIẢI CỜ VUA TÌM KIẾM TÀI NĂNG CÚP CHIẾN BINH TÍ HON LT NHẤT NĂM 2021 BẢNG OPEN 3 Tímar 7 Min.
5GIẢI CỜ TƯỚNG HKPĐ QUẬN ĐỐNG ĐA NĂM HỌC 2020-2021 - CỜ NHANH - BẢNG NAM U13 3 Tímar 21 Min.
6GIẢI CỜ TƯỚNG HKPĐ QUẬN ĐỐNG ĐA NĂM HỌC 2020-2021 - CỜ NHANH - BẢNG NAM U15 3 Tímar 21 Min.
7GIẢI CỜ TƯỚNG HKPĐ QUẬN ĐỐNG ĐA NĂM HỌC 2020-2021 - CỜ NHANH - BẢNG NỮ U13 3 Tímar 21 Min.
8GIẢI CỜ TƯỚNG HKPĐ QUẬN ĐỐNG ĐA NĂM HỌC 2020-2021 - CỜ NHANH - BẢNG NỮ U15 3 Tímar 21 Min.
9GIẢI CỜ TƯỚNG HKPĐ QUẬN ĐỐNG ĐA NĂM HỌC 2020-2021 - CỜ NHANH - BẢNG NAM U7 3 Tímar 39 Min.
10GIẢI CỜ TƯỚNG HKPĐ QUẬN ĐỐNG ĐA NĂM HỌC 2020-2021 - CỜ NHANH - BẢNG NAM U9 3 Tímar 39 Min.
11GIẢI CỜ TƯỚNG HKPĐ QUẬN ĐỐNG ĐA NĂM HỌC 2020-2021 - CỜ NHANH - BẢNG NAM U11 3 Tímar 39 Min.
12GIẢI CỜ TƯỚNG HKPĐ QUẬN ĐỐNG ĐA NĂM HỌC 2020-2021 - CỜ NHANH - BẢNG NỮ U7 3 Tímar 39 Min.
13GIẢI CỜ TƯỚNG HKPĐ QUẬN ĐỐNG ĐA NĂM HỌC 2020-2021 - CỜ NHANH - BẢNG NỮ U9 3 Tímar 39 Min.
14GIẢI CỜ TƯỚNG HKPĐ QUẬN ĐỐNG ĐA NĂM HỌC 2020-2021 - CỜ NHANH - BẢNG NỮ U11 3 Tímar 39 Min.
15CLB HVS LẦN 1 2021 lop 1,2,3 nữ 4 Tímar 8 Min.
16CLB HVS LẦN 1 2021 lop 1,2,3 NAM 4 Tímar 12 Min.
17GIẢI CỜ TƯỚNG HKPĐ QUẬN ĐỐNG ĐA NĂM HỌC 2020-2021 - CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM U13 4 Tímar 18 Min.
18GIẢI CỜ TƯỚNG HKPĐ QUẬN ĐỐNG ĐA NĂM HỌC 2020-2021 - CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM U15 4 Tímar 18 Min.
19GIẢI CỜ TƯỚNG HKPĐ QUẬN ĐỐNG ĐA NĂM HỌC 2020-2021 - CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ U13 4 Tímar 18 Min.
20GIẢI CỜ TƯỚNG HKPĐ QUẬN ĐỐNG ĐA NĂM HỌC 2020-2021 - CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ U15 4 Tímar 18 Min.
21CLB HVS LẦN 1 2021 lop 4,5 nữ 4 Tímar 24 Min.
22CLB HVS LẦN 1 2021 lop 4,5 NAM 4 Tímar 28 Min.
23GIẢI CỜ TƯỚNG HKPĐ QUẬN ĐỐNG ĐA NĂM HỌC 2020-2021 - CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM U7 4 Tímar 31 Min.
24GIẢI CỜ TƯỚNG HKPĐ QUẬN ĐỐNG ĐA NĂM HỌC 2020-2021 - CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM U9 4 Tímar 32 Min.
25GIẢI CỜ TƯỚNG HKPĐ QUẬN ĐỐNG ĐA NĂM HỌC 2020-2021 - CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM U11 4 Tímar 32 Min.
26GIẢI CỜ TƯỚNG HKPĐ QUẬN ĐỐNG ĐA NĂM HỌC 2020-2021 - CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ U7 4 Tímar 32 Min.
27GIẢI CỜ TƯỚNG HKPĐ QUẬN ĐỐNG ĐA NĂM HỌC 2020-2021 - CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ U9 4 Tímar 32 Min.
28GIẢI CỜ TƯỚNG HKPĐ QUẬN ĐỐNG ĐA NĂM HỌC 2020-2021 - CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ U11 4 Tímar 32 Min.
291st Weekend rapid tournament 2021 OPEN 4 Tímar 41 Min.
301st Weekend rapid tournament 2021 WOMAN 4 Tímar 43 Min.
31Giải cờ vua đường đến đỉnh vinh quang mở rộng lần 13 ngày 17.01.2021 Tranh cúp Kiện tướng tương lai - Bảng Nữ U09 6 Tímar 12 Min.
32Giải cờ vua đường đến đỉnh vinh quang mở rộng lần 13 ngày 17.01.2021 Tranh cúp Kiện tướng tương lai - Bảng OPEN 6 Tímar 13 Min.
33Giải cờ vua đường đến đỉnh vinh quang mở rộng lần 13 ngày 17.01.2021 Tranh cúp Kiện tướng tương lai - Bảng U11 6 Tímar 13 Min.
34Giải cờ vua đường đến đỉnh vinh quang mở rộng lần 13 ngày 17.01.2021 Tranh cúp Kiện tướng tương lai-Bảng Nam U09 6 Tímar 13 Min.
35Giải cờ vua đường đến đỉnh vinh quang mở rộng lần 13 ngày 17.01.2021 Tranh cúp Kiện tướng tương lai - Bảng U07 6 Tímar 13 Min.
36Giải cờ vua đường đến đỉnh vinh quang mở rộng lần 13 ngày 17.01.2021 Tranh cúp Kiện tướng tương lai 6 Tímar 26 Min.
37GIẢI CỜ VUA CÂU LẠC BỘ TƯƠNG GIANG MỞ RỘNG LẦN 1 NĂM 2020 - 2021 THCS NÂNG CAO 7 Tímar 2 Min.
38GIẢI CỜ VUA CÂU LẠC BỘ TƯƠNG GIANG MỞ RỘNG LẦN 1 NĂM 2020 - 2021 TH NÂNG CAO 7 Tímar 2 Min.
39GIẢI CỜ VUA CÂU LẠC BỘ TƯƠNG GIANG MỞ RỘNG LẦN 1 NĂM 2020 - 2021 LỚP 6 TRỞ LÊN 7 Tímar 2 Min.
40GIẢI CỜ VUA CÂU LẠC BỘ TƯƠNG GIANG MỞ RỘNG LẦN 1 NĂM 2020 - 2021 LỚP 4 + 5 7 Tímar 2 Min.
41GIẢI CỜ VUA CÂU LẠC BỘ TƯƠNG GIANG MỞ RỘNG LẦN 1 NĂM 2020 - 2021 LỚP 3 7 Tímar 3 Min.
42GIẢI CỜ VUA CÂU LẠC BỘ TƯƠNG GIANG MỞ RỘNG LẦN 1 NĂM 2020 - 2021 LỚP 2 7 Tímar 3 Min.
43GIẢI CỜ VUA CÂU LẠC BỘ TƯƠNG GIANG MỞ RỘNG LẦN 1 NĂM 2020 - 2021 LỚP 1 7 Tímar 3 Min.
44GIẢI CỜ VUA CÂU LẠC BỘ TƯƠNG GIANG MỞ RỘNG LẦN 1 NĂM 2020 - 2021 Mần Non 7 Tímar 3 Min.
45GIẢI CỜ VUA CÂU LẠC BỘ TƯƠNG GIANG MỞ RỘNG LẦN 1 NĂM 2021 DANH SÁCH TỔNG HỢP 7 Tímar 4 Min.
46HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG QUẬN BÌNH THỦY NĂM HỌC 2020-2021 NAM LỚP 1 9 Tímar 13 Min.
47U9 NAM - GIẢI CỜ VUA MỪNG XUÂN Q2 10 Tímar 1 Min.
48HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG QUẬN BÌNH THỦY NĂM HỌC 2020-2021 NAM LỚP 6-7 10 Tímar 4 Min.
49HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG QUẬN BÌNH THỦY NĂM HỌC 2020-2021 NAM LỚP 4-5 10 Tímar 7 Min.
50HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG QUẬN BÌNH THỦY NĂM HỌC 2020-2021 NAM LỚP 2-3 10 Tímar 9 Min.
Chess-Tournament-Results-Servari © 2006-2021 Heinz Herzog, CMS-Version 25.08.2020 09:21
PixFuture exclusive partner, yvirskrift