Val av turnering

Sortera efter

Vald nation: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Nr.TurneringSenast uppdaterad
1GIẢI CỜ NHANH BÁCH KHOA HÀ NỘI MỞ RỘNG IV - CỜ VUA 5 Timmar 9 Min.
2GIẢI CỜ NHANH BÁCH KHOA HÀ NỘI MỞ RỘNG IV - CỜ TƯỚNG 5 Timmar 17 Min.
3Giải nội bộ Hoa Phượng Đỏ - U9 7 Timmar 16 Min.
4Giải nội bộ Hoa Phượng Đỏ - OPEN 7 Timmar 17 Min.
5GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ BIÊN HÒA NĂM HỌC 2019 - 2020 CỜ NHANH NỮ 14 - 15 8 Timmar 13 Min.
6GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ BIÊN HÒA NĂM HỌC 2019 - 2020 CỜ NHANH NỮ 12 - 13 8 Timmar 14 Min.
7GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ BIÊN HÒA NĂM HỌC 2019 - 2020 CỜ NHANH NỮ 10 - 11 8 Timmar 15 Min.
8GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ BIÊN HÒA NĂM HỌC 2019 - 2020 CỜ NHANH NỮ 6 - 9 8 Timmar 17 Min.
9GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ BIÊN HÒA NĂM HỌC 2019 - 2020 CỜ NHANH NAM 14 -15 8 Timmar 19 Min.
10GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ BIÊN HÒA NĂM HỌC 2019 - 2020 CỜ NHANH NAM 12 - 13 8 Timmar 20 Min.
11GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ BIÊN HÒA NĂM HỌC 2019 - 2020 CỜ NHANH NAM 10 - 11 8 Timmar 22 Min.
12GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ BIÊN HÒA NĂM HỌC 2019 - 2020 CỜ NHANH NAM 6 - 9 8 Timmar 23 Min.
13GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ BIÊN HÒA NĂM HỌC 2019 - 2020 CỜ NHANH 8 Timmar 26 Min.
14GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ BIÊN HÒA NĂM HỌC 2019 - 2020 CỜ TIÊU CHUẨN NỮ 14 - 15 8 Timmar 28 Min.
15GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2019 BẢNG NỮ - CỜ TIÊU CHUẨN 8 Timmar 28 Min.
16GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2019 BẢNG NAM - CỜ TIÊU CHUẨN 8 Timmar 30 Min.
17GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ BIÊN HÒA NĂM HỌC 2019 - 2020 CỜ TIÊU CHUẨN NỮ 12 - 13 8 Timmar 31 Min.
18GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ BIÊN HÒA NĂM HỌC 2019 - 2020 CỜ TIÊU CHUẨN NỮ 10 - 11 8 Timmar 32 Min.
19GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ BIÊN HÒA NĂM HỌC 2019 - 2020 CỜ TIÊU CHUẨN NỮ 6 - 9 TUỔI 8 Timmar 36 Min.
20GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ BIÊN HÒA NĂM HỌC 2019 - 2020 CỜ TIÊU CHUẨN NAM 14 - 15 TUỔI 8 Timmar 39 Min.
21GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ BIÊN HÒA NĂM HỌC 2019 - 2020 CỜ TIÊU CHUẨN NAM 12 - 13 TUỔI 8 Timmar 42 Min.
22GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ BIÊN HÒA NĂM HỌC 2019 - 2020 CỜ TIÊU CHUẨN NAM 10 - 11 TUỔI 8 Timmar 44 Min.
23GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ BIÊN HÒA NĂM HỌC 2019 - 2020 CỜ TIÊU CHUẨN NAM 6 - 9 TUỔI 8 Timmar 46 Min.
24GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ BIÊN HÒA NĂM HỌC 2019 - 2020 CỜ TIÊU CHUẨN 8 Timmar 49 Min.
25Giải Cờ Vua CLB Thần Đồng Đà Nẵng Bảng nâng cao 10 Timmar 42 Min.
26GIẢI CỜ VUA HKPĐ QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2019-2020 - BẢNG NỮ 12-13 TUỔI 12 Timmar 9 Min.
27CỜ TƯỚNG - GIẢI CỜ NHANH BÁCH KHOA HÀ NỘI MỞ RỘNG LẦN IV 12 Timmar 35 Min.
28GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ BIÊN HÒA NĂM 2019 CỜ TIÊU CHUẨN NAM 12 - 13 TUỔI 12 Timmar 48 Min.
29GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ BIÊN HÒA NĂM 2019 12 Timmar 49 Min.
30GIẢI CỜ VUA HKPĐ QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2019-2020 - BẢNG NỮ 7 TUỔI 13 Timmar 26 Min.
31GIẢI CỜ VUA HKPĐ QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2019-2020 - BẢNG NAM 10-11 TUỔI 13 Timmar 27 Min.
32GIẢI CỜ VUA HKPĐ QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2019-2020 - BẢNG NỮ 8-9 TUỔI 13 Timmar 29 Min.
33GIẢI CỜ VUA HKPĐ QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2019-2020 - BẢNG NAM 12-13 TUỔI 13 Timmar 32 Min.
34GIẢI CỜ VUA HKPĐ QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2019-2020 - BẢNG NỮ 10-11 TUỔI 13 Timmar 33 Min.
35GIẢI CỜ VUA HKPĐ QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2019-2020 - BẢNG NAM 14-15 TUỔI 13 Timmar 36 Min.
36GIẢI CỜ VUA HKPĐ QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2019-2020 - BẢNG NAM 8-9 TUỔI 13 Timmar 39 Min.
37GIẢI CỜ VUA HKPĐ QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2019-2020 - BẢNG NAM 7 TUỔI 13 Timmar 41 Min.
38GIẢI HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ NHA TRANG NĂM HỌC 2019-2020 MÔN CỜ VUA NAM THCS 13 TUỔI 13 Timmar 44 Min.
39GIẢI HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ NHA TRANG NĂM HỌC 2019-2020 MÔN CỜ VUA NAM THCS 15 TUỔI 13 Timmar 46 Min.
40GIẢI HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ NHA TRANG NĂM HỌC 2019-2020 MÔN CỜ VUA NỮ THCS 13 TUỔI 13 Timmar 46 Min.
41GIẢI HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ NHA TRANG NĂM HỌC 2019-2020 MÔN CỜ VUA NỮ THCS 15 TUỔI 13 Timmar 47 Min.
42GIẢI CỜ VUA HKPĐ QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2019-2020 - BẢNG NỮ 14-15 TUỔI 13 Timmar 48 Min.
43NỮ 1-3, HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG H.NAM SÁCH, HẢI DƯƠNG - MÔN CỜ VUA NĂM HỌC 2019-2020 14 Timmar 14 Min.
44NAM 4-5, HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG H.NAM SÁCH, HẢI DƯƠNG - MÔN CỜ VUA NĂM HỌC 2019-2020 14 Timmar 14 Min.
45NAM 1-3, HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG H.NAM SÁCH, HẢI DƯƠNG - MÔN CỜ VUA NĂM HỌC 2019-2020 14 Timmar 15 Min.
46NỮ 4-5, HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG H.NAM SÁCH, HẢI DƯƠNG - MÔN CỜ VUA NĂM HỌC 2019-2020 14 Timmar 15 Min.
47giải Frist Saturday tháng 12/2019. Bảng Tốt 15 Timmar 14 Min.
48giải Frist Saturday tháng 12/2019. Bảng Mã 15 Timmar 15 Min.
49GIẢI HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ NHA TRANG NĂM HỌC 2019-2020 MÔN CỜ VUA NỮ TH 11 TUỔI 20 Timmar 4 Min.
50GIẢI HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ NHA TRANG NĂM HỌC 2019-2020 MÔN CỜ VUA NỮ TH 9 TUỔI 20 Timmar 5 Min.