Turneringsvalg

Sortering i helhold til

Valgt federation: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Nr.TurneringSidste opdatering
1Giải vô địch cờ vua nhanh Hà Nôi mở rộng Tranh cúp Kiện tướng tương lai lần V - năm 2020 - Bảng phong trào 6 Timer 23 Min.
2Giải Cờ vua Captain Chess Hà Đông mở rộng tháng 11 năm 2020 8 Timer 50 Min.
3Giải Cờ Vua Trường tiểu học Đông Thái năm học 2020-2021 Khối lớp 5 12 Timer 3 Min.
4Giải Cờ Vua Trường tiểu học Đông Thái năm học 2020-2021 Khối lớp 4 12 Timer 3 Min.
5Giải Cờ Vua Trường tiểu học Đông Thái năm học 2020-2021 Khối lớp 3 12 Timer 3 Min.
6Giải Cờ Vua Trường tiểu học Đông Thái năm học 2020-2021 Khối lớp 2 12 Timer 4 Min.
7Giải Cờ Vua Trường tiểu học Đông Thái năm học 2020-2021 Khối lớp 1 12 Timer 4 Min.
8Giải cờ vua lần thứ V - Trường Tiểu học Vinschool Times City T36 năm 2020-2021 Khối 5 - Nữ 13 Timer 34 Min.
9Giải cờ vua lần thứ V - Trường Tiểu học Vinschool Times City T36 năm 2020-2021 Khối 5 - Nam 13 Timer 37 Min.
10Giải cờ vua lần thứ V - Trường Tiểu học Vinschool Times City T36 năm 2020-2021 Khối 4 - Nữ 13 Timer 41 Min.
11Giải cờ vua lần thứ V - Trường Tiểu học Vinschool Times City T36 năm 2020-2021 Khối 4 - Nam 13 Timer 48 Min.
12Giải cờ vua lần thứ V - Trường Tiểu học Vinschool Times City T36 năm 2020-2021 Khối 3 - Nữ 13 Timer 56 Min.
13Giải cờ vua lần thứ V - Trường Tiểu học Vinschool Times City T36 năm 2020-2021 Khối 3 - Nam 14 Timer 1 Min.
14Giải cờ vua lần thứ V - Trường Tiểu học Vinschool Times City T36 năm 2020-2021 Khối 2 - Nữ 14 Timer 9 Min.
15Giải cờ vua lần thứ V - Trường Tiểu học Vinschool Times City T36 năm 2020-2021 Khối 2 - Nam 14 Timer 32 Min.
16Giải cờ vua lần thứ V - Trường Tiểu học Vinschool Times City T36 năm 2020-2021 Khối 1 - Nữ 14 Timer 41 Min.
17Giải cờ vua lần thứ V - Trường Tiểu học Vinschool Times City T36 năm 2020-2021 Khối 1 - Nam 14 Timer 43 Min.
18Giải vô địch cờ vua nhanh Hà Nôi mở rộng Tranh cúp Kiện tướng tương lai lần V - năm 2020 - Bảng nâng cao 15 Timer 39 Min.
19GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 13 17 Timer 45 Min.
20GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 9 17 Timer 49 Min.
21GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 17 18 Timer 4 Min.
22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 11 18 Timer 13 Min.
23GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 13 18 Timer 27 Min.
24GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 7 18 Timer 34 Min.
25GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 11 19 Timer
26GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 15 19 Timer 6 Min.
27GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 9 19 Timer 12 Min.
28GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 7 19 Timer 59 Min.
29GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 6 20 Timer 30 Min.
30GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 15 20 Timer 36 Min.
31GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 20 21 Timer 30 Min.
32GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 20 21 Timer 44 Min.
3330-10-2020 1 Dage 8 Timer
34SUNDAY FUNDAY 17 - ELOB - 01.11.2020 1 Dage 8 Timer
35GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2020 TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG THAM DỰ 1 Dage 17 Timer
36GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG HỘI NHÀ BÁO TỈNH HẢI DƯƠNG NĂM 2020 - CỜ CHỚP 1 Dage 19 Timer
37Cờ vua tiểu học La Khê ( khối 5 nữ) 2 Dage 9 Timer
38Cờ vua tiểu học La Khê khối 5 nam 2 Dage 9 Timer
39Cờ vua tiểu học La Khê ( khối 4 nam) 2 Dage 9 Timer
40GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG HỘI NHÀ BÁO TỈNH HẢI DƯƠNG NĂM 2020 - CỜ TIÊU CHUẨN 2 Dage 13 Timer
41GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 17 2 Dage 16 Timer
42GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 6 2 Dage 18 Timer
4320/11 PGD KRONG BONG 3 Dage 9 Timer
44Đấu tập nội bộ 28-10-2020 3 Dage 10 Timer
45Cờ vua tiểu học La Khê ( Khối 2 nam) 3 Dage 14 Timer
46cờ vua tiểu học La Khê ( Khối 2 nữ) 3 Dage 14 Timer
47GIẢI CỜ TƯỚNG HỘI KHỎE HỘI NHÀ BÁO THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2020 ( NHÓM 18-40) 3 Dage 18 Timer
48GIẢI CỜ TƯỚNG HỘI KHỎE HỘI NHÀ BÁO THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2020 ( NHÓM 41 Trở lên) 3 Dage 19 Timer
49Cờ vua tiểu học La Khê năm 2020 (khối 1 nam) 3 Dage 20 Timer
50Giải cờ tướng nhanh vô địch cá nhân CLB Kỳ Phong năm 2020 - chặng tháng 9 3 Dage 20 Timer