Turneringsvalg

Sortering i helhold til

Valgt federation: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Nr.TurneringSidste opdatering
1Giải cờ tướng các nhóm tuổi trẻ miền Trung lần thứ XIX năm 2021 - Cờ nhanh - U13 Nữ 13 Minutter
2Giải cờ tướng các nhóm tuổi trẻ miền Trung lần thứ XIX năm 2021 - Cờ nhanh - U15 Nữ 15 Minutter
3Giải cờ tướng các nhóm tuổi trẻ miền Trung lần thứ XIX năm 2021 - Cờ nhanh - U11 Nữ 23 Minutter
4Giải cờ tướng các nhóm tuổi trẻ miền Trung lần thứ XIX năm 2021 - Cờ nhanh - U9 Nữ 25 Minutter
5GIẢI CỜ VUA NHANH HOA PHƯỢNG ĐỎ MỪNG XUÂN TÂN SỬU 2021 BẢNG U11 1 Timer 16 Min.
6GIẢI CỜ VUA HKPĐ TỈNH THÁI NGUYÊN LẦN THỨ XVII NĂM HỌC 2020-2021 NỘI DUNG: CỜ TIÊU CHUẨN NAM 9 ( Lớp 1 đến 3) 6 Timer 22 Min.
7GIẢI CỜ VUA HKPĐ TỈNH THÁI NGUYÊN LẦN THỨ XVII NĂM HỌC 2020-2021 NỘI DUNG: CỜ NHANH NAM 9 ( Lớp 1 đến 3) 6 Timer 29 Min.
8GIẢI CỜ VUA HKPĐ TỈNH THÁI NGUYÊN LẦN THỨ XVII NĂM HỌC 2020-2021 NỘI DUNG: CỜ TIÊU CHUẨN NAM 18 ( Lớp 11&12) 6 Timer 44 Min.
9GIẢI CỜ VUA HKPĐ TỈNH THÁI NGUYÊN LẦN THỨ XVII NĂM HỌC 2020-2021 NỘI DUNG: CỜ TIÊU CHUẨN NAM 16 ( Lớp 10) 6 Timer 44 Min.
10GIẢI CỜ VUA HKPĐ TỈNH THÁI NGUYÊN LẦN THỨ XVII NĂM HỌC 2020-2021 NỘI DUNG: CỜ TIÊU CHUẨN NAM 14-15 ( Lớp 8 đến 9) 6 Timer 44 Min.
11GIẢI CỜ VUA HKPĐ TỈNH THÁI NGUYÊN LẦN THỨ XVII NĂM HỌC 2020-2021 NỘI DUNG: CỜ TIÊU CHUẨN NAM 12-13 ( Lớp 6 đến 7) 6 Timer 44 Min.
12GIẢI CỜ VUA HKPĐ TỈNH THÁI NGUYÊN LẦN THỨ XVII NĂM HỌC 2020-2021 NỘI DUNG: CỜ TIÊU CHUẨN NAM 10-11 ( Lớp 4 đến 5) 6 Timer 44 Min.
13GIẢI CỜ VUA HKPĐ TỈNH THÁI NGUYÊN LẦN THỨ XVII NĂM HỌC 2020-2021 NỘI DUNG: CỜ TIÊU CHUẨN NỮ 18 ( Lớp 11&12) 6 Timer 44 Min.
14GIẢI CỜ VUA HKPĐ TỈNH THÁI NGUYÊN LẦN THỨ XVII NĂM HỌC 2020-2021 NỘI DUNG: CỜ TIÊU CHUẨN NỮ 16 ( Lớp 10) 6 Timer 45 Min.
15GIẢI CỜ VUA HKPĐ TỈNH THÁI NGUYÊN LẦN THỨ XVII NĂM HỌC 2020-2021 NỘI DUNG: CỜ TIÊU CHUẨN NỮ 14-15 ( Lớp 8 đến 9) 6 Timer 45 Min.
16GIẢI CỜ VUA HKPĐ TỈNH THÁI NGUYÊN LẦN THỨ XVII NĂM HỌC 2020-2021 NỘI DUNG: CỜ TIÊU CHUẨN NỮ 12-13 ( Lớp 6 đến 7) 6 Timer 45 Min.
17GIẢI CỜ VUA HKPĐ TỈNH THÁI NGUYÊN LẦN THỨ XVII NĂM HỌC 2020-2021 NỘI DUNG: CỜ TIÊU CHUẨN NỮ 10-11 ( Lớp 4 đến 5) 6 Timer 45 Min.
18GIẢI CỜ VUA HKPĐ TỈNH THÁI NGUYÊN LẦN THỨ XVII NĂM HỌC 2020-2021 NỘI DUNG: CỜ TIÊU CHUẨN NỮ 9 ( Lớp 1 đến 3) 6 Timer 45 Min.
19GIẢI CỜ VUA "NHỮNG CHIẾN BINH SAO ĐỎ" THÁNG 1 NĂM 2021 OPEN 7 Timer 44 Min.
20GIẢI CỜ VUA "NHỮNG CHIẾN BINH SAO ĐỎ" THÁNG 1 NĂM 2021 U11 7 Timer 46 Min.
21GIẢI CỜ VUA "NHỮNG CHIẾN BINH SAO ĐỎ" THÁNG 1 NĂM 2021 U9 7 Timer 50 Min.
22GIẢI CỜ VUA "NHỮNG CHIẾN BINH SAO ĐỎ" THÁNG 1 NĂM 2021 G9 7 Timer 54 Min.
23GIẢI CỜ VUA "NHỮNG CHIẾN BINH SAO ĐỎ" THÁNG 1 NĂM 2021 U7 7 Timer 59 Min.
24GIẢI CỜ VUA NHANH HOA PHƯỢNG ĐỎ MỪNG XUÂN TÂN SỬU 2021 BẢNG U07 8 Timer 31 Min.
25GIẢI CỜ VUA NHANH HOA PHƯỢNG ĐỎ MỪNG XUÂN TÂN SỬU 2021 BẢNG OPEN 8 Timer 32 Min.
26GIẢI CỜ VUA NHANH HOA PHƯỢNG ĐỎ MỪNG XUÂN TÂN SỬU 2021 BẢNG U09 8 Timer 32 Min.
27GIẢI CỜ VUA NHANH HOA PHƯỢNG ĐỎ MỪNG XUÂN TÂN SỬU 2021 BẢNG U06 8 Timer 32 Min.
28GIẢI CỜ VUA NHANH HOA PHƯỢNG ĐỎ MỪNG XUÂN TÂN SỬU 2021 BẢNG G11 8 Timer 33 Min.
29GIẢI CỜ VUA NHANH HOA PHƯỢNG ĐỎ MỪNG XUÂN TÂN SỬU 2021 BẢNG U13 8 Timer 33 Min.
30GIẢI CỜ VUA NHANH HOA PHƯỢNG ĐỎ MỪNG XUÂN TÂN SỬU 2021 BẢNG G09 8 Timer 33 Min.
311st Weekend rapid tournament 2021 WOMEN 9 Timer 17 Min.
321st Weekend rapid tournament 2021 OPEN 9 Timer 19 Min.
33GIẢI CỜ VUA THỂ THAO HỌC SINH TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2021 NHÓM NỮ 14-15 TUỔI 14 Timer 10 Min.
34GIẢI CỜ VUA THỂ THAO HỌC SINH TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2021 NHÓM NỮ 17-18 TUỔI 14 Timer 21 Min.
35GIẢI CỜ VUA THỂ THAO HỌC SINH TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2021 NHÓM NAM 14-15 TUỔI 14 Timer 21 Min.
36GIẢI CỜ VUA THỂ THAO HỌC SINH TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2021 NHÓM NAM 16 TUỔI 14 Timer 27 Min.
37GIẢI CỜ VUA THỂ THAO HỌC SINH TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2021 NHÓM NAM 18 TUỔI 14 Timer 29 Min.
38GIẢI CỜ VUA THỂ THAO HỌC SINH TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2021 NHÓM NỮ 16 TUỔI 14 Timer 36 Min.
39GIẢI CỜ VUA THỂ THAO HỌC SINH TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2021 NHÓM NỮ 12-13 TUỔI 14 Timer 43 Min.
40GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TP. HỒ CHÍ MINH NH 2020-2021 - MÔN CỜ TƯỚNG NỮ THPT 14 Timer 44 Min.
41GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TP. HỒ CHÍ MINH NH 2020-2021 - MÔN CỜ TƯỚNG NAM THPT 14 Timer 44 Min.
42GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TP. HỒ CHÍ MINH NH 2020-2021 - MÔN CỜ TƯỚNG NỮ LỚP 8-9 14 Timer 45 Min.
43GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TP. HỒ CHÍ MINH NH 2020-2021 - MÔN CỜ TƯỚNG NAM LỚP 8-9 14 Timer 46 Min.
44GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TP. HỒ CHÍ MINH NH 2020-2021 - MÔN CỜ TƯỚNG NỮ LỚP 6-7 14 Timer 47 Min.
45GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TP. HỒ CHÍ MINH NH 2020-2021 - MÔN CỜ TƯỚNG NAM LỚP 6-7 14 Timer 48 Min.
46GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TP. HỒ CHÍ MINH NH 2020-2021 - MÔN CỜ TƯỚNG NỮ LỚP 4-5 14 Timer 48 Min.
47GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TP. HỒ CHÍ MINH NH 2020-2021 - MÔN CỜ TƯỚNG NAM LỚP 4-5 14 Timer 49 Min.
48GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TP. HỒ CHÍ MINH NH 2020-2021 - MÔN CỜ TƯỚNG NỮ LỚP 1-3 14 Timer 49 Min.
49GIẢI CỜ VUA THỂ THAO HỌC SINH TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2021 NHÓM NAM 12-13 TUỔI 14 Timer 50 Min.
50GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TP. HỒ CHÍ MINH NH 2020-2021 - MÔN CỜ TƯỚNG NAM LỚP 1-3 14 Timer 50 Min.