Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Wales (WLS)

Flag WLS
SốGiảiCập nhật
11st FIDE World Championship for Disabled Youth and Cadets (CADET) 23 ngày 3 giờ
22019 South Wales International Open 95 ngày 12 giờ
32019 South Wales International Challengers 96 ngày 8 giờ
42019 South Wales International Challengers 101 ngày 7 giờ
52019 South Wales International Open 101 ngày 7 giờ
6North Wales Major 114 ngày 8 giờ
7North Wales Minor 114 ngày 9 giờ
8North Wales Open 2019 114 ngày 9 giờ
9South Wales Blitz 2019 118 ngày 8 giờ
102019 South Wales MEgafinal Boys U8 146 ngày 8 giờ
112019 South Wales Megafinal Boys Under 13 - 14 150 ngày 6 giờ
122019 South Wales Megafinal Girls U12 - 14 APA 150 ngày 6 giờ
132019 South Wales Megafinal Boys U12 150 ngày 7 giờ
142019 South Wales Megafinal Girls U11 150 ngày 7 giờ
152019 South Wales Megafinal Boys U11 150 ngày 7 giờ
162019 South Wales Megafinal Girls U10 150 ngày 7 giờ
172019 South Wales Megafinal Boys U10 150 ngày 7 giờ
182019 South Walers Megafinal Girls U9 150 ngày 7 giờ
192019 South Wales Megafinal Boys U9 150 ngày 7 giờ
202019 South Wales Megafinal Girls U8 150 ngày 7 giờ
212019 South Wales Megafinal Girls U7 150 ngày 7 giờ
222019 South Wales Megafinal Boys U7 150 ngày 7 giờ
232019 Welsh Open Major Championship 176 ngày 7 giờ
242019 Welsh Chess Championship 176 ngày 8 giờ
252019 Welsh Minor Championship 176 ngày 8 giờ
262019 Welsh Minor Championship 180 ngày 6 giờ
272019 Welsh Open Major Championship 180 ngày 6 giờ
282019 Welsh Blitz Championship 204 ngày 7 giờ
292019 Welsh Rapidplay Champ 206 ngày 7 giờ
302019 Welsh Under 13 Championship 212 ngày 9 giờ
312019 Welsh Under 16 Championship 212 ngày 9 giờ
322019 Dyfed Open 233 ngày 9 giờ
332019 Dyfed Major 233 ngày 11 giờ
342019 Dyfed Blitz 234 ngày 6 giờ
352019 U14 Welsh Championship 247 ngày 8 giờ
362019 Welsh Under 10 Champ 247 ngày 8 giờ
372019 Welsh under 12 Championship 247 ngày 8 giờ
382019 U14 Welsh Championship 248 ngày 11 giờ
392019 Welsh under 12 Championship 248 ngày 11 giờ
402019 Welsh Under 10 Champ 248 ngày 12 giờ
412019 South Wales New Year Minor 281 ngày 15 giờ
422019 South Wales New Year Open 282 ngày 9 giờ
432019 South Wales New Year Major 282 ngày 9 giờ
442019 South Wales New Year Minor 282 ngày 9 giờ
452019 South Wales New Year Major 282 ngày 13 giờ
462019 South Wales New Year Open 282 ngày 13 giờ
472019 South Wales New Year Open 282 ngày 14 giờ
482019 South Wales New Year Major 282 ngày 14 giờ
492018 South Wales Autumn Premier 331 ngày 9 giờ
50South Wales Autumn Open 331 ngày 9 giờ