Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Uruguay (URU)

Flag URU
SốGiảiCập nhật
1Cuarentena Chess - Ajedrez Clásico 1 ngày
2ventoso 3 ngày 17 giờ
3Preliminar Uru 3 ngày 22 giờ
4QUINTETO RR 1/4 4 ngày 14 giờ
5apur 4 ngày 22 giờ
6MATCHT ONLINE CUARENTENA-CHESS / XA-AJE AMERICA Blitz 18 tableros 5 ngày 1 giờ
7Cuarentena Chess - Sábado 28/03/2020 - 17 hs. 8 ngày 17 giờ
8Torneo Blitz On-Line Copa Club de Ajedrez "Mate en 1". Info: www.MateEnUno.es.tl 40 USD repartir Sab. 28-03. (Lichess) Tlf +58 424 811 08 55 y +57 311 8796642 9 ngày 11 giờ
9Cuarentena Chess - Viernes 27/03/2020 - 17 hs. 9 ngày 17 giờ
10run run 10 ngày
11CUARENTENA CHESS TEAMS Jueves 26/03 10 ngày 16 giờ
12Cuarentena Chess Teams - Jueves 26/03/2020 - 17 hs. Sistema Sofía 10 ngày 21 giờ
13Cuarentena Chess - Miércoles 25/03/2020 - 17 hs. 11 ngày 17 giờ
14pri pri 11 ngày 23 giờ
15Cuarentena Chess - Martes 24/03/2020 - 17 hs. 12 ngày 17 giờ
16Cuarentena Chess - Lunes 23/03/2020 - 17 hs. 13 ngày 17 giờ
17preliminar 11 13 ngày 22 giờ
18Cuarentena Chess - Domingo 22/03/2020 - 18 hs. 14 ngày 14 giờ
19Cuarentena Chess - 21/03/2020 - 18 hs. 15 ngày 8 giờ
20cuarentena todos 15 ngày 23 giờ
21Cuarentena Chess - 20/03/2020 - 18 hs. 16 ngày 16 giờ
22Cuarentena Chess (Piloto) 17 ngày
2333a FIESTA DE LA PRENSA DIARIO EL TELEGRAFO 2020 82 ngày 12 giờ
24Cuartos CBR 82 ngày 17 giờ
25IV Abierto de Montevideo "COPA MARCEL DUCHAMP 2020" 82 ngày 17 giờ
26Final Camp. Salteño Abs 2019 82 ngày 17 giờ
27Torneo Academia 2020 83 ngày 13 giờ
28Reinas del Tablero V 83 ngày 18 giờ
29IV Etapa Circuito Alekhine 2019 83 ngày 23 giờ
30GRAND PRIX TREBEJOS 84 ngày 16 giờ
31Abierto Internacional Las Cañas 2020 84 ngày 19 giờ
32VERANO TREBEJOS Sub 1700 2020 85 ngày 23 giờ
33Blitz Las Cañas 2020 86 ngày 1 giờ
34Torneo Open de Reyes - nau64 86 ngày 16 giờ
35Torneo Juveniel de Reyes - Academia nau64 86 ngày 16 giờ
36Cuartos de Final Enroque Largo 91 ngày 19 giờ
37Blitz por Equipos - Diciembre 2019 98 ngày 2 giờ
38Aniversario Campeonato Uruguayo 1989 C. A. Progreso 102 ngày 20 giờ
39Vladivostok - Despedida del año 2019 105 ngày 10 giờ
40CAMPEONATO URUGUAYO 2020 Cuartos de Final - Trebejos 2019 107 ngày 3 giờ
41BLITZ RIVERA-LIVRAMENTO 112 ngày
42UDELAR IX 4 112 ngày 18 giờ
43UDELAR IX 2 112 ngày 18 giờ
44UDELAR IX 1 112 ngày 18 giờ
45UDELAR IX 3 112 ngày 18 giờ
46Semifinales Infantiles de Montevideo - Sub 11 112 ngày 22 giờ
47Semifinales Infantiles de Montevideo - Sub 9 112 ngày 22 giờ
48Semifinales Infantiles de Montevideo - Sub 7 112 ngày 22 giờ
49Torneo Abierto Internacional Rivera-Livramento 113 ngày 10 giờ
50Departamental Rapido CAP 2019 113 ngày 19 giờ