Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Uruguay (URU)

Flag URU
SốGiảiCập nhật
1IA Héctor Silva Nazzari 2 ngày 1 giờ
2Torneo por Equipos 4to STJ - nau64 Hungaras 14 ngày 20 giờ
3Torneo por Equipos - STJ - 6to nau64 14 ngày 20 giờ
42do Torneo Escolar 3er año nau64 PDS 14 ngày 20 giờ
5Torne por Equipo 5to STJ nau64 21 ngày
6Torneo Escolar Preparacion 2do C - JM de nau64 21 ngày 1 giờ
7Torneo Preparacion 2do A - JM de nau64 21 ngày 1 giờ
8Torneo por Equipos 5to PDS Hungaras 36 ngày 21 giờ
9SEGUNDO CLASIFICATORIO CAMPEONATO SALTEÑO ABS 37 ngày 11 giờ
102do Torneo Escolar 4to año nau64 PDS 43 ngày 20 giờ
11Torneo de Ajedrez Celeste "105 Años del periódico Helvecia" 52 ngày 13 giờ
12AJEDREZ NOSTALGICO TREBEJOS 53 ngày 11 giờ
13Torneo por Equipos 6to PDS nau64 56 ngày
14Torneo Escolar JM 5A - nau64 56 ngày 21 giờ
15Torneo Interdepartamental 2019 58 ngày 13 giờ
16Reina Reyes XI - No rankeados 58 ngày 17 giờ
17Open 124 de nau64 58 ngày 19 giờ
18Anual Tacuarembo Trebejos 2019 (Apertura) 60 ngày 13 giờ
19Anual Tacuarembo Trebejos U 12 (Apertura) 60 ngày 14 giờ
202do Torneo Escolar 2año A PDS nau64 62 ngày
212do Torneo Escolar 1er año A nau64 PDS 62 ngày
22Torneo Escolar por Equipos 2B - nau64 62 ngày 12 giờ
23Torneo Abierto de Ajedrez Rápido "122 años del Club Solís de Pando" 63 ngày 18 giờ
24Sub 10 - Reina Reyes 64 ngày 17 giờ
25Torneo Metropolitano Infantil 2019 - III Etapa Categoría Sub-10 65 ngày 14 giờ
26Torneo Metropolitano Infantil 2019 - III Etapa Categoría Sub-12 66 ngày
27Biblioteca Nacional 67 ngày 13 giờ
28Reinas del Tablero II 69 ngày 16 giờ
29Fischer Random 71 ngày 16 giờ
30Torneo Abierto de Ajedrez Rápido "122 años del Club Solís de Pando" 72 ngày 10 giờ
31Reina Reyes XI 72 ngày 12 giờ
32Torneo Preparacion 2do B - JM de nau64 75 ngày 15 giờ
33Torneo Abierto Ajedrez Celeste y Chocolate 2019 77 ngày 15 giờ
34Torneo Ajedrez Celeste y Chocolate sub 14 2019 77 ngày 15 giờ
35Torneo Ajedrez Celeste y Chocolate sub 12 2019 77 ngày 15 giờ
36Torneo Ajedrez Celeste y Chocolate sub 10 2019 77 ngày 15 giờ
37Torneo Ajedrez Celeste y Chocolate sub 8 2019 77 ngày 15 giờ
38MEMORIAL HECTOR SILVA NAZZARI III 79 ngày 11 giờ
39Torneo Metropolitano Infantil 2019 - III Etapa Categoría Sub-08 82 ngày 23 giờ
40Torneo Preparacion Escolar 1er año B PDS nau64 83 ngày 2 giờ
41Homenaje al Barrio Punta Gorda 83 ngày 21 giờ
42Torneo Interdepartamental 2019. 87 ngày 14 giờ
43Anual Tacuarembo Club Tacuarembo Ajedrez filial Trebejos 87 ngày 21 giờ
44anual Tacuarembo Trebejos 87 ngày 22 giờ
45Departamental Senior Paysandu 2019 89 ngày 12 giờ
46TORNEO INTERCLUBES 2019 98 ngày 17 giờ
47INVIERNO TREBEJOS 2019 100 ngày 12 giờ
48Preparación Interclubes 103 ngày 17 giờ
49sfs sdf 106 ngày 17 giờ
50fsf 106 ngày 18 giờ