Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Uganda (UGA)

Flag UGA
SốGiảiCập nhật
1SOMALI OPEN TOURNAMENT 70 ngày 23 giờ
22019 NATIONAL CHESS LEAGUE 72 ngày 21 giờ
32019 DOVE YOUTH CHESS CHAMPIONSHIP U20 LADIES 77 ngày 19 giờ
42019 DOVE YOUTH CHESS CHAMPIONSHIP U20 OPEN 77 ngày 19 giờ
52019 DOVE YOUTH CHESS CHAMPIONSHIP U16 LADIES 77 ngày 19 giờ
62019 DOVE YOUTH CHESS CHAMPIONSHIP U16 OPEN 77 ngày 19 giờ
72019 DOVE YOUTH CHESS CHAMPIONSHIP U8 LADIES 77 ngày 19 giờ
82019 DOVE YOUTH CHESS CHAMPIONSHIP U8 OPEN 77 ngày 20 giờ
92019 DOVE YOUTH CHESS CHAMPIONSHIP U10 OPEN 77 ngày 20 giờ
102019 DOVE YOUTH CHESS CHAMPIONSHIP U10 LADIES 77 ngày 20 giờ
112019 DOVE YOUTH CHESS CHAMPIONSHIP U12 LADIES 77 ngày 20 giờ
122019 DOVE YOUTH CHESS CHAMPIONSHIP U12 OPEN 77 ngày 20 giờ
13CPGA Outer Central Youth Chess Championship 20019 U12 Powered by JESA, Stanbic Bank and Vision Group 78 ngày 1 giờ
14CPGA Outer Central Youth Chess Championship 2019 U14 Powered by JESA, Stanbic Bank and Vision Group 78 ngày 1 giờ
15CPGA Outer Central Youth Chess Championship 2019 U18 Powered by JESA, Stanbic Bank, and Vision Group 78 ngày 1 giờ
16CPGA Outer Central Youth Chess Championship 2019 U16 Powered By JESA, Stanbic Bank and Vision Group 78 ngày 1 giờ
17CPGA Outer Central Youth Chess Championship 2019. U10 Powered by Jesa, Stanbic Bank and Vision Group 79 ngày 19 giờ
18DECODA Chess Championship 2019 - U18 85 ngày 1 giờ
19DECODA Chess Championship 2019 - U12 85 ngày 1 giờ
20DECODA Chess Championship 2019 - U14 85 ngày 1 giờ
21DECODA Chess Championship 2019 - U10 85 ngày 1 giờ
22DECODA Chess Championship 2019 - U8 85 ngày 1 giờ
23DECODA Chess Championship 2019 - U18 86 ngày 19 giờ
24AFRICA SCHOOLS INDIVIDUAL CHESS CHAMPIONSHIP 2019 - OPEN Under 11 87 ngày 20 giờ
25AFRICA SCHOOLS INDIVIDUAL CHESS CHAMPIONSHIP 2019 - OPEN Under 17 87 ngày 20 giờ
26AFRICA SCHOOLS INDIVIDUAL CHESS CHAMPIONSHIP 2019 - GIRLS 87 ngày 20 giờ
272019 SOMALI OPEN RAPID CHESS TOURNAMENT 98 ngày 22 giờ
28CPGA Youth Chess Championship U18 Northern Region Qualifier 2019 Powered By JESA, Stanboc Bank, and New Vision Group 99 ngày 2 giờ
29CPGA Youth Chess Championship U16 Northern Region Qualifier 2019 Powered by JESA, Stanbic Bank and New Vision Group 99 ngày 2 giờ
30CPGA Youth Chess Championship U14 Northern Region Qualifier 2019 Powered by JESA, Stanbic Bank New Vision Group 99 ngày 2 giờ
31CPGA Youth Chess Championship U12 Northern Region Qualifier 2019 Powered By JESA, Stanbic Bank and New Vision Group 99 ngày 2 giờ
32CPGA Youth Chess Championship 2019 U10 Northern Region Powered by JESA, Stanbic bank, New Vision Group 99 ngày 2 giờ
33CPGA Youth Chess Championship U 10 Eastern Region Qualifier 2019 Powered by JESA, Stanbic Bank, New Vision 120 ngày
34CPGA Youth Chess Championship U18 Eastern Region Qualifier 2019 Powered by JESA, Stanbic Bank, Vision Group 120 ngày
35CPGA Youth Chess Championship U14 Eastern Region Qualifier 2019 Powered by JESA, Stanbic Bank, New Vision 120 ngày
36CPGA Youth Chess Championship U12 Eastern Region Qualifier 2019 Powered by JESA, Stanbic Bank, New Vision 120 ngày 1 giờ
37CPGA Youth Chess Championship U16 Eastern Region Qualifier 2019 Powered by JESA, Stanbic Bank, New Vision 120 ngày 1 giờ
38CPGA Youth Chess Championship U20 Eastern Region Qualifier 2019 Powered by JESA, Stanbic Bank, Vision Group 120 ngày 1 giờ
39CPGA Youth Chess Championship U 18 Eastern Region Qualifier 2019 Powered by JESA, Stanbic Bank, Vision Group 122 ngày 17 giờ
40CPGA Youth Chess Championship U 16 Eastern Region Qualifier 2019 Powered by JESA, Stanbic Bank, New Vision 122 ngày 17 giờ
41CPGA Youth Chess Championship U 14 Eastern Region Qualifier 2019 Powered by JESA, Stanbic Bank, New Vision 122 ngày 17 giờ
42Gombe Education Service Sports Gala 2019 122 ngày 23 giờ
43CPGA Youth Chess Championship U 12 Eastern Region Qualifier 2019 Powered by JESA, Stanbic Bank, New Vision 123 ngày 4 giờ
44CPGA Youth Chess Championship U 10 Eastern Region Qualifier 2019 Powered by JESA, Stanbic Bank, New Vision 123 ngày 4 giờ
45CPGA Youth Chess Championship U 12 Eastern Region Qualifier 2019 Powered by JESA, Stanbic Bank, New Vision 123 ngày 4 giờ
46Kireka Open Blitz Chess Championship 2019 134 ngày 8 giờ
472019 NATIONAL JUNIORS CHESS CHAMPIONSHIP LADIES 146 ngày 21 giờ
482019 NATIONAL JUNIORS CHESS CHAMPIONSHIP OPEN 146 ngày 21 giờ
492019 Vine Inter-Schools Annual Chess Convention 158 ngày 2 giờ
502019 Vine Inter-Schools Annual Chess Convention 158 ngày 2 giờ