Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Uganda (UGA)

Flag UGA
SốGiảiCập nhật
1BCLA QUARANTINE CHAMPIONSHIP 2020 8 ngày 5 giờ
2BCLA HOME QUARANTINE CHESS TOURNAMENT 11 ngày 22 giờ
3AKALYA TLC CLOSED CHESS CHAMPIONSHIP 2020 Kick Corona Virus Out of Uganda. 13 ngày 21 giờ
45th Kampala Classic Juniors Chess Championship 2020 - U18 83 ngày 2 giờ
55th Kampala Classic Juniors Chess Championship 2020 - U16 83 ngày 2 giờ
65th Kampala Classic Juniors Chess Championship 2020 - U12 83 ngày 2 giờ
75th Kampala Classic Juniors Chess Championship 2020 - U10 83 ngày 2 giờ
85th Kampala Classic Juniors Chess Championship 2020 - U8 83 ngày 2 giờ
95th Kampala Classic Juniors Chess Championship 2020 - U14 84 ngày 6 giờ
102020 Comrades Rapid Chess Championship 84 ngày 19 giờ
11SOM ANNUAL INTER PROJECT CHESS TOURNAMENT 2019 RATED CATEGORY (14th EDITION) 88 ngày 22 giờ
12BUNAMWAYA RAPID CHESS TOURNAMENT 93 ngày
132019 Rwabushenyi Memorial Open Rated Chess Championship 97 ngày 9 giờ
142019 Kireka Open Rated Chess Championship (4th Edition) 97 ngày 21 giờ
152019 Kireka Junior Unrated Chess Championship (4th Edition) 99 ngày 23 giờ
162019 Inter-University Chess Championship Open (University of Kisubi) 106 ngày 23 giờ
172019 Inter-University Chess Championship Ladies (University of Kisubi) 107 ngày 6 giờ
18Open Minds Rapid Chess Championship 2019 (1st Edition) 113 ngày 18 giờ
19SOM ANNUAL INTER PROJECT CHESS TOURNAMENT CATEGORY A 14th EDITION 115 ngày 3 giờ
20SOM ANNUAL INTER PROJECT CHESS TOURNAMENT 2019 CATEGORY B 14th EDITION 115 ngày 4 giờ
21Grand Finale U18 Girls Sponsored by Jesa Milk, Stanbic Bank, Vision Group 125 ngày 2 giờ
22Grand Finale U18 Boys Sponsored by Jesa Milk, Stanbic Bank, Vision Group 125 ngày 2 giờ
23Grand Finale U16 Girls Sponsored by Jesa Milk, Stanbic Bank, Vision Group 125 ngày 2 giờ
24Grand Finale U16 Boys Sponsored by Jesa Milk, Stanbic Bank, Vision Group 125 ngày 2 giờ
25Grand Finale U14 Girls Sponsored by Jesa Milk, Stanbic Bank, Vision Group 125 ngày 2 giờ
26Grand Finale U14 Boys Sponsored by Jesa Milk, Stanbic Bank, Vision Group 125 ngày 2 giờ
27Grand Finale U12 Girls Sponsored by Jesa Milk, Stanbic Bank, Vision Group 125 ngày 2 giờ
28Grand Finale U12 Boys Sponsored by Jesa Milk, Stanbic Bank, Vision Group 125 ngày 2 giờ
29Grand Finale U10 Girls Sponsored by Jesa Milk, Stanbic Bank, Vision Group 125 ngày 2 giờ
30Grand Finale U10 Boys Sponsored by Jesa Milk, Stanbic Bank, Vision Group 125 ngày 2 giờ
31Grand Finale U8 Girls Sponsored by Jesa Milk, Stanbic Bank, Vision Group 125 ngày 2 giờ
32Grand Finale U8 Boys Sponsored by Jesa Milk, Stanbic Bank, Vision Group 125 ngày 2 giờ
332019 Rwabushenyi Memorial Junior Rated Chess Championship 125 ngày 20 giờ
34Grand Finale U8 Girls Sponsored by Jesa Milk, Stanbic Bank, Vision Group 128 ngày 21 giờ
35SOM ANNUAL INTER PROJECT CHESS TOURNAMENT QUALIFIERS FOR MUSTARD SEED SCHOOLS 129 ngày 5 giờ
36DIDA ANNUAL CHESS TOURNAMENT- BUDAKA 1st EDITION 134 ngày 1 giờ
37DECODE P.7 Farewell Chess Tournament - U17 142 ngày 1 giờ
38DECODE P.7 Farewell Chess Tournament - U11 142 ngày 1 giờ
39SOM CHESS ACADEMY-SBC HOIMA Kigaaga Chess Program 151 ngày 1 giờ
40SOM CHESS ACADEMY- SBC HOIMA Nyamasoga Chess Program 151 ngày 1 giờ
41SOM CHESS ACADEMY-SBC HOIMA Kabaale Chess Program 151 ngày 1 giờ
42Comrades Chess Challege 2019; 5-7 Yrs - Girls 156 ngày 2 giờ
43Comrades Chess Challege 2019; 8-10 Yrs - Girls 156 ngày 2 giờ
44Comrades Chess Challege 2019; 8-10 Yrs - Boys 156 ngày 2 giờ
45Comrades Chess Challege 2019; 11-12 Yrs - Girls 156 ngày 3 giờ
46Comrades Chess Challege 2019; 13-15 Yrs 156 ngày 3 giờ
47Comrades Chess Challege 2019; 11-12 Yrs - Boys 156 ngày 4 giờ
48Comrades Chess Challege 2019; 5-7 Yrs - Boys 156 ngày 4 giờ
492019 National Chess League Blitz Round Robin Championship 159 ngày 4 giờ
502019 NATIONAL CHESS LEAGUE 166 ngày 21 giờ