Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Uganda (UGA)

Flag UGA
SốGiảiCập nhật
1TLC BRILLIANCY CHESS CLUB RAPID TOURANAMENT STARTING DATE: 21st Sept TO 12th-OCT-2020 30 ngày 2 giờ
2JALAGATHA CORVID AWARENESS CHESS CHALLENGE 42 ngày 3 giờ
3TLC CHESS CLUB Kamwokya (Kick Away Corvid Rapid Chess Tournament 2020 ) 65 ngày 10 giờ
4KICK AWAY COVID 19 (Kick Away Covid) Held At TLC Kamwokya 75 ngày 11 giờ
5BCLA HOME QUARANTINE CHESS TOURNAMENT 209 ngày 7 giờ
6KISU Chess Challenge 2020 - 8-10yrs: Boys 220 ngày 12 giờ
7KISU Chess Challenge 2020 - 13-15yrs 220 ngày 12 giờ
8KISU Chess Challenge 2020 - 11-12yrs: Girls 220 ngày 12 giờ
9KISU Chess Challenge 2020 - 11-12yrs: Boys 220 ngày 12 giờ
10KISU Chess Challenge 2020 - 8-10yrs: Girls 220 ngày 12 giờ
11KISU Chess Challenge 2020 - 5-7yrs: Girls 220 ngày 12 giờ
12KISU Chess Challenge 2020 - 5-7yrs; Boys 220 ngày 12 giờ
13Uganda Open Chess Championship 2020 226 ngày 2 giờ
14NACOBA 2020 226 ngày 10 giờ
15Queens Rapid Battle 2020 240 ngày 9 giờ
162020 Kantinti Memorial Open Rated Chess Championship 247 ngày 1 giờ
172020 Zabasajja Memorial Open Rated Chess Championship 260 ngày 4 giờ
18CPGA Western Region Chess Championship 2019 U18 Powered by JESA, Stanbic Bank and Vision Group 268 ngày 9 giờ
19CPGA Western Region Chess Championship 2019 U16 Powered by JESA, Vision Group, Stanbic Bank 268 ngày 9 giờ
20CPGA Western Region Chess Championship 2019 U14 Powered by JESA, Stanbic Bank and Vision Group 268 ngày 9 giờ
21CPGA Western Youth Chess Championship 2019 U12 Powered by JESA, Stanbic Bank and Vision Group 268 ngày 9 giờ
22CPGA Western Region Chess Championship 2019 U10 Powered by JESA, Stanbic Bank, Vision Group 268 ngày 9 giờ
2334th Liberation Day Rapid Chess Championship 2020 (U12 Boys & Girls) 269 ngày 8 giờ
2434th Liberation Day Rapid Chess Championship 2020 (U10 Boys & Girls) 269 ngày 8 giờ
2534th Liberation Day Rapid Chess Championship 2020 (U21 Boys & Girls) 269 ngày 9 giờ
2634th Liberation Day Rapid Chess Championship 2020 (U16 Boys & Girls) 269 ngày 9 giờ
2734th Liberation Day Rapid Chess Championship 2020 (U8 Boys & Girls) 269 ngày 9 giờ
2834th Liberation Day Rapid Chess Championship 2020 (U6 Boys & Girls) 269 ngày 9 giờ
295th Kampala Classic Juniors Chess Championship 2020 - U10 275 ngày 13 giờ
305th Kampala Classic Juniors Chess Championship 2020 - U18 275 ngày 13 giờ
315th Kampala Classic Juniors Chess Championship 2020 - U16 275 ngày 13 giờ
325th Kampala Classic Juniors Chess Championship 2020 - U14 275 ngày 13 giờ
335th Kampala Classic Juniors Chess Championship 2020 - U12 275 ngày 14 giờ
345th Kampala Classic Juniors Chess Championship 2020 - U8 275 ngày 15 giờ
352020 Comrades Rapid Chess Championship 282 ngày 4 giờ
36SOM ANNUAL INTER PROJECT CHESS TOURNAMENT 2019 RATED CATEGORY (14th EDITION) 286 ngày 7 giờ
37BUNAMWAYA RAPID CHESS TOURNAMENT 290 ngày 9 giờ
382019 Rwabushenyi Memorial Open Rated Chess Championship 294 ngày 17 giờ
392019 Kireka Open Rated Chess Championship (4th Edition) 295 ngày 5 giờ
402019 Kireka Junior Unrated Chess Championship (4th Edition) 297 ngày 8 giờ
412019 Inter-University Chess Championship Open (University of Kisubi) 304 ngày 7 giờ
422019 Inter-University Chess Championship Ladies (University of Kisubi) 304 ngày 14 giờ
43Open Minds Rapid Chess Championship 2019 (1st Edition) 311 ngày 3 giờ
44SOM ANNUAL INTER PROJECT CHESS TOURNAMENT CATEGORY A 14th EDITION 312 ngày 12 giờ
45SOM ANNUAL INTER PROJECT CHESS TOURNAMENT 2019 CATEGORY B 14th EDITION 312 ngày 13 giờ
46Grand Finale U18 Girls Sponsored by Jesa Milk, Stanbic Bank, Vision Group 322 ngày 11 giờ
47Grand Finale U18 Boys Sponsored by Jesa Milk, Stanbic Bank, Vision Group 322 ngày 11 giờ
48Grand Finale U16 Girls Sponsored by Jesa Milk, Stanbic Bank, Vision Group 322 ngày 11 giờ
49Grand Finale U16 Boys Sponsored by Jesa Milk, Stanbic Bank, Vision Group 322 ngày 11 giờ
50Grand Finale U14 Girls Sponsored by Jesa Milk, Stanbic Bank, Vision Group 322 ngày 11 giờ