Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: United Arab Emirates (UAE)

Flag UAE
SốGiảiCập nhật
126th Abu Dhabi International Chess Festival - Juniors 66 ngày 14 giờ
226th Abu Dhabi International Chess Festival - Masters 66 ngày 20 giờ
3Abu Dhabi Challenge Match - Blitz 68 ngày 12 giờ
426th Abu Dhabi International Chess Festival - Seniors 68 ngày 14 giờ
526th Abu Dhabi International Chess Festival - Simultaneous-Thursday 2:00 PM 68 ngày 20 giờ
626th Abu Dhabi International Chess Festival - Open 69 ngày 9 giờ
7Abu Dhabi Challenge Match - Rapid 69 ngày 10 giờ
826th Abu Dhabi International Chess Festival - Blitz 70 ngày 10 giờ
926th Abu Dhabi International Chess Festival - Family 70 ngày 21 giờ
10HOC_Al Sayyah International Blitz Championship 71 ngày 12 giờ
1126th Abu Dhabi International Chess Festival - Homeland Protectors 72 ngày 15 giờ
12SICA Summer Camp July 2019 75 ngày 16 giờ
133 ON 3 TEAM RAPID CHESS TOURNAMENT 2019 81 ngày 16 giờ
14OPEN BLITZ CHESS TOURNAMENT 2019 82 ngày 6 giờ
15International Chess Festival Blitz Chess Tournament 2019 86 ngày 9 giờ
16International Chess Day Bullet Chess Tournament 2019 86 ngày 9 giờ
17Damagan-Envoy Kiddies Rapid Tournament 86 ngày 9 giờ
18Damagan-Envoy Open Rapid Tournament 86 ngày 9 giờ
19UAE National Invd. Chess Championship 2019 (U18 Open) 93 ngày 11 giờ
20UAE National Invd. Chess Championship 2019 (U10 Open) 93 ngày 12 giờ
21UAE National Invd. Chess Championship 2019 (U14 Open) 93 ngày 12 giờ
22UAE National Invd. Chess Championship 2019 (U10 girls) 93 ngày 12 giờ
23UAE National Invd. Chess Championship 2019 (U12 Open) 93 ngày 12 giờ
24UAE National Invd. Chess Championship 2019 (U12 girls) 93 ngày 12 giờ
25UAE National Invd. Chess Championship 2019 (U14 girls) 93 ngày 13 giờ
26UAE National Invd. Chess Championship 2019 (WOMENS) 93 ngày 13 giờ
27UAE National Invd. Chess Championship 2019 (U8 Open) 93 ngày 13 giờ
28UAE National Invd. Chess Championship 2019 (U20 Open) 93 ngày 14 giờ
29UAE National Invd. Chess Championship 2019 (U6&8 girls) 93 ngày 14 giờ
30UAE National Invd. Chess Championship 2019 (U20 girls) 94 ngày 9 giờ
31UAE National Invd. Chess Championship 2019 (U18 girls) 94 ngày 9 giờ
32UAE National Invd. Chess Championship 2019 (U16 girls) 94 ngày 9 giờ
33UAE National Invd. Chess Championship 2019 (U16 Open) 94 ngày 10 giờ
34UAE National Invd. Chess Championship 2019 (U6 Open) 94 ngày 12 giờ
35Asian Chess Federation Academy Championship- Cadets 97 ngày 9 giờ
36Asian Chess Federation Academy Championship -Youth 97 ngày 11 giờ
37Alain Summer Festival Chess Championships 1 to 5 july 2019-standard 102 ngày 13 giờ
38JOSH KIDDIES SUMMER CHESS TOURNAMENT 2019 (UNDER_6 CATEGORY) 108 ngày 20 giờ
39JOSH KIDDIES SUMMER CHESS TOURNAMENT 2019 (UNDER_8 CATEGORY) 108 ngày 20 giờ
40JOSH KIDDIES SUMMER CHESS TOURNAMENT 2019 (UNDER_10 CATEGORY) 108 ngày 20 giờ
41JOSH KIDDIES SUMMER CHESS TOURNAMENT 2019 (UNDER_12 CATEGORY) 108 ngày 20 giờ
42JOSH KIDDIES SUMMER CHESS TOURNAMENT 2019 (UNDER_15 CATEGORY) 108 ngày 20 giờ
436TH JOSH JUNIOR RAPID CHESS TOURNAMENT 2019 (UNDER_6 CATEGORY) 109 ngày
442nd Ajman Blitz Championship 2019 109 ngày 10 giờ
45FCPL-Envoy June Open Rapid Chess Tournament 116 ngày 8 giờ
46FCPL-Envoy Kiddie Rapid Chess Tournament 116 ngày 11 giờ
47FCPL-Envoy June Open Rapid Chess Tournament 117 ngày 22 giờ
48Roads & Transport Authority - Dubai (RTA) 118 ngày 13 giờ
491st Ajman Blitz Championship 2019 120 ngày 10 giờ
50INC UAE - Team Chess Tournament 2019 132 ngày 11 giờ