Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: United Arab Emirates (UAE)

Flag UAE
SốGiảiCập nhật
12nd Chess Lab Rapid Challenge 86 ngày 9 giờ
23rd Fujairah Endurance Chess Solving & Blitz - Category 3 86 ngày 13 giờ
33rd Fujairah Endurance Chess Solving & Blitz - Category 2 87 ngày 9 giờ
43rd Fujairah Endurance Chess Solving & Blitz - Category 1 87 ngày 13 giờ
510th Sharjah International Cup for Women 88 ngày 3 giờ
6بطولة الحمرية للشطرنج للناشئين 88 ngày 7 giờ
7Kids & Juniors Rapid Chess Tournament - U15 89 ngày 23 giờ
8Chess Lab Kiddies Challenge 90 ngày 3 giờ
9Fischer Rondom Chess-Sharjah 90 ngày 4 giờ
10Kids & Juniors Rapid Chess Tournament - U12 90 ngày 6 giờ
118th Abu Dhabi Classic Chess Tournament - FIDE Rated 96 ngày 7 giờ
123rd People of Determination Dubai Police Tournament - Ladies 96 ngày 11 giờ
133rd People of Determination Dubai Police Tournament - Men 96 ngày 11 giờ
14Year of Tolerance Chess Festival 24 to 31 Dec -Standard 100 ngày 5 giờ
15Sharjah December Classic Open Chess Tournament 2019 106 ngày 3 giờ
16President Cup Chess Championship 2019 (Girls U14) 108 ngày 11 giờ
17 President Cup Chess Championship 2019 (Youth U14) 108 ngày 11 giờ
18 President Cup Chess Championship 2019 (Men) 108 ngày 11 giờ
191st Al Sayyah Blitz Chess Open 110 ngày 4 giờ
20 President Cup Chess Championship 2019 (Women) 110 ngày 5 giờ
21Dubai December Tournament 2019 110 ngày 13 giờ
22FCPL Consultation Chess Championships 2019 111 ngày 4 giờ
23Arbor Blitz 111 ngày 5 giờ
24FCPL Bughouse Chess Championship 2019 111 ngày 6 giờ
25FCPL Lightning Chess Championship 2019 111 ngày 7 giờ
26Arbor first classic 112 ngày 4 giờ
27National Day Rapid Open Tournament 2019 117 ngày 1 giờ
28Winter Rapid Junior and Kiddie Chess Tournament 118 ngày
293rd Chess Lab Rapid Tournament 118 ngày 4 giờ
303rd Chess Lab Rapid Tournament 118 ngày 6 giờ
31Fit On Click Corporate Games - Unrated 118 ngày 6 giờ
32UAE 48th National Day Rapid Chess Tournament 2019 124 ngày 3 giờ
33FCPL December Under-1900 BlitzTournament 124 ngày 11 giờ
3448th UAE National Day - Blitz - Abu Dhabi 128 ngày 3 giờ
35 2 nd Of Dec Chess Festival - 3 Dec 2019 Blitz 128 ngày 7 giờ
36 2 nd Of Dec Chess Festival -1 To 2 Dec 2019 Rapid 129 ngày 6 giờ
37 2 nd Of Dec Chess Festival -28 To 30 Nov Standard 131 ngày 3 giờ
38First Arbor Rapid Tournment 137 ngày 2 giờ
39Unrated - First Arbor Rapid Tournment 138 ngày 7 giờ
40Children's Chess Tournament Under 10 - Nov 2019 138 ngày 8 giờ
41Children's Chess Tournament Under 6 - Nov 2019 138 ngày 8 giờ
42Children's Chess Tournament Under 15 - Nov 2019 138 ngày 8 giờ
43CHESS LAB BLITZ CHALLENGE 146 ngày 5 giờ
44FCPL-Damagan Training Tournament 146 ngày 8 giờ
45UAE team Women's league 2019 153 ngày 2 giờ
46UAE team men's league 2019 158 ngày 10 giờ
47UAE National Flag Day Blitz Tournament - Abu Dhabi 159 ngày 3 giờ
48Flag Day chess Blitz championship 159 ngày 4 giờ
49Al Ain Fall Festival Chess Championship-Standard 20 To 29 Oct 2019 163 ngày 4 giờ
50Kalbaa Chess Tournament 2019 166 ngày 3 giờ