Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Tunisia (TUN)

Flag TUN
SốGiảiCập nhật
1Tunisia Individual Chess Championship 2020 1 ngày 5 giờ
2Takabes 1st Rapid Chess Open 14 ngày 2 giờ
3Sunday BICA Blitz 04 April 2021 15 ngày 17 giờ
4Barrage Division d'Honneur par Equipe 17 ngày 12 giờ
5بطولة تونس 2020 للقسم الشرفي وسط 19 ngày 16 giờ
6Sunday BICA Blitz 04 April 2021 20 ngày 16 giờ
7SUNDAY BICA BLITZ 28 Mars 2021 24 ngày 13 giờ
8Championnat de la Div 2 Sud 2020 Gr 2 24 ngày 15 giờ
9BICA Open Tournament U20 28 ngày 17 giờ
10بطولة القسم الثاني ( شمال غربي و وسط) 2020 30 ngày 13 giờ
11BICA Chess Tournament Girls U20 32 ngày 1 giờ
12BICA Open U12 32 ngày 2 giờ
13BICA Girls U10 32 ngày 2 giờ
14Bica Open U8 32 ngày 3 giờ
15بطولة تونس 2020 للقسم الثاني مجموعة الشمال الغربي 1 32 ngày 19 giờ
16Tournoi de Ramadhan 2021 34 ngày 17 giờ
17BICA Open U16 34 ngày 19 giờ
18BICA Girls U14 34 ngày 20 giờ
19Championnat de la Division 2 Sahel 2020 Gr 1 34 ngày 23 giờ
20Championnat de la Division 2 Sahel 2020 Gr 2 34 ngày 23 giờ
21Championnat de la Division 2 Sahel 2020 Gr 3 34 ngày 23 giờ
22Championnat de la Division 2 Sahel 2020 Gr 4 34 ngày 23 giờ
23BICA U6 Garçons 35 ngày 1 giờ
24championnat d'honneur Sud 2020 38 ngày 15 giờ
25BICA Girls U20 38 ngày 18 giờ
26BICA Open U20 38 ngày 18 giờ
27BICA Open U6 38 ngày 19 giờ
28Championnat de Tunisie des Clubs Division d'Honneur Nord 2020 38 ngày 19 giờ
29BICA Open U20 39 ngày 1 giờ
30BICA Open U16 39 ngày 1 giờ
31BICA Girls U20 39 ngày 13 giờ
32Honor Chess Tournament 2021 53 ngày 13 giờ
33Tournoi Beta BICA 2021 54 ngày
34DJERBA Tunis- France online open 2021 54 ngày
35DJERBA Tunisia online open 2021 54 ngày
36BICA Bouhjar International Chess Academy 2021 92 ngày 18 giờ
37Championnat Individuel des Jeunes 2020 U12 O 99 ngày 1 giờ
38Championnat individuel des jeunes 2020 U06 O 100 ngày 1 giờ
39Championnat Individuel des Jeunes 2020 U8 F 105 ngày 19 giờ
40Championnat Individuel des Jeunes 2020 U8 O 105 ngày 19 giờ
41Championnat Individuel des Jeunes 2020 U10 O 105 ngày 19 giờ
42Championnat Individuel des Jeunes 2020 U12 F 105 ngày 19 giờ
43Championnat Individuel des Jeunes 2020 U14 O 105 ngày 19 giờ
44Championnat Individuel des Jeunes 2020 U16 O 105 ngày 19 giờ
45Championnat Individuel des Jeunes 2020 U20 F 105 ngày 19 giờ
46Championnat Individuel des Jeunes 2020 U20 O 105 ngày 19 giờ
47Championnat de Tunisie des Clubs 2020 Nat B Rondes 9 à 11 112 ngày 21 giờ
48DJERBA INTERNATIONAL CHESS FESTIVAL 2021 Master 114 ngày 5 giờ
49DJERBA INTERNATIONAL CHESS FESTIVAL 2021 Amateurs 114 ngày 5 giờ
50Championnat Individuel des Jeunes 2020 U6 O 115 ngày 17 giờ