Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Tunisia (TUN)

Flag TUN
SốGiảiCập nhật
1Championnat de Tunisie Individuel Open 2019 83 ngày 2 giờ
2Festival International Go-Makkah de Djerba - Festival 89 ngày 22 giờ
3Festival International Go-Makkah de Djerba - Master 89 ngày 22 giờ
4Festival International Go-Makkah de Djerba - Open A (>2000) 89 ngày 22 giờ
5Festival International Go-Makkah de Djerba - Open B (<2000) 89 ngày 22 giờ
6Festival International Go-Makkah de Djerba - Open C (<1500) 89 ngày 22 giờ
7Festival International Go-Makkah de Djerba - Blitz 89 ngày 22 giờ
8Youth championship Hammam Lif Under 14 97 ngày 22 giờ
9Youth championship Hammam Lif 97 ngày 22 giờ
10Youth championship Hammam Lif Under 18 97 ngày 22 giờ
11Barage d'accession à la division Nationale B saison 2019 98 ngày 19 giờ
12Tournoi -16 Moknine -Locale- 99 ngày 21 giờ
13Open Jeunes du Centenaire de l'UGTT 104 ngày 22 giờ
14الدورة الدولية العمالية 43 134 ngày 2 giờ
15championnat division 2 Nord 1 154 ngày 15 giờ
16Championnat Division 2 Nord 2 154 ngày 18 giờ
17Championnat Division II 2019 Cap Bon 154 ngày 20 giờ
18Tournoi Bouhj ART 2019 155 ngày 19 giờ
19Championnat de Tunisie Subsidiaire 2019 156 ngày 18 giờ
20International Go-Makkah Chess Festival 2019 U16 158 ngày 22 giờ
21The International Go-Makkah Chess Festival 2019 U2100 158 ngày 23 giờ
22The International Go-Makkah Chess Festival 2019 S2100 158 ngày 23 giờ
23The International Go-Makkah Chess Festival 2019 - blitz 158 ngày 23 giờ
241er Tournoi de la Fraternite 162 ngày 17 giờ
25Tournoi des Jeunes Hammam Lif 165 ngày 3 giờ
26Tournoi des jeunes -18 183 ngày 17 giờ
272019 African Chess Individual Championships Women 257 ngày 9 giờ
282019 African Chess Individual Championship Open 257 ngày 9 giờ
292eme Mémorial Abdelmajid Maamar 267 ngày 13 giờ
30TOURNOI ABDELMAJID MAAMAR 267 ngày 16 giờ
31International Chess Festival Kssibet Mediouni U16 283 ngày 12 giờ
32International Chess Festival Kssibet Mediouni 283 ngày 12 giờ
33Tournoi De Blitz 287 ngày 22 giờ
34Tournoi Club Omrane BLITZ 2019 295 ngày 18 giờ
35TOURNOI DE RAMADHAN 2019. 304 ngày 16 giờ
36open ramadhan 2019 U 17 310 ngày 3 giờ
37Tournoi du Ramadan - Blitz,mai 2019 315 ngày
3837 èmeTournoi Annuel d'échecs Amicale des Anciens Eleves des lycées de Bizerte (U16) 322 ngày 10 giờ
3937 ème Tournoi Annuel d'èchecs Amicale des Anciens Elèves des Lycées de Bizerte (U10) 322 ngày 10 giờ
40Les Roses d'Echecs de l'Ariana 2019 323 ngày 9 giờ
41Tournoi des Aciens Club des Echecs BOUHJAR Ramadhan 2019 323 ngày 11 giờ
42Championnat de Tunisie Individuel 2018 325 ngày 10 giờ
43Tournoi Feu Mohamed Salah Benani Tozeur 2019 330 ngày 7 giờ
44championat honneur 2019 nord 336 ngày 17 giờ
45Championnat de Tunisie des Clubs 2019 (Division Honneur-centre) 342 ngày
46بطولة القسم الشرفي " جنوب 2019 " 343 ngày 20 giờ
47Sahel Chess Festival 2019 (U2100) 347 ngày 21 giờ
48Sahel Chess Festival 2019 (Blitz) 350 ngày
49البطولة المدرسية الثانية بحمام الأنف 351 ngày 18 giờ
5020th Championnat des Clubs d'Enfants de Monastir 352 ngày 13 giờ