Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Trinidad & Tobago (TTO)

Flag TTO
SốGiảiCập nhật
1Torneo Blitz On-Line Copa Club de Ajedrez "Mate en 1". Info: www.MateEnUno.es.tl 40 USD repartir Sab. 28-03. (Lichess) Tlf +58 424 811 08 55 y +57 311 8796642 12 ngày 16 giờ
2Trinidad & Tobago National Swiss Championship 2020 87 ngày 21 giờ
3National Youth Under 16 Open 2020 94 ngày 7 giờ
4National Youth Under 14 Open 2020 94 ngày 7 giờ
5National Youth Under 12 Open 2020 94 ngày 7 giờ
6National Youth Under 8 Female 2020 94 ngày 7 giờ
7National Youth Under 8 Open 2020 94 ngày 7 giờ
8National Youth Under 12 Female 2020 94 ngày 7 giờ
9National Youth Under 16 Female 2020 95 ngày 2 giờ
10National Youth Under 10 Open 2020 95 ngày 4 giờ
11National Youth Under 10 Female 2020 95 ngày 5 giờ
12National Youth Under 18 Open 2020 95 ngày 5 giờ
13National Youth Under 14 Female 2020 95 ngày 5 giờ
14FCB/Paladins 14th Secondary Schools 107 ngày 18 giờ
15Central American and Caribbean Under 20 Blitz 2019 111 ngày 7 giờ
16Central American and Caribbean Under 20 Absolute 2019 111 ngày 7 giờ
17National Senior Chess Championships 2019 - Open 50 and 65 136 ngày 17 giờ
18Lynette Rampersad Foundation - Schools Junior Chess Tournament November 2019 - Primary Schools 138 ngày 4 giờ
19Lynette Rampersad Foundation - Schools Junior Chess Tournament November 2019 - Secondary Schools 138 ngày 5 giờ
20F.W. de VERTEUIL MEMORIAL RAPID 2019 139 ngày 17 giờ
2127th F.W. de Verteuil Memorial Open 2019 142 ngày 16 giờ
22NATIONAL BLITZ 2019 142 ngày 21 giờ
23The Southern Chess Club 2019 Championship 185 ngày 21 giờ
24Trinidad and Tobago National Finals 2019 - Absolute 200 ngày 19 giờ
25Trinidad and Tobago National Finals 2019 - Women 201 ngày 3 giờ
26Kenneth Phillip Paladins Open 247 ngày 4 giờ
27Kenneth Phillip Paladins Blitz 2019 247 ngày 16 giờ
28National Championship Qualifier #4 2019 263 ngày 1 giờ
29NALIS One Day - Feb 2019 - Division 1 273 ngày 4 giờ
30NALIS One Day - July 2019 - Division 1 276 ngày 21 giờ
31NALIS One Day - July 2019 - Division 2 276 ngày 22 giờ
32NALIS One Day - July 2019 - Division 3 276 ngày 22 giờ
3310 Min Blitz Tournament 278 ngày 3 giờ
34Naparima College In House 2019 Division 1 282 ngày 1 giờ
35Naparima In House 2019 Division 2 282 ngày 1 giờ
36Naparima College In House 2019 Division 3 282 ngày 2 giờ
3746th Knights Open Chess Tournament 2019 282 ngày 16 giờ
38National Championship Qualifier #3 2019 - Tobago 312 ngày 19 giờ
39T&T Chess Foundation - Indian Arrival Day 2019 - Under 1400 314 ngày 9 giờ
40T&T Chess Foundation - Indian Arrival Day 2019 - Under 1200 314 ngày 9 giờ
41T&T Chess Foundation - Indian Arrival Day 2019 - Open 314 ngày 9 giờ
42NALIS One Day - March 2019 - Division 1 374 ngày 21 giờ
43NALIS One Day - March 2019 - Division 2 374 ngày 21 giờ
44NALIS One Day - March 2019 - Division 3 374 ngày 21 giờ
45National Championship Qualifier #2 2019 381 ngày 20 giờ
46NALIS One Day - Feb 2019 - Division 2 415 ngày 9 giờ
47NALIS One Day - Feb 2019 - Division 3 415 ngày 9 giờ
481ST NATIONAL QUALIFIER - 2019 423 ngày 21 giờ
49Juniors Absolute 2019 438 ngày 4 giờ
50Juniors Female 2019 438 ngày 21 giờ