Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Trinidad & Tobago (TTO)

Flag TTO
SốGiảiCập nhật
1Parvati Girls In House 2020 223 ngày 7 giờ
2School's Team Chess-a-Ton Semifinals March 2020 The Lynette Rampersad Foundation 226 ngày 8 giờ
3School's Team Chess-a-Ton March 2020 The Lynette Rampersad Foundation 226 ngày 8 giờ
4UTT Open Rapid Tournament 2020 233 ngày 5 giờ
5UTT Rapid Youth Tournament 2020 233 ngày 5 giờ
6National Junior U20 Female 2020 247 ngày
7National Junior U20 Open 2020 247 ngày
8National Championship Qualifier #1 2020 259 ngày 23 giờ
9NALIS One Day - Jan 2020 - Division 1 267 ngày 3 giờ
10NALIS One Day - Jan 2020 - Division 2 267 ngày 3 giờ
11NALIS One Day - Jan 2020 - Division 3 267 ngày 3 giờ
12Trinidad & Tobago National Swiss Championship 2019 274 ngày
13National Youth Under 16 Open 2020 287 ngày 11 giờ
14National Youth Under 14 Open 2020 287 ngày 11 giờ
15National Youth Under 12 Open 2020 287 ngày 12 giờ
16National Youth Under 8 Female 2020 287 ngày 12 giờ
17National Youth Under 8 Open 2020 287 ngày 12 giờ
18National Youth Under 12 Female 2020 287 ngày 12 giờ
19National Youth Under 16 Female 2020 288 ngày 7 giờ
20National Youth Under 10 Open 2020 288 ngày 9 giờ
21National Youth Under 10 Female 2020 288 ngày 9 giờ
22National Youth Under 18 Open 2020 288 ngày 9 giờ
23National Youth Under 14 Female 2020 288 ngày 10 giờ
24FCB/Paladins 14th Secondary Schools 300 ngày 23 giờ
25Central American and Caribbean Under 20 Blitz 2019 304 ngày 11 giờ
26Central American and Caribbean Under 20 Absolute 2019 304 ngày 11 giờ
27National Senior Chess Championships 2019 - Open 50 and 65 329 ngày 22 giờ
28Lynette Rampersad Foundation - Schools Junior Chess Tournament November 2019 - Primary Schools 331 ngày 9 giờ
29Lynette Rampersad Foundation - Schools Junior Chess Tournament November 2019 - Secondary Schools 331 ngày 9 giờ
30F.W. de VERTEUIL MEMORIAL RAPID 2019 332 ngày 21 giờ
3127th F.W. de Verteuil Memorial Open 2019 335 ngày 20 giờ
32NATIONAL BLITZ 2019 336 ngày 2 giờ
33The Southern Chess Club 2019 Championship 379 ngày 1 giờ
34Trinidad and Tobago National Finals 2019 - Absolute 394 ngày
35Trinidad and Tobago National Finals 2019 - Women 394 ngày 8 giờ
36Kenneth Phillip Paladins Open 440 ngày 8 giờ
37Kenneth Phillip Paladins Blitz 2019 440 ngày 21 giờ
38National Championship Qualifier #4 2019 456 ngày 5 giờ
39NALIS One Day - Feb 2019 - Division 1 466 ngày 8 giờ
40NALIS One Day - July 2019 - Division 1 470 ngày 2 giờ
41NALIS One Day - July 2019 - Division 2 470 ngày 2 giờ
42NALIS One Day - July 2019 - Division 3 470 ngày 2 giờ
4310 Min Blitz Tournament 471 ngày 7 giờ
44Naparima College In House 2019 Division 1 475 ngày 6 giờ
45Naparima In House 2019 Division 2 475 ngày 6 giờ
46Naparima College In House 2019 Division 3 475 ngày 6 giờ
4746th Knights Open Chess Tournament 2019 475 ngày 21 giờ
48National Championship Qualifier #3 2019 - Tobago 505 ngày 23 giờ
49T&T Chess Foundation - Indian Arrival Day 2019 - Under 1400 507 ngày 14 giờ
50T&T Chess Foundation - Indian Arrival Day 2019 - Under 1200 507 ngày 14 giờ