Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Togo (TOG)

Flag TOG
SốGiảiCập nhật
1OMEL 47 (NOVEMBRE 2019) Master 2 ngày 21 giờ
2OMEL 45 (SEPTEMBRE 2019) MASTER 58 ngày 18 giờ
3OMEL 45 (SEPTEMBRE 2019) JUNIOR 58 ngày 18 giờ
4OMEL 45 (SEPTEMBRE 2019) AMATEUR 58 ngày 19 giờ
5OPEN RAPIDE DE DEREBOUA JUNIOR 2019 64 ngày 22 giờ
6OPEN RAPIDE DE DEREBOUA SENIOR 2019 64 ngày 22 giờ
7OMEL 44 (AOUT 2019) AMATEUR 93 ngày 18 giờ
8OMEL 44 (AOUT 2019) MASTER 93 ngày 18 giờ
9OMEL 44 (AOUT 2019) JUNIOR 93 ngày 18 giờ
10COUPE DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 2019 (SENIOR) 106 ngày 17 giờ
11COUPE DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 2019 (MINIME) 106 ngày 18 giờ
12COUPE DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 2019 (JUNIOR) 106 ngày 18 giờ
13Open Kondo Junior 115 ngày 19 giờ
14Open Kondo 115 ngày 19 giờ
15OMEL 43 (JUILLET 2019) JUNIOR 121 ngày 17 giờ
16OMEL 43 (JUILLET 2019) AMATEUR 121 ngày 17 giờ
17OMEL 43 (JUILLET 2019) SENIOR 121 ngày 17 giờ
18OMEL 42 (JUIN 2019) 156 ngày 18 giờ
19Coupe de l'Indépendance 2019 Open 197 ngày 17 giờ
20Coupe de l'Indépendance 2019 Junior 197 ngày 17 giờ
21OMEL 40 (AVRIL 2019) OPEN 212 ngày 17 giờ
22Lome Chess Challenge (1st Edition) 232 ngày 19 giờ
23CHAMPIONNAT NATIONAL INDIVIDUEL DU TOGO 2019 OPEN 239 ngày 17 giờ
24OMEL 39 (MARS 2019) JUNIOR 246 ngày 16 giờ
25OMEL 39 (MARS 2019) OPEN 246 ngày 16 giờ
26Open Rapide d'Atakpame Junior 268 ngày 18 giờ
27Open Rapide d'Atakpame 268 ngày 18 giờ
28OMEL 38 (FEVRIER 2018) OPEN 271 ngày 6 giờ
29OMEL 36 (DECEMBRE 2018) OPEN 300 ngày 4 giờ
30Blitz Atojestra du 05 Janvier 2019 310 ngày 18 giờ
31OMEL 36 (DECEMBRE 2018) JUNIOR 338 ngày 19 giờ
32OMEL 34 (OCTOBRE 2018) 339 ngày
33Championnat National Individuel Junior U20 du Togo 2018-Open 342 ngày 13 giờ
34OMEL 35 (NOVEMBRE 2018) OPEN 366 ngày 19 giờ
35OMEL 35 (NOVEMBRE 2018) JUNIOR 366 ngày 19 giờ
36OPEN D'ECHECS DE DEREBOUA (JEUNES) 417 ngày 6 giờ
37OMEL 33 (AOUT 2018) 457 ngày 18 giờ
38TOURNOI FRATERNITE 2018 Open 478 ngày 21 giờ
39TOURNOI FRATERNITE 2018 Junior 478 ngày 21 giờ
40OMEL 32 484 ngày 16 giờ
41Tournoi du Salon Elite-OPEN 560 ngày 1 giờ
42Rapide du Salon Elite-JUNIOR 560 ngày 1 giờ
43Blitz de l'Indépendance 560 ngày 2 giờ
44OMEL 31 OPEN (Mars 2018) 602 ngày 21 giờ
45OMEL 31 JUNIOR (Mars 2018) 602 ngày 22 giờ
46CHAMPIONNAT NATIONAL INDIVIDUEL DU TOGO 2018-OPEN 602 ngày 22 giờ
47OMEL 30 JUNIOR (Février 2018) 602 ngày 22 giờ
48African Junior U20 Chess Championship - Open 683 ngày
49African Junior U20 Chess Championship - Girls 683 ngày 1 giờ
50Birthday Blitz Challenge 2017 686 ngày