Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Thailand (THA)

Flag THA
SốGiảiCập nhật
1Big Rook Super Standard U2200 "BACK TO CHESS" Tournament Series No.5 (VENUE: Big Rook Chess Academy) 5 ngày 22 giờ
2Gainsfield FIDE Rated Team Tournament in search for the next Chawit A average 9 5 ngày 22 giờ
3Gainsfield FIDE Rated Team Tournament in search for the next Chawit A average 12 5 ngày 22 giờ
43rd Chiang Mai Open & Youth Rapid Chess Championships 2020 - U 16 6 ngày 16 giờ
53rd Chiang Mai Open & Youth Rapid Chess Championships 2020 - U 14 6 ngày 16 giờ
63rd Chiang Mai Open & Youth Rapid Chess Championships 2020-Open 6 ngày 16 giờ
73rd Chiang Mai Open & Youth Rapid Chess Championships 2020 - U 12 12 ngày 22 giờ
83rd Chiang Mai Open & Youth Rapid Chess Championships 2020 - U 10 12 ngày 22 giờ
93rd Chiang Mai Open & Youth Rapid Chess Championships 2020 - U 8 12 ngày 22 giờ
10Big Rook Super Rapid Open "BACK TO CHESS" Tournament Series No.4.1 (VENUE: Big Rook Chess Academy) 13 ngày 18 giờ
11Big Rook Super Rapid & Blitz Open "BACK TO CHESS" Tournament Series No.4.1 (VENUE: Big Rook Chess Academy) 13 ngày 18 giờ
12โคราช 13 ngày 18 giờ
13Big Rook Super Blitz Open "BACK TO CHESS" Tournament Series No.4.2 (VENUE: Big Rook Chess Academy) 13 ngày 18 giờ
14Big Rook Sunday Standard U1600 "BACK TO CHESS" Tournament Series No.3 (Registration Closed) 19 ngày 21 giờ
15การคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาอาเชียนเชส(ชาย) 2020 ประเภทเกมแรปิด - เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน เอเชียนอินดอร์-มาร์เชียลอาร์ตสเกมส์ 2021 29 ngày
16การคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาอาเชียนเชส(ชาย) 2020 ประเภทเกมมาตรฐาน - เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน เอเชียนอินดอร์-มาร์เชียลอาร์ตสเกมส์ 2021 30 ngày 22 giờ
17Tuesday Year 6-12 Chess Actvities 31 ngày 23 giờ
18Happy Pawn Chess Club Fide Rated Blitz Tournament 33 ngày 16 giờ
19เซ็นทรัล โคราช โขกสนั่นเมือง - หมากรุกไทย - รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี 38 ngày 9 giờ
20เซ็นทรัล โคราช โขกสนั่นเมือง - หมากรุกไทย - รุ่นเรตติ้งไม่เกิน 2000 38 ngày 9 giờ
21เซ็นทรัล โคราช โขกสนั่นเมือง - หมากรุกไทย - รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี 38 ngày 9 giờ
22เซ็นทรัล โคราช โขกสนั่นเมือง - หมากรุกไทย - ประชาชนทั่วไป 39 ngày 13 giờ
23เซ็นทรัล โคราช โขกสนั่นเมือง - หมากฮอสไทย - ประชาชนทั่วไป 40 ngày 19 giờ
24Big Rook Super Rapid U1600 "BACK TO CHESS" Tournament Series No.2 (limited to 24 players) 40 ngày 22 giờ
25เซ็นทรัล โคราช โขกสนั่นเมือง - หมากฮอสสากล Rapid 41 ngày
26เซ็นทรัล โคราช โขกสนั่นเมือง - หมากฮอสไทย - รุ่นเยาวชนหญิง 41 ngày 2 giờ
27เซ็นทรัล โคราช โขกสนั่นเมือง - หมากฮอสไทย - รุ่นเยาวชนชาย 41 ngày 2 giờ
28เซ็นทรัล โคราช โขกสนั่นเมือง - หมากฮอสสากล เกมเร็ว 41 ngày 2 giờ
29เซ็นทรัล โคราช โขกสนั่นเมือง - หมากฮอสไทย - รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 42 ngày 17 giờ
30เซ็นทรัล โคราช โขกสนั่นเมือง - หมากรุกไทย - รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 43 ngày 14 giờ
31เซ็นทรัล โคราช โขกสนั่นเมือง - หมากฮอสไทย - รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี 43 ngày 14 giờ
32เซ็นทรัล โคราช โขกสนั่นเมือง - หมากฮอสไทย - รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี - หญิง 43 ngày 14 giờ
33เซ็นทรัล โคราช โขกสนั่นเมือง - หมากฮอสไทย - รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี - หญิง 44 ngày 12 giờ
34เซ็นทรัล โคราช โขกสนั่นเมือง - หมากฮอสไทย - รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี - หญิง 44 ngày 12 giờ
352nd Thailand Chess 960 & Bughouse Championships 2020 Bughouse 47 ngày 18 giờ
362nd Thailand Chess 960 & Bughouse Championships 2020 Head & Hands 47 ngày 19 giờ
37Double Bishop : 1st FIDE Standard 47 ngày 21 giờ
382nd Thailand Chess 960 & Bughouse Championships 2020 960 48 ngày 19 giờ
39เซ็นทรัล โคราช โขกสนั่นเมือง - หมากรุกไทย - รุ่นอายุไม่เกิน 25 ปี 50 ngày 23 giờ
40Big Rook Super Rapid U1300 "BACK TO CHESS" Tournament Series No.1 (limited to 24 players) 54 ngày 22 giờ
41Double Bishop : 1st FIDE Standard : U1300 56 ngày 6 giờ
426th Thailand Junior & Open Rapid Chess Championship 2020 Finals : Women 61 ngày 20 giờ
436th Thailand Junior & Open Rapid Chess Championship 2020 Finals : Open 61 ngày 20 giờ
446th Thailand Junior & Open Rapid Chess Championship 2020 Finals : G18 61 ngày 21 giờ
456th Thailand Junior & Open Rapid Chess Championship 2020 Finals : U14 61 ngày 21 giờ
466th Thailand Junior & Open Rapid Chess Championship 2020 Finals : G18 61 ngày 21 giờ
476th Thailand Junior & Open Rapid Chess Championship 2020 Finals : U16 61 ngày 21 giờ
486th Thailand Junior & Open Rapid Chess Championship 2020 Finals : U18 61 ngày 21 giờ
49POST COVID CHESS CHAMPIONSHIP under 12 61 ngày 23 giờ
50POST COVID CHESS CHAMPIONSHIP Open 61 ngày 23 giờ