Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Thailand (THA)

Flag THA
SốGiảiCập nhật
16th Thailand Junior & Open Rapid Chess Championship 2020 CM : G10 1 ngày 6 giờ
26th Thailand Junior & Open Rapid Chess Championship 2020 CM : G12 1 ngày 6 giờ
36th Thailand Junior & Open Rapid Chess Championship 2020 CM : G18+G16+G14 1 ngày 7 giờ
46th Thailand Junior & Open Rapid Chess Championship 2020 CM : U10 1 ngày 7 giờ
56th Thailand Junior & Open Rapid Chess Championship 2020 CM : G8 + G6 1 ngày 7 giờ
66th Thailand Junior & Open Rapid Chess Championship 2020 CM : U8 + U6 1 ngày 7 giờ
76th Thailand Junior & Open Rapid Chess Championship 2020 CM : U18+U16+U14+U12 1 ngày 7 giờ
86th Thailand Junior & Open Rapid Chess Championship 2020 CM : Women 1 ngày 7 giờ
96th Thailand Junior & Open Rapid Chess Championship 2020 CM : Open 1 ngày 7 giờ
10Big Rook Super Blitz Open "BACK TO CHESS" Tournament Series No.4.2 1 ngày 7 giờ
11Big Rook Super Rapid U1300 "BACK TO CHESS" Tournament Series No.1 (limited to 24 players) 1 ngày 7 giờ
12Big Rook Super Rapid U1600 "BACK TO CHESS" Tournament Series No.2 (limited to 24 players) 1 ngày 7 giờ
13Big Rook Sunday Standard U1600 "BACK TO CHESS" Tournament Series No.3 (limited to 24 players) 1 ngày 7 giờ
14Big Rook Super Rapid Open "BACK TO CHESS" Tournament Series No.4.1 1 ngày 7 giờ
15Big Rook Super Standard U2200 "BACK TO CHESS" Tournament Series No.5 1 ngày 7 giờ
16Asian Indoor Games Qualifier - Men 2 ngày 14 giờ
17หมากรุกไทยชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี 2563 รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี 2 ngày 15 giờ
18หมากรุกไทยชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี 2563 รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 10 ปี 2 ngày 16 giờ
19Champ of the Champ Rapid & Simultaneous Central Chess on Tour 2020 U8 2 ngày 17 giờ
20Champ of the Champ Rapid & Simultaneous Central Chess on Tour 2020 U12 2 ngày 17 giờ
21Champ of the Champ Rapid & Simultaneous Central Chess on Tour 2020 U16 2 ngày 17 giờ
22Champ of the Champ Rapid & Simultaneous Central Chess on Tour 2020 U10 2 ngày 17 giờ
23Champ of the Champ Rapid & Simultaneous Central Chess on Tour 2020 OPEN 2 ngày 17 giờ
24หมากรุกไทยชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2563 รุ่นอุดมศึกษา 3 ngày 9 giờ
25หมากรุกไทยชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี 2563 รุ่นประชาชนทั่วไป 3 ngày 9 giờ
26Asian Indoor Games Qualifier - Women 3 ngày 9 giờ
27หมากรุกไทยชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี 2563 รุ่นประชาชนทั่วไป 3 ngày 9 giờ
286th Thailand Junior & Open Rapid Chess Championship 2020 BKK : Open 9 ngày 15 giờ
296th Thailand Junior & Open Rapid Chess Championship 2020 BKK : U12 9 ngày 15 giờ
306th Thailand Junior & Open Rapid Chess Championship 2020 BKK : U16+G16 9 ngày 15 giờ
316th Thailand Junior & Open Rapid Chess Championship 2020 BKK : Women 9 ngày 15 giờ
326th Thailand Junior & Open Rapid Chess Championship 2020 BKK : U18 9 ngày 15 giờ
336th Thailand Junior & Open Rapid Chess Championship 2020 BKK : G18 9 ngày 15 giờ
346th Thailand Junior & Open Rapid Chess Championship 2020 BKK : U8 9 ngày 15 giờ
356th Thailand Junior & Open Rapid Chess Championship 2020 BKK : G8 9 ngày 15 giờ
366th Thailand Junior & Open Rapid Chess Championship 2020 BKK : U14 9 ngày 15 giờ
376th Thailand Junior & Open Rapid Chess Championship 2020 BKK : G10 9 ngày 15 giờ
386th Thailand Junior & Open Rapid Chess Championship 2020 BKK : U6+G6 9 ngày 16 giờ
396th Thailand Junior & Open Rapid Chess Championship 2020 BKK : U10 9 ngày 16 giờ
406th Thailand Junior & Open Rapid Chess Championship 2020 BKK : U16 11 ngày 6 giờ
416th Thailand Junior & Open Rapid Chess Championship 2020 BKK : G6 11 ngày 9 giờ
426th Thailand Junior & Open Rapid Chess Championship 2020 BKK : G14 11 ngày 15 giờ
436th Thailand Junior & Open Rapid Chess Championship 2020 : U6 19 ngày 17 giờ
446th Thailand Junior & Open Rapid Chess Championship 2020 : G16 19 ngày 17 giờ
456th Thailand Junior & Open Rapid Chess Championship 2020 19 ngày 17 giờ
466th Thailand Junior & Open Rapid Chess Championship 2020 : G6 20 ngày 12 giờ
476th Thailand Junior & Open Rapid Chess Championship 2020 : G18 20 ngày 12 giờ
486th Thailand Junior & Open Rapid Chess Championship 2020 : U12 20 ngày 12 giờ
496th Thailand Junior & Open Rapid Chess Championship 2020 : U16 20 ngày 12 giờ
506th Thailand Junior & Open Rapid Chess Championship 2020 : U18 20 ngày 12 giờ