Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Thailand (THA)

Flag THA
SốGiảiCập nhật
1Double Bishop Interhouse Trial Season 12 ngày 8 giờ
2RED KNIGHT CHESS January FIDE Rated Tournament - Blitz 86 ngày 8 giờ
3RED KNIGHT CHESS JANUARY TOURNAMENT U14 86 ngày 8 giờ
4RED KNIGHT CHESS JANUARY TOURNAMENT U8 86 ngày 8 giờ
5RED KNIGHT CHESS JANUARY TOURNAMENT U10 86 ngày 8 giờ
6RED KNIGHT CHESS January FIDE Rated Tournament 86 ngày 11 giờ
74th Big Rook In-House Chess Championship (2020 Season 1) 89 ngày 20 giờ
8Big Rook Holiday Season 1 100 ngày 5 giờ
9RED KNIGHT CHESS DECEMBER TOURNAMENT U14 100 ngày 9 giờ
10RED KNIGHT CHESS DECEMBER TOURNAMENT U8 100 ngày 10 giờ
11RED KNIGHT CHESS DECEMBER TOURNAMENT U10 100 ngày 10 giờ
12RED KNIGHT CHESS December FIDE Rated Tournament 100 ngày 10 giờ
13Individual Blitz at Thailand Team Chess Championship 2019 (unrated) 109 ngày 11 giờ
14Thailand Team Chess Championship 2019 109 ngày 14 giờ
15Big Rook In House 2020 Season 1 (list of players before grouping) 111 ngày 7 giờ
164rd Double bishop fide rated rapid open 114 ngày 10 giờ
174rd Double bishop fide rated rapid Under 8 114 ngày 10 giờ
184rd Double bishop fide rated rapid Under 10&12 114 ngày 10 giờ
19JCA Saturday standard game tournament Sep-Nov 2019 128 ngày 12 giờ
20RED KNIGHT CHESS November FIDE Rated Tournament 135 ngày 9 giờ
21RED KNIGHT CHESS NOVEMBER TOURNAMENT U10 & U12 135 ngày 10 giờ
22RED KNIGHT CHESS NOVEMBER TOURNAMENT U8 135 ngày 10 giờ
23หมากรุกไทยรุ่นประชาชนทั่วไป จัดระดับสนามที่ 4 (เรตติ้ง) 135 ngày 12 giờ
24หมากรุกไทยรุ่นประชาชนทั่วไป จัดระดับสนามที่ 4 จ.อยุธยา (พื้นบ้าน) 135 ngày 12 giờ
253rd Double bishop fide rated rapid open 141 ngày 7 giờ
263rd Double bishop fide rated rapid age group U8 142 ngày 10 giờ
273rd Double bishop fide rated rapid age group U12 142 ngày 10 giờ
283rd Double bishop fide rated rapid age group U10 142 ngày 11 giờ
291st RED KNIGHT CHESS TOURNAMENT - A GROUP 149 ngày 10 giờ
301st RED KNIGHT CHESS TOURNAMENT - B GROUP 149 ngày 10 giờ
31KMUTNB RAPID AGE GROUP 2019- U 15 150 ngày 10 giờ
32KMUTNB RAPID AGE GROUP 2019- U 30 150 ngày 11 giờ
33KMUTNB RAPID AGE GROUP 2019- U 18 150 ngày 11 giờ
34Thailand Pattaya Open 2019 Open 158 ngày 8 giờ
35Thailand Pattaya Open 2019 Amateur 160 ngày 13 giờ
36Thailand Pattaya Open 2019 Under 8 161 ngày 8 giờ
37Thailand Pattaya Open 2019 Open Blitz Final 161 ngày 8 giờ
38Thailand Pattaya Open 2019 Under 10 162 ngày 9 giờ
39Thailand Pattaya Open 2019 Open Blitz A 162 ngày 9 giờ
40Thailand Pattaya Open 2019 Open Blitz B 162 ngày 9 giờ
41Thailand Pattaya Open 2019 Senior 166 ngày 16 giờ
42Thailand Pattaya Open 2019 Under 16 166 ngày 16 giờ
43Thailand Pattaya Open 2019 Under 12 166 ngày 16 giờ
443rd Big Rook In-House Chess Championship (FIDE Standard A) 167 ngày 2 giờ
452nd Big Rook In House Chess Championship (FINAL A) 167 ngày 2 giờ
46October Double Bishop Age Group and Open Rapid Tournament U12 177 ngày 10 giờ
47October Double Bishop Rapid Open Tournament 177 ngày 10 giờ
48October Double Bishop Age Group and Open Rapid Tournament U10 177 ngày 10 giờ
49October Double Bishop Age Group and Open Rapid Tournament U8 177 ngày 10 giờ
50Pattaya Rapid & Simultaneaneous Chess Festival 2019 177 ngày 10 giờ