Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Tanzania (TAN)

Flag TAN
SốGiảiCập nhật
1SJS Sports And Culture Chess Tournament 16 And Over 30 ngày 14 giờ
2SJS Sports and Culture Chess Tournament 9 & Under 30 ngày 14 giờ
3SJS Sports and Culture Chess Tournament Under16 30 ngày 14 giờ
4Tanzania National Chess Championship 2020 219 ngày 7 giờ
5Tanzania Women Chess Championship 219 ngày 16 giờ
6TANZANIA YOUTH CHESS CHAMPIONSHIP U10 and U8 226 ngày 12 giờ
7TANZANIA YOUTH CHESS CHAMPONSHIP U14 AND U12 226 ngày 13 giờ
8Tanzania Chess League 2020 240 ngày 5 giờ
9Don Bosco Open Rapid Chess Championship 268 ngày 10 giờ
10Don Bosco Junior Chess Championship January 2020 268 ngày 13 giờ
11Tanzania Open Chess Championship 2019 - Open Section 302 ngày 16 giờ
12Interschool Chess Championship 2019-Under 10 Category 332 ngày 11 giờ
13Interschool Chess Championship 2019 - Under 14 Category 332 ngày 11 giờ
14Tanzania Open Chess Championship 2019 - U09 Section 352 ngày 12 giờ
15Tanzania Open Chess Championship 2019 - U14 Section 352 ngày 12 giờ
16Rapid Chess Arena - Under 13 section 387 ngày 8 giờ
17Rapid Chess Arena 2019 - Prestige (Open) Section 387 ngày 8 giờ
18Rapid Chess Arena - Under 9 Section 387 ngày 8 giờ
19Zanaki Open Youth Chess Championship 2019- Under 18 Section 422 ngày 9 giờ
20Zanaki Open Youth Chess Championship 2019- Under 12 Section 422 ngày 10 giờ
21Zanaki Open Youth Chess Championship 2019- Under 9 Section 422 ngày 11 giờ
22Tanzania Chess League 2019 491 ngày 13 giờ
23Don Bosco Chess Club 3rd Anniversary U8 499 ngày 8 giờ
24Don Bosco Chess Club 3rd Anniversary U10 499 ngày 8 giờ
25Don Bosco Chess Club 3rd Anniversary Open 499 ngày 8 giờ
26Don Bosco Chess Club 3rd Anniversary U14 499 ngày 10 giờ
27Trial 1 618 ngày 4 giờ
28DON BOSCO DAR OPEN CHESS CHAMPIONSHIP UNDER 12 AND 14 625 ngày 8 giờ
29DON BOSCO DAR OPEN CHESS CHAMPIONSHIP UNDER 10 625 ngày 8 giờ
30DON BOSCO DAR OPEN CHESS CHAMPIONSHIP UNDER 8 625 ngày 8 giờ
31DON BOSCO DAR CHESS CHAMPIONSHIP 625 ngày 8 giờ
3235TH LOHANA CHESS RAPID CHAMPIONSHIP 667 ngày 12 giờ
33East Africa University Games 2018 EAUG-DODOMA 670 ngày 13 giờ
34East Africa University Games (Dodoma) Ladies EAUG-DODOMA 2018 670 ngày 13 giờ
35DON BOSCO JR'S CHESS CHAMPIONSHIP UNDER 8 738 ngày 10 giờ
36DON BOSCO JR'S CHESS CHAMPIONSHIP UNDER10 738 ngày 10 giờ
37DON BOSCO JR'S CHESS CHAMPIONSHIP UNDER12 738 ngày 10 giờ
38DON BOSCO JR'S CHESS CHAMPIONSHIP UNDER 14 AND 18 738 ngày 10 giờ
39Zanaki Youth Chess Festival 2018 - Parents Section 779 ngày 11 giờ
40Zanaki Youth Chess Festival 2018 - Under 12 779 ngày 11 giờ
41Zanaki Youth Chess Festival 2018 - Under 14 779 ngày 11 giờ
42Zanaki Youth Chess Festival 2018 - Under 10 779 ngày 11 giờ
43Zanaki Youth Chess Festival 2018 - Under 8 779 ngày 11 giờ
44Zanaki Youth Chess Festival 2018 - Under 18 779 ngày 11 giờ
45Merged under 14 and Under 18 - Youth Chess Championship July 2018 814 ngày 11 giờ
46Under 12 Section - Youth Chess Championship July 2018 814 ngày 11 giờ
47Under 8 Section - Youth Chess Championship July 2018 814 ngày 11 giờ
48Under 10 Section - Youth Chess Championship July 2018 814 ngày 14 giờ