Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Tanzania (TAN)

Flag TAN
SốGiảiCập nhật
1Tanzania Open Chess Championship 2019 - Open Section 3 giờ 43 phút
2Tanzania Open Chess Championship 2019 - U14 Section 7 giờ 57 phút
3Tanzania Open Chess Championship 2019 - U09 Section 8 giờ 1 phút
4Rapid Chess Arena - Under 13 section 24 ngày 1 giờ
5Rapid Chess Arena 2019 - Prestige (Open) Section 24 ngày 1 giờ
6Rapid Chess Arena - Under 9 Section 24 ngày 2 giờ
7Zanaki Open Youth Chess Championship 2019- Under 18 Section 59 ngày 2 giờ
8Zanaki Open Youth Chess Championship 2019- Under 12 Section 59 ngày 3 giờ
9Zanaki Open Youth Chess Championship 2019- Under 9 Section 59 ngày 4 giờ
10Tanzania Chess League 2019 128 ngày 7 giờ
11Don Bosco Chess Club 3rd Anniversary U8 136 ngày 2 giờ
12Don Bosco Chess Club 3rd Anniversary U10 136 ngày 2 giờ
13Don Bosco Chess Club 3rd Anniversary Open 136 ngày 2 giờ
14Don Bosco Chess Club 3rd Anniversary U14 136 ngày 3 giờ
15Trial 1 254 ngày 21 giờ
16DON BOSCO DAR OPEN CHESS CHAMPIONSHIP UNDER 12 AND 14 262 ngày 1 giờ
17DON BOSCO DAR OPEN CHESS CHAMPIONSHIP UNDER 10 262 ngày 1 giờ
18DON BOSCO DAR OPEN CHESS CHAMPIONSHIP UNDER 8 262 ngày 1 giờ
19DON BOSCO DAR CHESS CHAMPIONSHIP 262 ngày 1 giờ
2035TH LOHANA CHESS RAPID CHAMPIONSHIP 304 ngày 6 giờ
21East Africa University Games 2018 EAUG-DODOMA 307 ngày 6 giờ
22East Africa University Games (Dodoma) Ladies EAUG-DODOMA 2018 307 ngày 6 giờ
23DON BOSCO JR'S CHESS CHAMPIONSHIP UNDER 8 375 ngày 4 giờ
24DON BOSCO JR'S CHESS CHAMPIONSHIP UNDER10 375 ngày 4 giờ
25DON BOSCO JR'S CHESS CHAMPIONSHIP UNDER12 375 ngày 4 giờ
26DON BOSCO JR'S CHESS CHAMPIONSHIP UNDER 14 AND 18 375 ngày 4 giờ
27Zanaki Youth Chess Festival 2018 - Parents Section 416 ngày 4 giờ
28Zanaki Youth Chess Festival 2018 - Under 12 416 ngày 4 giờ
29Zanaki Youth Chess Festival 2018 - Under 14 416 ngày 4 giờ
30Zanaki Youth Chess Festival 2018 - Under 10 416 ngày 4 giờ
31Zanaki Youth Chess Festival 2018 - Under 8 416 ngày 4 giờ
32Zanaki Youth Chess Festival 2018 - Under 18 416 ngày 4 giờ
33Merged under 14 and Under 18 - Youth Chess Championship July 2018 451 ngày 5 giờ
34Under 12 Section - Youth Chess Championship July 2018 451 ngày 5 giờ
35Under 8 Section - Youth Chess Championship July 2018 451 ngày 5 giờ
36Under 10 Section - Youth Chess Championship July 2018 451 ngày 7 giờ
37Don Bosco Anniversary Junior Chess Championship U 12/14 507 ngày 1 giờ
38Don Bosco Anniversary Junior Chess Champinship U 10 507 ngày 1 giờ
39Don Bosco Anniversary Junior Chess Championship U 8 507 ngày 1 giờ
40Don Bosco Chess Club 2nd Anniversary Junior Championship C U18 507 ngày 1 giờ
41IST Chess Tournament 2018 - Grade 5 Beginner Section 508 ngày 8 giờ
42Tanzania National Chess Championship 2018 568 ngày 20 giờ
43Zanaki Open Juniour Chess Competition - Section under 18 577 ngày 2 giờ
44Zanaki Open Juniour Chess Competition - Section under 14 577 ngày 3 giờ
45Zanaki Open Juniour Chess Competition - Section under 8 577 ngày 3 giờ
46Zanaki Open Juniour Chess Competition - Section Merged under 10 /under 12 577 ngày 3 giờ
47Zanaki Chess Club Monthly Rapid 2018 591 ngày 2 giờ
48H.S JUNIOR RAPID CHESS CHAMPIONSHIP U18 605 ngày 22 giờ
49H.S JUNIOR RAPID CHESS CHAMPIONSHIP U8 605 ngày 22 giờ
50H.S JUNIOR RAPID CHESS CHAMPIONSHIP U10 605 ngày 23 giờ