Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Sweden (SWE)

Flag SWE
SốGiảiCập nhật
1SK Rockadens On-line KM våren 2021 12 ngày 20 giờ
2SS Manhems KM Oppna Gruppen 2020 38 ngày 10 giờ
3SS Manhems KM Lilla Gruppen 2020 38 ngày 10 giờ
4Långängsskolan Championship HT20 40 ngày
5SK Rockadens On-line KM hästen 2020 41 ngày 3 giờ
6Stocksund School Championship HT20 50 ngày 4 giờ
7Vasa International School Championship HT20 50 ngày 4 giờ
8Super Fun Girlz Cup 2020 55 ngày 8 giờ
9Kvarnbyskolans Skolmästerskap i schack för pojkar 2020 58 ngày 7 giờ
10Kvarnbyskolans Skolmästerskap i schack för flickor 2020 59 ngày 8 giờ
11Stockholmsmästerskapet 2021 69 ngày 8 giờ
12Stockholmsmästerskapet 2020 69 ngày 8 giờ
13SK Rockaden Umeås Höstturnering 2020 grupp B 71 ngày 3 giờ
14SK Rockaden Umeås Höstturnering 2020 grupp A 71 ngày 3 giờ
15Östersunds SS KM 2020 73 ngày 1 giờ
16Östersunds SS novemberblixt 2020 73 ngày 2 giờ
17Synskadades SM 2020 Grupp1 76 ngày 4 giờ
18Synskadades SM 2020 Grupp2 76 ngày 5 giờ
19Rödeby Höstschack 2020 78 ngày 22 giờ
20Karlstad Open 2020 84 ngày 18 giờ
21Sällskapets Höstturnering Grupp B 87 ngày
22Sällskapets Höstturnering Grupp A 87 ngày
23Sällskapets Höstturnering Grupp C 87 ngày 1 giờ
24Rockadens Öppna Onsdagskamp HT 2020 93 ngày 2 giờ
25Sallskapets KM i blixt 2020 94 ngày
26Exempel schweizer 104 ngày 7 giờ
27Ex. på Fide-schweizer individuell tävling, lottningskurs 2020 105 ngày 9 giờ
28Ex. på Fide-schweizer individuell tävling, lottningskurs 2020 105 ngày 9 giờ
29Stockholms Schacksällskap Rapid Hösten 2020 122 ngày
30Vegaligan 2020 138 ngày 3 giờ
31KM i blixt 2020 140 ngày 1 giờ
32Pia Cramlings Tjejtävling 2020 144 ngày 6 giờ
33Falkopings sommarturnering 2020 181 ngày 9 giờ
34Falkoping majblixt 2020 239 ngày 8 giờ
35Storsjodraget 2020 253 ngày 17 giờ
36Stockholm Open 2020 275 ngày 6 giờ
37Stockholm Open Blixt 2020 276 ngày 10 giờ
38Falkopings oppna marsblixt 2020 301 ngày 6 giờ
39ÖSS Open 2020 304 ngày 2 giờ
40Umemästerskapet 2020 312 ngày
41Falkoping snabb-km 2020 316 ngày 3 giờ
42Schack 88 KM 2020 316 ngày 21 giờ
43Rockadens Öppna Onsdagskamp VT 2020 317 ngày 4 giờ
44SeniorSchack Stockholm Seniorserien Våren 2020 Klass 1 317 ngày 8 giờ
45SeniorSchack Stockholm Seniorserien Våren 2020 Klass 2 317 ngày 8 giờ
46SeniorSchack Stockholm Seniorserien Våren 2020 Klass 3 317 ngày 9 giờ
47Nacka KM VT 2020 317 ngày 15 giờ
48Wasa Masters 2020 318 ngày 13 giờ
49Pyramidens KM 2019 B 319 ngày 1 giờ
50Pyramidens Vårturnering 2020 B 323 ngày 16 giờ