Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Sudan (SUD)

Flag SUD
SốGiảiCập nhật
1Khartoum Qualified Championship 193 ngày 3 giờ
2North kordofan championship 2020 197 ngày 21 giờ
3Sennar Qualifications 199 ngày 20 giờ
4South Kordofan Championship 200 ngày 1 giờ
5Al jazeera Blitz Championship 206 ngày 21 giờ
6Aljazeera Qualified Championship 207 ngày 1 giờ
7Alfudol Championship 222 ngày 3 giờ
8National Teams Championship 246 ngày 17 giờ
9National Women Championship 246 ngày 17 giờ
10AL Estiglal Championship 258 ngày 6 giờ
11Khartoum Clubs Championship 278 ngày
12South kordofan club championship 285 ngày 8 giờ
13تصفيات ولاية البحر الاحمر للجمهورية 2019 291 ngày 4 giờ
14تنشيطية الحاج يوسف 297 ngày 16 giờ
15North kordoran clubs champinship 314 ngày 21 giờ
16wonder land Championship 395 ngày 15 giờ
17Alwafa 412 ngày 23 giờ
18بطولة إعتصام القيادة 532 ngày 17 giờ
19Khartoum Qualifications 551 ngày 3 giờ
20Sudan Final Championship Blitz 551 ngày 4 giờ
21National Championship Rapid 551 ngày 5 giờ
22Sudan Final Championship 551 ngày 5 giờ
23بطولة ولاية سنار التأهيلية للشطرنج 572 ngày 5 giờ
24Kassal Qualifications 572 ngày 23 giờ
25بطولة البحر الاحمر للشطرنج 576 ngày
26South Kordofan Championship 578 ngày 1 giờ
27Sudan Cup Championship 2019 580 ngày
28North Kordofan Championship 580 ngày 20 giờ
29Hajyousif Team Championship 581 ngày 6 giờ
30Aljazeera Championship 588 ngày 5 giờ
31ALMOLID(2) 631 ngày 18 giờ
32KHARTOUM INTERNATIONAL3 670 ngày 3 giờ
33ALGraef Tournament 690 ngày 22 giờ
34SUDAN NATIONAL U20 713 ngày 21 giờ
35SUDAN NATIONAL U12 713 ngày 21 giờ
36بطولة العرفان التنشيطية 792 ngày 22 giờ
37National Championship Finals 2 801 ngày 23 giờ
38Sudan Final National Championship Women 6 801 ngày 23 giờ