Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Sri Lanka (SRI)

Flag SRI
SốGiảiCập nhật
18th Kalutara International Chess Festival - 2020 80 ngày 7 giờ
2Sri Lanka National Novices Women's Chess Championship 2020 - Galle District 83 ngày 1 giờ
3Sri Lanka National Novices Open Chess Championship 2020 - Galle District 83 ngày 1 giờ
4Sri Lanka National Novices Chess Championship - 2020 ( Kandy Event ) Womens' 83 ngày 3 giờ
5Sri Lanka National Novices Chess Championship - 2020 ( Kandy Event ) Mens' 83 ngày 3 giờ
6Novices Chess Championship 2020 - [Polonnaruwa Division] - Open 83 ngày 4 giờ
7Novices Chess Championship 2020 [Gampaha Division] - Open 83 ngày 4 giờ
8Novices Chess Championship 2020 [Gampaha Division] - Women 83 ngày 5 giờ
9Sri Lanka Novices Chess Championship 2020 - Matara Division Women's Section 83 ngày 5 giờ
10Sri Lanka Novices Chess Championship 2020 - Matara Division Open Section 83 ngày 5 giờ
11Sri Lanka National Novices Womens Chess Championship 2020 - Kurunegala 83 ngày 5 giờ
12Sri Lanka National Novices Chess Championship 2020 ( Womens) - Kegalle 83 ngày 5 giờ
13Sri Lanka National Womens Novices Chess Championship 2020 - Puttalam 83 ngày 5 giờ
14SRI LANKA NATIONAL NOVICES CHESS CHAMPIONSHIP 2020 - ANURADHAPURA - Womens Prize Giving will be held on 5.00 p.m. 83 ngày 6 giờ
15SRI LANKA NATIONAL NOVICES CHESS CHAMPIONSHIP 2020 - ANURADHAPURA - Mens Prize Giving will be held on 5.00 p.m. 83 ngày 6 giờ
16Kalutara District Novices (Open) Chess Championship 2020 83 ngày 6 giờ
17Kalutara District Novices (Womens) Chess Championship 2020 83 ngày 6 giờ
18Novices Chess Championships 2020 [Colombo Division] - Womens 83 ngày 6 giờ
19Sri Lanka National Novices Chess Championship 2020 (Mens) - Kegalle 83 ngày 6 giờ
20Sri Lanka National Novices Chess Championship 2020 - Puttalam 83 ngày 6 giờ
21Novices Chess Championship 2020 - [Polonnaruwa Division] - Womens 83 ngày 7 giờ
22Novices Chess Championships 2020 [Colombo Division] - Open 83 ngày 7 giờ
23Sri Lanka National Novices Chess Championship 2020 - Kurunegala 83 ngày 7 giờ
24Jaffna District Novices Chess Championship 2020 - (Open) 83 ngày 7 giờ
25Jaffna District Novices Chess Championship 2020 - (Womens) 83 ngày 7 giờ
26Novices Chess Championships 2020 [Ratnapura Division] Womens 83 ngày 8 giờ
27Novices Chess Championships 2020 [Ratnapura Division] Open 83 ngày 8 giờ
28Monaragala Division Novices (Open) Chess Championship 2020 83 ngày 10 giờ
29Badulla District Novices Division Womens Chess Championship 2020 83 ngày 10 giờ
30Badulla District Novices Division Open Chess Championship 2020 83 ngày 10 giờ
31Monaragala Division Novices (Womens) Chess Championship 2020 83 ngày 11 giờ
32Badulla District Novices Division Open Chess Championship 2020 84 ngày 3 giờ
33Badulla District Novices Division Womens Chess Championship 2020 84 ngày 3 giờ
34Badulla District Novices Division Open Chess Championship 2020 84 ngày 7 giờ
35Badulla District Novices Division Womens Chess Championship 2020 84 ngày 7 giờ
36Badulla District Novices Division Womens Chess Championship 2020 84 ngày 9 giờ
37Badulla District Novices Division Open Chess Championship 2020 84 ngày 9 giờ
3824th Battle of the Kings 90 ngày 4 giờ
39Inter Regiments & Injured War Heroes Chess Championship - 2020 Mens Individual 91 ngày 11 giờ
40Inter Regiments & Injured War Heroes Chess Championship - 2020 Womens Individual 91 ngày 12 giờ
41National Youth Chess Championship - 2019/20 Under 09 Girls [2010 & 2011] 96 ngày 3 giờ
42National Youth Chess Championship - 2019/20 Under 13 Boys [2006 & 2007] 96 ngày 3 giờ
43National Youth Chess Championship - 2019/20 Under 13 Girls [2006 & 2007] 96 ngày 3 giờ
44National Youth Chess Championship - 2019/20 Under 07 Boys [2012 & Up] All Top 10 Players' Parents' Come to the Under 07 Boys Section 96 ngày 3 giờ
45National Youth Chess Championship - 2019/20 Under 11 Boys [2008 & 2009] The parents of top ten players report to Under 7 girls section 96 ngày 3 giờ
46National Youth Chess Championship - 2019/20 Under 11 Girls [2008 & 2009] / The parents of top ten players report to Under 7 girls section 96 ngày 3 giờ
47National Youth Chess Championship - 2019/20 Under 09 Boys [2010 & 2011] 96 ngày 4 giờ
48National Youth Chess Championship - 2019/20 Under 07 Girls [2012 & Up] All Top 10 Players' Parents' Come to the Under 07 Girls Section 96 ngày 6 giờ
49National Youth Chess Championship - 2019/20 Under 17 Girls [2002 & 2003] 96 ngày 7 giờ
50National Youth Chess Championship - 2019/20 Under 17 Boys [2002 & 2003] 96 ngày 7 giờ