Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Singapore (SGP)

Flag SGP
SốGiảiCập nhật
13rd GCCA ONLINE ROUND ROBIN CHESS TOURNAMENT - 60 Min +30 Sec - GROUP E - 19th to 23rd Oct 2020. 12 giờ 9 phút
23rd GCCA ONLINE ROUND ROBIN CHESS TOURNAMENT - 60 Min +30 Sec - GROUP C - 19th to 23rd Oct 2020. 12 giờ 22 phút
33rd GCCA ONLINE ROUND ROBIN CHESS TOURNAMENT - 60 Min +30 Sec - GROUP A - 19th to 23rd Oct 2020. 1 ngày 12 giờ
43rd GCCA ONLINE ROUND ROBIN CHESS TOURNAMENT - 60 Min +30 Sec - GROUP D - 19th to 23rd Oct 2020. 1 ngày 13 giờ
53rd GCCA ONLINE ROUND ROBIN CHESS TOURNAMENT - 60 Min +30 Sec - GROUP B 19th TO 23rd Oct 2020. 1 ngày 13 giờ
617th GCCA ONLINE CHESS TOURNAMENT - SWISS RAPID 15 Min +5 Sec - Under 8,12 &16 - 18th Oct 2020 2 ngày 11 giờ
7GIIS Virtual Open Chess Tournament 2020- (Registration Closes 13 Oct 2020) - Category Under 8,9,10,12,14 & Parents - Singapore School Students Only - 17 Oct. 3 ngày 11 giờ
816th GCCA ONLINE CHESS TOURNAMENT - SWISS RAPID 15 Min +5 Sec - Under 10 & 16 GCCA Players Only. 15 ngày 20 giờ
915th GCCA ONLINE RAPID CHESS TOURNAMENT - SWISS RAPID 15 Min +5 Sec - Under 08,12,16 - Sep 27th,2020. 24 ngày 20 giờ
102020 September School Holidays Chess Challenge U8 29 ngày 10 giờ
112020 September School Holidays Chess Challenge U10 & Open 29 ngày 10 giờ
12Chapalang (Singapore) vs JZMC (Sydney) Online Match 36 ngày 16 giờ
1314th GCCA ONLINE RAPID CHESS TOURNAMENT - SWISS RAPID 15 Min +5 Sec - Under 09, 13 & OPEN - SEP 13th, 2020. 36 ngày 23 giờ
14SCF High Performance-Intermediate Squad Training League T4 2020 42 ngày 20 giờ
152nd GCCA ONLINE STANDARD-RAPID CHESS TOURNAMENT - SWISS 30 Min +30 Sec RATED & 15 Min+5 Sec Unrated - 5 & 6 Sep 2020 43 ngày 20 giờ
16SCF High Performance Squad Training League T4 2020 44 ngày 14 giờ
17SCF High Performance-Intermediate Squad Training League T3 2020 47 ngày 22 giờ
18SCF High Performance Squad Training League T3 2020 47 ngày 22 giờ
19SCF High Performance Squad Training League T4 2020 48 ngày 15 giờ
20GCCA - National Day Chess Challenge- SWISS RAPID 15 Min +5 Sec - Under 08, 12 & 16 - Free Entry. 75 ngày 14 giờ
211st GCCA ONLINE STANDARD CHESS TOURNAMENT - SWISS RAPID 30 Min +30 Sec - ONLY FIDE RATED PLAYERS - Entry Free.- REGISTRATION CLOSED. 76 ngày 10 giờ
22GCCA SUMMER CAMP WEEK 4 - INTER TOURNAMENT- 30 JULY 2020 78 ngày 22 giờ
2312th GCCA ONLINE CHESS TOURNAMENT - SWISS RAPID 15 Min +5 Sec - Under 08, 12 & 16 - 26 July 2020 86 ngày 9 giờ
241st GCCA ONLINE FAMILY TEAM CHESS TOURNAMENT - ENTRY FREE - 16th AUGUST 2020. 86 ngày 9 giờ
25SUMMER CAMP WEEK 2 - INTER TOURNAMENT- 16 JULY 2020 95 ngày 15 giờ
2611th GCCA ONLINE CHESS TOURNAMENT - SWISS RAPID 15 Min +5 Sec - Under 08, 12 & 16 - July 12th, 2020. 100 ngày 21 giờ
27TLRDCA - GCCA ONLINE CHESS TOURNAMENT-SWISS RAPID-Under 7 , 9, 11 & 13 -July 5th 106 ngày 20 giờ
2810th GCCA Online Rapid Chess Tournament - Swiss 15 min 5 sec - Under 9 & 15. 120 ngày 21 giờ
296th GCCA Online Simul with FM Syed Anwar Shazuli 120 ngày 21 giờ
309th GCCA ONLINECHESS TOURNAMENT - SWISS RAPID 15 Min +5 Sec - Under 11 & 16 127 ngày 20 giờ
315th GCCA SIMUL WITH INTERNATIONAL MASTER MURALIKRISHNAN BT 129 ngày 9 giờ
32International Friendship Challenge 2020 Singapore vs Indonesia 132 ngày
33PubXChess Lichess Week 23 134 ngày 14 giờ
343rd GCCA SIMUL WITH GRAND MASTER DEEPAN CHAKKRAVARTHY J ( 2531) 147 ngày 20 giờ
35Prof. Lim Kok Ann Memorial - SG GrandMasters Simul (Featuring GM Zhang Zhong) 149 ngày 9 giờ
36Prof. Lim Kok Ann Memorial - SG GrandMasters Simul (Featuring GM Wu Shaobin) 149 ngày 11 giờ
37Prof. Lim Kok Ann Memorial - SG GrandMasters Simul (Featuring GM Kevin Goh) 149 ngày 11 giờ
38Prof. Lim Kok Ann Memorial - SG Grandmasters Simul (Featuring GM Wong Meng Kong) 149 ngày 11 giờ
395th GCCA Online Chess Tournament - Swiss Rapid (15 Min + 5 Sec) Under 9, Under 13 & Above 13. 155 ngày 22 giờ
403rd GCCA SIMUL WITH GRAND MASTER DEEPAN CHAKKRAVARTHY J 156 ngày 18 giờ
41Chess Against Covid - Simul with Young Masters Series(Featuring FM Lee Qing Aun) 170 ngày 16 giờ
42Chess Against Covid - Simul with Young Masters Series (Featuring Sean Goh) 172 ngày 13 giờ
43Chess Against Covid - Young Masters Simul Series (Featuring CM Benjamin Foo) 174 ngày 12 giờ
44Chess Against Covid - Master's Simul Series (Featuring IM Ravindran Shanmugam) 176 ngày 14 giờ
45Chess Against Covid - Young Masters Simul Series (Featuring Ethan Poh) 177 ngày 8 giờ
46Chess Against Covid - Young Masters Simul Series (Featuring FM Ashvin Sivakumar) 177 ngày 8 giờ
47Chess Against Covid - Master's Simul Series (Featuring IM Hsu Li Yang) 177 ngày 14 giờ
48Chess Against Covid - Young Masters Simul Series (Featuring WFM Emmanuelle Hng) 179 ngày 9 giờ
49Chess Against Covid - Young Masters Simul Series (Featuring CM William Woong) 179 ngày 12 giờ
50Chess Against Covid - Young Masters Simul Series (Featuring CM Advait Bagri) 181 ngày 12 giờ