Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Scotland (SCO)

Flag SCO
SốGiảiCập nhật
1LJC Team Day 1 P5 & Under 132 ngày
2LJC Team Day 1 P6/7 132 ngày
3LJC Team Day 1, Secondary 132 ngày 1 giờ
4Oban Major 138 ngày 23 giờ
5SNCL Division 1 152 ngày 21 giờ
6SNCL Division 2 152 ngày 21 giờ
7SNCL Division 4 152 ngày 22 giờ
8SNCL Division 3 152 ngày 22 giờ
9SNCL Division 5 152 ngày 22 giờ
10SNCL Division 5 156 ngày 5 giờ
11Edinburgh Junior Congress 2019 Primary U600 160 ngày
12Edinburgh Junior Congress 2019 - Primary Under 300 160 ngày
13Edinburgh Junior Congress 2019 - Open/U1200 160 ngày
14Edinburgh Junior Congress 2019 Secondary Under 600 160 ngày 1 giờ
15Dundee Chess Congress Premier 2019 166 ngày 5 giờ
16Dundee Chess Congress Premier 2019 166 ngày 5 giờ
17Dundee Chess Congress Major 2019 166 ngày 20 giờ
18Dundee Chess Congress Minor 2019 166 ngày 20 giờ
19UK Open Blitz Championship: Edinburgh 209 ngày 22 giờ
20126th Scottish Blitz 263 ngày 16 giờ
21126th Scottish Championships 264 ngày 22 giờ
22U1850 (Including U1850 Senior) Championships 265 ngày 3 giờ
23U1500 Championship 265 ngày 3 giờ
24LJC Team Day 3, P6/7 293 ngày
25LJC Team Day 3, P5 and under 293 ngày
26LJC Team Day 3, Secondary 293 ngày 1 giờ
272019 LINDORES ABBEY CHESS STARS TOURNAMENT 313 ngày 23 giờ
28Spens Cup 321 ngày 8 giờ
29Richardson Cup 322 ngày 1 giờ
30Edinburgh Premier 362 ngày 6 giờ
31KNIGHTS 362 ngày 21 giờ
32bishops 362 ngày 22 giờ
332019 UKCC East of Scotland Megafinal U11 369 ngày 2 giờ
342019 UKCC East of Scotland Megafinal U7 & U8 369 ngày 2 giờ
352019 UKCC East of Scotland Megafinal U12 369 ngày 2 giờ
362019 UKCC East of Scotland Megafinal U13-U18 369 ngày 2 giờ
372019 UKCC East of Scotland Megafinal U9 369 ngày 7 giờ
382019 UKCC East of Scotland Megafinal U10 369 ngày 16 giờ
39Ken Stewart Memorial Team Blitz Final B 374 ngày 17 giờ
40Ken Stewart Memorial Team Blitz Prelim A 375 ngày 22 giờ
41Ken Stewart Memorial Team Blitz Final A 376 ngày 6 giờ
42Ken Stewart Memorial Team Blitz Final C 376 ngày 15 giờ
43Ken Stewart Memorial Team Blitz Prelim c 376 ngày 16 giờ
44Ken Stewart Memorial Team Blitz Prelim d 376 ngày 18 giờ
45Ken Stewart Memorial Team Blitz Prelim B 376 ngày 18 giờ
46SNCL Division 1 377 ngày 2 giờ
47SNCL Division 2 377 ngày 2 giờ
48SNCL Division 4 377 ngày 2 giờ
49SNCL Division 3 377 ngày 2 giờ
502019 Lothians Junior Congress Secondary 398 ngày 1 giờ