Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: South Africa (RSA)

Flag RSA
SốGiảiCập nhật
1TSAJ005 - Born 2007 and later ------- Saturday 31 October - 10:00 (lichess.org) 2 giờ 4 phút
2TSAOPEN014 - Open ALL Ratings ----- Monday 26 October - 15:00 (lichess.org) 8 giờ 29 phút
3CTSA020 - Open ALL Ratings ---------- Monday 26 October - 18:00 (chess.com) 8 giờ 29 phút
4TSA051 - Between 1000 and 1400 ----- Tuesday 27 October - 15:00 (lichess.org) 8 giờ 30 phút
5CTSA021 - Open ALL Ratings ----------- Tuesday 27 October - 18:00 (chess.com) 8 giờ 30 phút
6TSA052 - Under 1000 --------------- Wednesday 28 October - 15:00 (lichess.org) 8 giờ 30 phút
7TSA053 - Between 1000 and 1500 -- Wednesday 28 October - 18:00 (lichess.org) 8 giờ 30 phút
8TSA054 - Chessa Rated Under 1000 --- Thursday 29 October -15:00 (lichess.org) 8 giờ 30 phút
9TSAOPEN015 - Open ALL Ratings ----- Thursday 29 October - 18:00 (lichess.org) 8 giờ 31 phút
10NC Open Blitz A Section 1 ngày 20 giờ
11NC Open Blitz B Section 1 ngày 20 giờ
12NC Open Blitz C Section 1 ngày 20 giờ
13TSA - ALL ------------- Mondays to Saturdays (lichess.org and chess.com) As on 22 October 2020 5 ngày 2 giờ
14TSA - Team OPEN ------------- Mondays (15:00), Thursday (18:00) (lichess.org) 5 ngày 7 giờ
15TSA - Team 1000 to 1400 - Tuesdays (15:00), Wednesdays (18:00) (lichess.org) 5 ngày 7 giờ
16TSA - Team Under 1000 - Wednesdays (15:00) , Thursdays (15:00) (lichess.org) 5 ngày 7 giờ
17TSA - Team born 2007 and later -------------- Saturdays (10:00) (lichess.org) 5 ngày 7 giờ
18TSA - Team OPEN ----------------- Mondays and Tuesdays (18:00) (chess.com) 5 ngày 7 giờ
19U10 JMC 24Oct trials 5 ngày 19 giờ
20U18 JMC 24Oct trials 5 ngày 21 giờ
21U16 JMC 24Oct trials 5 ngày 22 giờ
22U14 JMC 24Oct trials 5 ngày 22 giờ
23U12 JMC 24Oct trials 5 ngày 23 giờ
24Charousek 6 ngày 1 giờ
25de Segura 6 ngày 1 giờ
26TSAOPEN012 - Open ALL Ratings ----- Monday 19 October - 15:00 (lichess.org) 6 ngày 1 giờ
27CTSA018 - Open ALL Ratings ---------- Monday 19 October - 18:00 (chess.com) 6 ngày 1 giờ
28TSA047 - Between 1000 and 1400 ----- Tuesday 20 October - 15:00 (lichess.org) 6 ngày 1 giờ
29CTSA019 - Open ALL Ratings ----------- Tuesday 20 October - 18:00 (chess.com) 6 ngày 1 giờ
30TSA048 - Under 1000 --------------- Wednesday 21 October - 15:00 (lichess.org) 6 ngày 1 giờ
31TSA049 - Between 1000 and 1500 -- Wednesday 21 October - 18:00 (lichess.org) 6 ngày 1 giờ
32TSA050 - Chessa Rated Under 1000 --- Thursday 22 October -15:00 (lichess.org) 6 ngày 1 giờ
33TSAOPEN013 - Open ALL Ratings ----- Thursday 22 October - 18:00 (lichess.org) 6 ngày 1 giờ
34TSAJ004 - Born 2007 and later ------- Saturday 24 October - 10:00 (lichess.org) 6 ngày 1 giờ
35Pretoria Chess Club Championships 2020 10 ngày 3 giờ
36BC Oct Rapid 2 12 ngày
37BC Oct Rapid 1 12 ngày
38BC October Blitz 1 12 ngày
39BC OCT Blitz 2 12 ngày
40BC October Blitz 1 12 ngày
41Ekurhuleni Chess Online Tournament (Closed 3) U/08 & U/10 12 ngày 22 giờ
42Ekurhuleni Chess Online Tournament (Closed 3) U/12 12 ngày 22 giờ
43Ekurhuleni Chess Online Tournament (Closed 3) U/14 12 ngày 22 giờ
44Ekurhuleni Chess Online Tournament (Closed 3) U/16 12 ngày 22 giờ
45Ekurhuleni Chess Online Tournament (Closed 3) U/18 & U/20 12 ngày 22 giờ
46TSAOPEN010 - Open ALL Ratings ----- Monday 12 October - 15:00 (lichess.org) 13 ngày 1 giờ
47CTSA016 - Open ALL Ratings ---------- Monday 12 October - 18:00 (chess.com) 13 ngày 1 giờ
48TSA043 - Between 1000 and 1500 ----- Tuesday 13 October - 15:00 (lichess.org) 13 ngày 1 giờ
49CTSA017 - Open ALL Ratings ----------- Tuesday 13 October - 18:00 (chess.com) 13 ngày 1 giờ
50TSA044 - Under 1000 --------------- Wednesday 14 October - 15:00 (lichess.org) 13 ngày 1 giờ