Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Pakistan (PAK)

Flag PAK
SốGiảiCập nhật
1Lahore Schools Chess Team Championship 2019 (U-16 Girls) (RR) 1 ngày 23 giờ
2Lahore Schools Chess Team Championship 2019 (U-12 Girls) (RR) 1 ngày 23 giờ
3Lahore Schools Chess Team Championship 2019 (U-16 Boys) (RR) 1 ngày 23 giờ
4Lahore Schools Chess Team Championship 2019 (U-12 Boys) (RR) 1 ngày 23 giờ
5Lahore Schools Chess Team Championship 2019 (U-16 Boys) 5 ngày 17 giờ
6Lahore Schools Chess Team Championship 2019 (U-12 Boys) 5 ngày 18 giờ
7ALPHA COLLEGE RAPID CHESS ARENA 9 ngày 5 giờ
8All Punjab FIDE Rated Rapid Chess Championship 2019 11 ngày 18 giờ
9All Punjab Women FIDE Rated Rapid Chess Championship 2019 12 ngày 16 giờ
10Shaikh Mazhar Hussain Memorial Chess Tournament 2019 - Group A Technical Assistance By: MindSports Association of Pakistan 16 ngày
11Shaikh Mazhar Hussain Memorial Chess Tournament 2019 - Group B Technical Assistance By: MindSports Association of Pakistan 16 ngày
12BVS Parsi High School Vs SMB Fatima Jinnah Under the Supervision of the Mind Sports Association of Pakistan 39 ngày 4 giờ
13KARACHI CHAMPION (U-1800) 120 ngày 22 giờ
14LGS Open Chess Championship 2019 (Fide Rated) 144 ngày 2 giờ
15LGS Women Chess Championship 2019 148 ngày 23 giờ
16LGS U-19 Chess Championship 2019 (Rapid) 148 ngày 23 giờ
17Pakistan Open International Ranking Balochistan Chess Championship 2019 - Quetta 201 ngày 19 giờ
18IBA Sports Olympiad 2019 219 ngày 1 giờ
19Pakistan Day Chess Championship 2019 (Quetta) 233 ngày 22 giờ
201st District Nazim KPK Chess Championship 2019 236 ngày 21 giờ
21The City School Illuminare II Chess Championship 260 ngày 4 giờ
22Mind Boggle Chess Championship 2019 - Group A 262 ngày 1 giờ
23Mind Boggle Chess Championship 2019 - Group B 262 ngày 1 giờ
24BVS Parsi Inter House Senior Chess Championship 2019 272 ngày 5 giờ
25BVS Parsi Inter House Junior Chess Championship 2019 272 ngày 5 giờ
26Sindh College Game Inter Collegiate Chess Championship 2019 Sindh Games 278 ngày 5 giờ
27All Pakistan Inter University Girls Chess Championship 2019 - Final 285 ngày
28All Pakistan Inter University Chess Championship - Blitz 285 ngày 1 giờ
29All Pakistan Inter University Chess Championship - Pool B 285 ngày 2 giờ
30All Pakistan Inter University Chess Championship - Pool A 285 ngày 2 giờ
31All Pakistan Inter University Girls Chess Championship 2019 - Semi Final 285 ngày 2 giờ
32GRID - All Karachi Chess Competition Above 16 306 ngày 2 giờ
333RD PAKCHESS FIDE RATED RAPID CHESS TOURNAMENT 2019 308 ngày 4 giờ
34IBA Enigma VIII - Chess Championship 311 ngày 5 giờ
35Pakistan National U-18 Chess Championship 2018 366 ngày 23 giờ
361st Pakistan National Women Blitz Chess Championship 2018 481 ngày 1 giờ
376th Pakistan National Women Chess Championship 2018 481 ngày 22 giờ
38Club E - Pakistan Open Chess Championship - Under 16 501 ngày 4 giờ
39Club E - Pakistan Open Chess Championship - Open 501 ngày 4 giờ
40Club E - Pakistan Open Chess Championship - Under 10 501 ngày 4 giờ
41Club E - Pakistan Open Chess Championship - Under 12 501 ngày 4 giờ
42LGS Fide Rated Rapid Chess Tournament 2018 (RR) 544 ngày 3 giờ
43Michael O'Brien Memorial FIDE Rated (RAPID) Chess Tournament 546 ngày
44Lahore School Chess Tournament 2018 - Open 557 ngày 23 giờ
45Lahore School Chess Tournament 2018 - Under 19 557 ngày 23 giờ
4631st Pakistan National Chess Championship 2018 566 ngày 20 giờ
47PUNJAB QUALIFYING CHESS CHAMPIONSHIP 2018 625 ngày 15 giờ
48SMB Fatima Jinnah Govt Girl School In House Chess Championship 2018 - Category A under the Supervision of MSAP 662 ngày 6 giờ
49SMB Fatima Jinnah Govt Girl School In House Chess Championship 2018 - Category B under the Supervision of MSAP 662 ngày 7 giờ
50BAI VIRBAIJI SOPARIVALA PARSI HIGH SCHOOL INTER-HOUSE CHESS-SENIORS TOURNAMENT 664 ngày 4 giờ