Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Nigeria (NGR)

Flag NGR
SốGiảiCập nhật
1Mind Games Grand Finale 2019 2 ngày 4 giờ
2Chess Heights Monthly Nov 2019 9 ngày 3 giờ
3Chess Heights Monthly Nov 2019 Unrated 9 ngày 3 giờ
4CPAN Chess League Season 4 16 ngày 3 giờ
5PORT HARCOURT MONTHLY CHESS TOURNAMENT 24 ngày 9 giờ
6Chess Heights Monthly Oct 2019 37 ngày 14 giờ
7Chess Heights Monthly Oct 2019 unrated 38 ngày 3 giờ
8National Friends of Chess Under 2000 42 ngày 7 giờ
9National Friends of Chess Over 2000 42 ngày 7 giờ
10APEN CHESS COMPETITION 2019 SENIOR 45 ngày 7 giờ
11APEN CHESS COMPETITION 2019 JUNIOR 45 ngày 7 giờ
12APEN CHESS COMPETITION 2019 PRIMARY 45 ngày 7 giờ
131st RICHARD ASIBOR MEMORIAL CHESS FESTIVAL UNDER 2000 45 ngày 22 giờ
14HEAD OF SERVICE GAMES 2019 FEMALE 46 ngày 7 giờ
15Head of Service Games 2019 Opens 47 ngày 6 giờ
16ENPEE SPORTS CHESS TOURNAMENT WOMEN SECTION 51 ngày 6 giờ
17ENPEE SPORTS CHESS TOURNAMENT INTER 51 ngày 7 giờ
18ENPEE SPORTS CHESS TOURNAMENT UNDER 11 51 ngày 8 giờ
191st UNIBEN CHESS OPENS 52 ngày 6 giờ
20CREEKSIDE CHESS CLUB (CSCC) QUARTERLY GRAND SLAM 57 ngày 1 giờ
21Richard Asibor Chess Festival u12 57 ngày 4 giờ
221st UNIBEN OPEN CHESS CHAMPIONSHIP UNRATED SECTION 2019 58 ngày 3 giờ
23NYG FEMALE ILORIN 2019 59 ngày
24NATIONAL YOUTH GAMES BLITZ MALE ILORIN 2019 59 ngày
25NYG 2019 ILORIN 2019 59 ngày
26NYG FEMALE ILORIN 2019 59 ngày
271st Asibor Memorial Blitz Tournament 65 ngày 2 giờ
281st RICHARD ASIBOR MEMORIAL CHESS FESTIVAL ABOVE 2000 65 ngày 6 giờ
29SUMMER CHESS LEAGUE ABUJA 2019 66 ngày 7 giờ
301st Asibor Memorial Rapid Tournament Under 2000 69 ngày 2 giờ
311st Asibor Memorial Rapid Tournament Over 2000 69 ngày 2 giờ
32Chief Ephraim Ogungbe Memorial Chess Tournament 76 ngày 2 giờ
33Chief Ephraim Ogungbe Memorial Chess Tournament 76 ngày 9 giờ
34Osfi Junior Chess Tournament 2019 87 ngày 22 giờ
35CRESTBRIDGE Summer Chess Championship 2019 88 ngày 6 giờ
36Osfi Senior Chess Tournament 2019 15-19 Category 88 ngày 8 giờ
37Osfi Junior Chess Tournament 2019 11-14 Category 88 ngày 8 giờ
38Osfi Senior Chess Tournament 2019 15-19 Category 88 ngày 9 giờ
39Osfi Senior Chess Tournament 2019 15-19 Category 88 ngày 20 giờ
40ACTIVATE YOUTH CAMP 2019 92 ngày 2 giờ
41Mind Games Qualifiers Lagos 92 ngày 21 giờ
42KSN CHESS TOURNAMENT 2019 100 ngày 3 giờ
43KSN CHESS TOURNAMENT 2019(CHILDREN CATEGORY) 100 ngày 5 giờ
44Chess Heights Monthly August 2019 101 ngày 3 giờ
45Multi Grace End of Term (2018/2019) Intra School Chess Tournament 119 ngày 4 giờ
46Lagos City Blitz Tournament 121 ngày 4 giờ
47Lagos City Blitz Tournament Junior 121 ngày 23 giờ
48Lagos City Bughouse Tournament 121 ngày 23 giờ
49Chess Heights Monthly July 2019 129 ngày 3 giờ
50CPAN Side Bar Tournament 135 ngày 13 giờ