Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Nepal (NEP)

Flag NEP
SốGiảiCập nhật
1Asian Cup online Chess 2020 Selection (women) 19 ngày 13 giờ
2Asian Cup online Chess 2020 Selection(Open) 19 ngày 13 giờ
3U-8 Online national Chess Tournament-2020 53 ngày 16 giờ
4National Online Chess Championship 2020 (U-10) 70 ngày 10 giờ
5National Online Chess Championship 2020 (U-12) 74 ngày 8 giờ
6National Online Chess Championship 2020 (U-14) 84 ngày 19 giờ
7National Online Chess Championship 2020 (U-16) 89 ngày 7 giờ
8National Online Chess Championship 2020 (U-16-G) 94 ngày 13 giờ
9National Online Chess Championship 2020 (U-18) 96 ngày 21 giờ
10National Online Chess Championship 2020 (U-18 G) 101 ngày 13 giờ
11National Online Chess Championship 2020 (S-50) 105 ngày 9 giờ
12National Online Chess Championship 2020 (U-20) 107 ngày 11 giờ
13Ichakamana champ 107 ngày 18 giờ
14Asian Junior U-20 Online Chess 2020-Nepal Selection 143 ngày 10 giờ
15P. B. Thapa Memorial KCC International Open Rating Chess Tournament-2020 194 ngày 17 giờ
16City Public School 1st Internal Chess Tournament-2076 214 ngày 10 giờ
17Hera Maya Shrestha Memorial Nationwide Women's Chess Tournament-2076 225 ngày 13 giờ
18Nepalgunj Model Academy 1st District (Banke-Bardiya-Dang) Wide School Level Womens Chess Tournament-2020 226 ngày
19Nepalgunj Model Academy 1st District (Banke-Bardiya-Dang) Wide School Level Open Chess Tournament-2020 226 ngày
20Saturday chess league 2020 226 ngày 10 giờ
21NMA 2nd Internal Womens Chess Tournament-2076 229 ngày 11 giờ
22NMA 2nd Internal (Open) Chess Tournament-2076 229 ngày 11 giờ
23First Mohan Pal Memorial Sudur Paschim Chess Tournament 2076 Mahendranagar 231 ngày 17 giờ
24Pathivara International Open Chess Tournament-2020 235 ngày 18 giờ
251st Inter Inaruwa Municipality Open Chess Championship (U18) 2076 236 ngày 11 giờ
261st Shramsheel Cup Valley Wide Interschool Chess Competition-2020 240 ngày 16 giờ
27"2nd Khwopring Cup" Valleywise Inter School Chess Tournament-2076 U15 Boys 243 ngày 15 giờ
28"2nd Khwopring Cup" Valleywise Interschool Chess Tournament-2076 U-11 Boys 243 ngày 15 giờ
29"2nd Khwopring Cup" Valleywise Interschool Chess Tournament-2076 Girls'(U13) 243 ngày 15 giờ
30"2nd Khwopring Cup" Valleywise Interschool Chess Tournament-2076 (U-13 Boys) 243 ngày 15 giờ
31Buddhi Kumar Rai Memorial Province 1 School Level Chess Tournament 247 ngày 14 giờ
32KUKL 12th Anniversary Chess Tournament-2076 253 ngày 10 giờ
33The Immortal Chess Game 254 ngày 11 giờ
34Nawalparasi District Level Chess Tournament 254 ngày 14 giờ
35First Mayor Cup Chess Tournament 2076 Gulariya Bardiya 254 ngày 18 giờ
36Bhaktapur Districtwise Rapid Rating Chess Tournament 260 ngày 14 giờ
37Mridusha Shrestha Memorial Inter School Chess Tournament-2020 (class1to 4 boys) 261 ngày 11 giờ
38Mridusha Shrestha Memorial Inter School Chess Tournament-2020 (class 5 to7 Boys) 261 ngày 11 giờ
39Mridusha Shrestha Memorial Inter School Chess Tournament-2020 (class8to10 boys) 261 ngày 11 giờ
40Mridusha Shrestha Memorial Inter School Chess Tournament-2020 (Girls 1to4) 261 ngày 11 giờ
41Mridusha Shrestha Memorial Inter School Chess Tournament-2020 ( Girls 5 to 7 ) 261 ngày 11 giờ
42Mridusha Shrestha Memorial Inter School Chess Tournament-2020 ( Girls 8to10) 261 ngày 11 giờ
43Mridusha Shrestha Memorial Open Chess Tournament-2020 (below 1800) Magh 11, 16 & 18 261 ngày 11 giờ
44Nepal Telecom 16th Anniversary Chess Tournament-2076 261 ngày 16 giờ
451 st TANSEN MUNICIPALITY SCHOOL CHESS TOURNAMENT 2O76 261 ngày 16 giờ
46Makwanpur PABSON interschool chess tournament 2020 261 ngày 17 giờ
47Dolakha District School Chess Championship 2076 267 ngày 23 giờ
48Dolakha district chess championship 2076 268 ngày 16 giờ
494th Monthly Rapid Female Chess Tournament 269 ngày 21 giờ
50HISSAN Sports Meet 2076 (Chess) 272 ngày 11 giờ