Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Netherlands (NED)

Flag NED
SốGiảiCập nhật
1Hoogeveen Open 2019 24 phút
2Hoogeveen 2019 Amateur 1 (middag) 31 phút
3Hoogeveen 2019 Amateur 2 (ochtend) 4 giờ 16 phút
4Firouzja v Cori (6 games in Hoogeveen) 20 giờ 16 phút
5Timman v Abdumalik (6 games in Hoogeveen) 20 giờ 16 phút
6Interne Competitie SV De Pion - C-groep - Najaar 2019 3 ngày 18 giờ
7Interne Competitie SV De Pion - B-Groep - Najaar 2019 3 ngày 18 giờ
8Interne Competitie SV De Pion - A-Groep - Najaar 2019 3 ngày 18 giờ
9De Pion Jeugd najaar 2019 - F 18 ngày 20 giờ
10De Pion Jeugd najaar 2019 - E 18 ngày 21 giờ
11De Pion Jeugd najaar 2019 - D 18 ngày 22 giờ
12De Pion Jeugd najaar 2019 - C 18 ngày 22 giờ
13De Pion Jeugd najaar 2019 - B 18 ngày 22 giờ
14De Pion Jeugd najaar 2019 - A 18 ngày 22 giờ
15NK Bedrijven 2019 28 ngày 4 giờ
16De Pion Jeugd najaar 2019 - C 71 ngày 21 giờ
17De Pion Jeugd najaar 2019 - B 71 ngày 21 giờ
18Levitov Chess Week - Rapid 78 ngày
19Levitov Chess Week - Blitz 81 ngày
20Interne Competitie SV De Pion - A-Groep - Voorjaar 2019 123 ngày 22 giờ
21DC-2019-9-JUN-Stap 5-6 District Cup 2019 9 Juni Stap 5-6 136 ngày 1 giờ
22DC-2019-9-JUN-Stap 3-4 District Cup 2019 9 Juni Stap 3-4 136 ngày 2 giờ
23DC-2019-9-JUN-Stap 1 District Cup 2019 9 Juni Stap 1 136 ngày 2 giờ
24DC-2019-9-JUN-Stap 2 District Cup 2019 9 Juni Stap 2 136 ngày 2 giờ
25Interne Competitie SV De Pion - B-groep - Voorjaar 2019 137 ngày 8 giờ
26Interne Competitie SV De Pion - C-groep - Voorjaar 2019 137 ngày 22 giờ
27Groninger Combinatie Weekend/NOSBO PK 141 ngày 23 giờ
28DC-2019-19-MEI-Stap 1 District Cup 2019 19 mei Stap 1 151 ngày 21 giờ
29Snelschaken mei 2019 A-B Snelschaken de Pion mei 2019 A-B 151 ngày 23 giờ
30NK Snelschaken clubteams 2019 - BC Dutch Blitz Championship for Teams of 4 155 ngày 5 giờ
31De Pion Familieschaak 2019 156 ngày 21 giờ
32NK Snelschaken clubteams 2019 Dutch Blitz Championship for Teams of 4 157 ngày 2 giờ
33DC-2019-19-MEI-Stap 3-4 District Cup 2019 19 mei Stap 3-4 157 ngày 2 giờ
34DC-2019-19-MEI-Stap 2 District Cup 2019 19 mei Stap 2 157 ngày 2 giờ
35DC-2019-19-MEI-Stap 5-6 District Cup 2019 19 mei Stap 5-6 157 ngày 2 giờ
36Mokumse Meesters 187 ngày 11 giờ
37Districtkampioenschap Roosendaal 2018-2019 188 ngày 20 giờ
38De Pion Jeugd Voorjaar 2019 - E 192 ngày 2 giờ
39De Pion Jeugd Voorjaar 2019 - B 192 ngày 2 giờ
40De Pion Jeugd Voorjaar 2019 - A 192 ngày 2 giờ
41NBSB Pupillendag 2019 - F 192 ngày 3 giờ
42NBSB Pupillendag 2019 - GH 192 ngày 3 giờ
43NBSB Snelschaken 2019 192 ngày 3 giờ
44DC-2019-7-APR-Stap 1 District Cup 2019 7 April Stap 1 199 ngày 2 giờ
45DC-2019-7-APR-Stap 2 District Cup 2019 7 April Stap 2 199 ngày 2 giờ
46DC-2019-7-APR-Stap 3-4 District Cup 2019 7 April Stap 3-4 199 ngày 2 giờ
47DC-2019-7-APR-Stap 5-6 District Cup 2019 7 April Stap 5-6 199 ngày 2 giờ
48De Pion Jeugd Voorjaar 2019 - C 200 ngày 22 giờ
49De Pion Jeugd Voorjaar 2019 - D 200 ngày 22 giờ
50De Pion Jeugd Voorjaar 2019 - F 200 ngày 22 giờ