Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Namibia (NAM)

Flag NAM
SốGiảiCập nhật
1Kehat Beukes Memorial Chess Tournament 34 ngày 7 giờ
2Crushing Covid 19 Section A [Elite] 42 ngày 9 giờ
3Crushing Covid 19 Section A Students 42 ngày 9 giờ
4Crushing Covid 19 Section B Elite 42 ngày 10 giờ
5Junior Open 2020 - Boys U16& U18 45 ngày 14 giờ
6Junior Open 2020 - Boys U12&U14 49 ngày 7 giờ
7Junior Open 2020 - Boys U8&U10 49 ngày 7 giờ
8Junior Open 2020 - Girls U8 and U10 49 ngày 7 giờ
9Junior Open 2020 - Girls (sw) U12- U20 49 ngày 7 giờ
10Charles Eichab 56 ngày 10 giờ
11Interhigh School Team Chess Challenge 100 ngày 7 giờ
12COPA UAM 2020 141 ngày 1 giờ
13Independence Blitz 2020 315 ngày 10 giờ
14ZSICC Under 13 Under 15 Under 17 Girls 322 ngày 8 giờ
15ZSICC U11 Boys 322 ngày 8 giờ
16Under 11 Girls RR 322 ngày 8 giờ
17ZSICC Under 9 Boys 322 ngày 8 giờ
18ZSICC Under 17 Boys 322 ngày 8 giờ
19Under 15 Boys RR 322 ngày 8 giờ
20ZSICC Boys U 13 322 ngày 8 giờ
21ZSICC 3 Girls 9 322 ngày 8 giờ
222020 ZONE 5 SCHOOL'S INDIVIDUAL CHESS CHAMPIONSHIPS 328 ngày 3 giờ
23Zone 4 School Individuals Chess Championships -2020 U11Boys 328 ngày 16 giờ
24Zone 4 School Individuals Chess Championships -2020 U13 Girls 328 ngày 16 giờ
25Zone 4 School Individuals Chess Championships -2020 U9 Boys 328 ngày 17 giờ
26Zone 4 School Individuals Chess Championships -2020 U13 Boys 328 ngày 17 giờ
27Zone 4 School Individuals Chess Championships -2020 U17 Girls 328 ngày 17 giờ
28Zone 4 School Individuals Chess Championships -2020 U17 Boys 328 ngày 17 giờ
29Zone 4 School Individuals Chess Championships -2020 U15 Girls 328 ngày 17 giờ
30Zone 4 School Individuals Chess Championships -2020 U15 Boys 328 ngày 17 giờ
31Zone 4 School Individuals Chess Championships -2020 U9 Girls 329 ngày 6 giờ
322020 Zone 2 Schools Individual Chess Championships U13 329 ngày 9 giờ
332020 Zone 2 Schools Individual Chess Championships U15 329 ngày 9 giờ
342020 Zone 2 School Individual Chess Championships U17 329 ngày 9 giờ
35Zone 4 School Individuals Chess Championships -2020 U17 Girls 329 ngày 10 giờ
36Zone 4 School Individuals Chess Championships -2020 U17 Boys 329 ngày 10 giờ
37Zone 4 School Individuals Chess Championships -2020 U15 Boys 329 ngày 10 giờ
38Zone 4 School Individuals Chess Championships -2020 U13 Boys 329 ngày 10 giờ
39Zone 4 School Individuals Chess Championships -2020 U11Boys 329 ngày 10 giờ
40Zone 4 School Individuals Chess Championships -2020 U17 Girls 329 ngày 10 giờ
41Zone 4 School Individuals Chess Championships -2020 U15 Girls 329 ngày 10 giờ
42Zone 7 School Individuals Chess Championships - 2020 U13 Girls 335 ngày 7 giờ
43Zone 7 School Individuals Chess Championships - 2020 U17 & U15 Girls 335 ngày 7 giờ
44Zone 7 School Individuals Chess Championships - 2020 U13 Boys 335 ngày 7 giờ
45Zone 7 Schools Individual Chess Championships 2020 - Under 15 Boys 335 ngày 8 giờ
46Zone 7 Schools Individual Chess Championships 2020 - Under 17 Boys 335 ngày 8 giờ
47Zone 7 School Individuals Chess Championships - 2020 under 11 girls 335 ngày 9 giờ
48Zone 7 School Individuals Chess Championships - 2020 under 7 & 9 boys & girls 335 ngày 9 giờ
49Zone 7 Schools Individual Chess Championships 2020 - Under 19 Boys 336 ngày 5 giờ
50TWCA Open Chess Championships 2019 383 ngày 6 giờ