Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Namibia (NAM)

Flag NAM
SốGiảiCập nhật
1COPA UAM 2020 18 ngày 22 giờ
2Independence Blitz 2020 193 ngày 7 giờ
3ZSICC Under 13 Under 15 Under 17 Girls 200 ngày 4 giờ
4ZSICC U11 Boys 200 ngày 4 giờ
5Under 11 Girls RR 200 ngày 4 giờ
6ZSICC Under 9 Boys 200 ngày 4 giờ
7ZSICC Under 17 Boys 200 ngày 4 giờ
8Under 15 Boys RR 200 ngày 4 giờ
9ZSICC Boys U 13 200 ngày 4 giờ
10ZSICC 3 Girls 9 200 ngày 4 giờ
112020 ZONE 5 SCHOOL'S INDIVIDUAL CHESS CHAMPIONSHIPS 206 ngày
12Zone 4 School Individuals Chess Championships -2020 U11Boys 206 ngày 13 giờ
13Zone 4 School Individuals Chess Championships -2020 U13 Girls 206 ngày 13 giờ
14Zone 4 School Individuals Chess Championships -2020 U9 Boys 206 ngày 13 giờ
15Zone 4 School Individuals Chess Championships -2020 U13 Boys 206 ngày 13 giờ
16Zone 4 School Individuals Chess Championships -2020 U17 Girls 206 ngày 13 giờ
17Zone 4 School Individuals Chess Championships -2020 U17 Boys 206 ngày 13 giờ
18Zone 4 School Individuals Chess Championships -2020 U15 Girls 206 ngày 13 giờ
19Zone 4 School Individuals Chess Championships -2020 U15 Boys 206 ngày 13 giờ
20Zone 4 School Individuals Chess Championships -2020 U9 Girls 207 ngày 2 giờ
212020 Zone 2 Schools Individual Chess Championships U13 207 ngày 5 giờ
222020 Zone 2 Schools Individual Chess Championships U15 207 ngày 5 giờ
232020 Zone 2 School Individual Chess Championships U17 207 ngày 5 giờ
24Zone 4 School Individuals Chess Championships -2020 U17 Girls 207 ngày 7 giờ
25Zone 4 School Individuals Chess Championships -2020 U17 Boys 207 ngày 7 giờ
26Zone 4 School Individuals Chess Championships -2020 U15 Boys 207 ngày 7 giờ
27Zone 4 School Individuals Chess Championships -2020 U13 Boys 207 ngày 7 giờ
28Zone 4 School Individuals Chess Championships -2020 U11Boys 207 ngày 7 giờ
29Zone 4 School Individuals Chess Championships -2020 U17 Girls 207 ngày 7 giờ
30Zone 4 School Individuals Chess Championships -2020 U15 Girls 207 ngày 7 giờ
31Zone 7 School Individuals Chess Championships - 2020 U13 Girls 213 ngày 4 giờ
32Zone 7 School Individuals Chess Championships - 2020 U17 & U15 Girls 213 ngày 4 giờ
33Zone 7 School Individuals Chess Championships - 2020 U13 Boys 213 ngày 4 giờ
34Zone 7 Schools Individual Chess Championships 2020 - Under 15 Boys 213 ngày 5 giờ
35Zone 7 Schools Individual Chess Championships 2020 - Under 17 Boys 213 ngày 5 giờ
36Zone 7 School Individuals Chess Championships - 2020 under 11 girls 213 ngày 5 giờ
37Zone 7 School Individuals Chess Championships - 2020 under 7 & 9 boys & girls 213 ngày 6 giờ
38Zone 7 Schools Individual Chess Championships 2020 - Under 19 Boys 214 ngày 1 giờ
39TWCA Open Chess Championships 2019 261 ngày 3 giờ
402019 African Youth Chess Championship - Under 12 Open 277 ngày 7 giờ
412019 African Youth Chess Championship - Under 18 Open 277 ngày 7 giờ
422019 African Youth Chess Championship - Under 14 Girls 277 ngày 8 giờ
432019 African Youth Chess Championship - Under 16 Open 277 ngày 8 giờ
442019 African Youth Chess Championship - Under 18 Girls 277 ngày 8 giờ
452019 African Youth Chess Championship - Under 12 Girls 277 ngày 8 giờ
462019 African Youth Chess Championship - Under 10 Open 277 ngày 8 giờ
472019 African Youth Chess Championship - Under 14 Open 277 ngày 9 giờ
482019 African Youth Chess Championship - Under 10 Girls 277 ngày 9 giờ
492019 African Youth Chess Championship - Under 16 Girls 277 ngày 9 giờ
502019 African Youth Chess Championship - Under 08 Girls 277 ngày 9 giờ