Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Mauritania (MTN)

Flag MTN
SốGiảiCập nhật
1Open February 2020 2 giờ 6 phút
2OPEN JANVIER 2020 13 ngày 10 giờ
3Open Blitz NDB2020 47 ngày 22 giờ
4Championnat National 54 ngày 6 giờ
5Championnat National Feminine 2019 54 ngày 6 giờ
6Open November 2019 95 ngày
7OPEN OCTOBRE 2019 138 ngày 1 giờ
8Open September 2019 158 ngày 10 giờ
9OPEN CAFE SPHINX DE BLITZ JUIN 2019 256 ngày 22 giờ
10Championnat National 2018 321 ngày 6 giờ
11Championnat National Blitz 2018 321 ngày 6 giờ
12OPEN BLITZ NDB MARS 2019 355 ngày 10 giờ
13Tournoi open Clubs 2019 374 ngày 23 giờ
14Open Blitz January 389 ngày 2 giờ
15Open January 2019 398 ngày
16Championnat Regional Blitz de Nouakchott 2018 427 ngày 8 giờ
17Camiponnat Regional de Nouakchott 2018 429 ngày 10 giờ
18Championnat Regional Nouadhibou 2018 439 ngày 23 giờ
19OPEN DE L'AMITIE BLITZ 2018 456 ngày 14 giờ
20Tournoi de Lamitie 2018 458 ngày
21Open Octobre 2018 487 ngày 9 giờ
22Open Blitz Juillet 2018 573 ngày 22 giờ
23Open Mai Blitz NDB 2018 600 ngày 14 giờ
24Open Blitz Avril 2018 678 ngày 21 giờ
25Open Avril 2018 NDB 691 ngày 22 giờ
26Open Blitz Mars NDB 2018 706 ngày 22 giờ
27Open Fevrier Nouadhibou 2018 722 ngày 18 giờ
28Open de Blitz Nouadhibou Fevrier 2018 740 ngày 3 giờ
29Open Nouadhibou Janvier 2018 755 ngày 2 giờ
30Open January 2018 769 ngày 1 giờ
31Championnat National 2017 783 ngày
32Championnat Regional Nouakchott 2017 803 ngày 23 giờ
33Championnat Regionale Blitz Nouakchott 2017 815 ngày 23 giờ
34Open November 2017 832 ngày 21 giờ
35Championnat Regionale NDB 2017 857 ngày 21 giờ
36La Coupe du Wali de Inchiri 2017 956 ngày 21 giờ
37Open Avril 2017 1034 ngày 23 giờ
38OPEN FEVRIER 2017 1104 ngày 23 giờ
39Open Janvier Blitz 2017 1121 ngày 2 giờ
40Championnat National 2016 1139 ngày 22 giờ