Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Republic of North Macedonia (MKD)

Flag MKD
SốGiảiCập nhật
1The humanitarian tournament LET US HELP NORA 85 ngày 23 giờ
2Bitola Blitz 2020 96 ngày 4 giờ
3SKOPJE OPEN 2019 116 ngày 12 giờ
4ALKALOID Rapid Open 2019 117 ngày 2 giờ
5Youth Tournament DERZHAVIN 2019 130 ngày 6 giờ
6Women Team Championship of North Macedonia 2019 130 ngày 6 giờ
7Youth Tournament DERZHAVIN 2019 (born 2009 or younger) 130 ngày 7 giờ
8Prvenstvo vo standarden sah na grad Skopje (U10) 143 ngày 15 giờ
9Prvenstvo vo standarden sah na grad Skopje (U12) 143 ngày 15 giờ
10Prvenstvo vo standarden sah na grad Skopje (U18) 143 ngày 15 giờ
11Prvenstvo vo standarden sah na grad Skopje (U08) 144 ngày 8 giờ
12OPEN Prilep 2019 156 ngày
13OPEN Bitola 2019 - Mladinski turnir vo zabrzan sah 156 ngày
14Првенство во шах за млади на град Скопје 2019 ( основни училишта IV - V одд.) 157 ngày 5 giờ
15Првенство во шах за млади на град Скопје 2019 ( основни училишта VIII-IX одд.) 157 ngày 5 giờ
16Првенство во шах за млади на град Скопје 2019 ( основни училишта VI - VII одд.) 157 ngày 5 giờ
17Првенство во шах за млади на град Скопје 2019 ( средни училишта ) 157 ngày 5 giờ
18Првенство во шах за млади на град Скопје 2019 ( основни училишта I - III одд.) 157 ngày 6 giờ
19Blitz Gazi Baba 2019 159 ngày 23 giờ
20Mladinski turnir LASKER 2019 179 ngày 8 giờ
21Youth Team Championship of North Macedonia-U14 193 ngày 1 giờ
22Youth Team Championship of North Macedonia-U16 193 ngày 7 giờ
23Youth Team Championship of North Macedonia-U18 193 ngày 9 giờ
24Youth Team Championship of North Macedonia-U12 193 ngày 9 giờ
25Youth Team Championship of North Macedonia-U10 193 ngày 9 giờ
26Youth Team Championship of North Macedonia-U08 194 ngày 3 giờ
27International Youth Chess Tournament "Lake Queen 2019"- B (born 2001 or younger) 213 ngày 5 giờ
28International Youth Chess Tournament "Lake Queen 2019"- C (born 2009 or younger) 213 ngày 6 giờ
292nd Memorial Chess Tournament ''Mahi Halili - Lala'' 220 ngày 22 giờ
30Open Championship of North Macedonia 2019 223 ngày 7 giờ
31Women Championship of North Macedonia 2019 224 ngày 2 giờ
32XXVIII Team Championship of North Macedonia 256 ngày 5 giờ
33Championship of North Macedonia for blind and visualy impaired 2019 267 ngày 9 giờ
34INT. YOUTH CHESS RATING TOURNAMENT "Ethno Village Timchevski 2019" (U-20 & G-20) 281 ngày 4 giờ
35INT. YOUTH CHESS RATING TOURNAMENT "Ethno Village Timchevski 2019" (U-12 & G-12) 281 ngày 5 giờ
36CHESS CAMP GAMBIT ASSECO SEE 2019 296 ngày 1 giờ
37Championship of North Macedonia 2019 317 ngày 5 giờ
38KVALITET 2019 - (ELO<2200) 319 ngày 8 giờ
39KVALITET 2019 - C (under 10 year old) 319 ngày 9 giờ
404th Memorial Chess Tournament FADIL NIMANI 320 ngày 4 giờ
41Youth Championships of North Macedonia 2019-U14 344 ngày 7 giờ
42Youth Championships of North Macedonia 2019-U18 344 ngày 8 giờ
43Youth Championships of North Macedonia 2019-G10 344 ngày 11 giờ
44Youth Championships of North Macedonia 2019-G12 344 ngày 11 giờ
45Youth Championships of North Macedonia 2019-U08 344 ngày 11 giờ
46Youth Championships of North Macedonia 2019-U10 344 ngày 11 giờ
47Youth Championships of North Macedonia 2019-U12 344 ngày 12 giờ
48Youth Championships of North Macedonia 2019-U16 344 ngày 12 giờ
49GOSTIVAR OPEN 2019 348 ngày 3 giờ
50Junior Team Match Skopje-TheSsaloniki < 1600 353 ngày 5 giờ