Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Republic of North Macedonia (MKD)

Flag MKD
SốGiảiCập nhật
1Skopje Open Blitz 2020 1 ngày 6 giờ
2Skopje Open Rapid Junior 2020 1 ngày 12 giờ
3SKOPJE Open Rapid 2020 1 ngày 12 giờ
4WOMEN's TEAM CHAMPIONSHIP OF N.MACEDONIA 2020 Final Group 7 ngày 4 giờ
5WOMEN's TEAM CHAMPIONSHIP OF N.MACEDONIA 2020 Group B 8 ngày 4 giờ
6WOMEN's TEAM CHAMPIONSHIP OF N.MACEDONIA 2020 Group A 8 ngày 5 giờ
7WOMEN's TEAM CHAMPIONSHIP OF N.MACEDONIA 2020 Group B 10 ngày 9 giờ
8WOMEN's TEAM CHAMPIONSHIP OF N.MACEDONIA 2020 Group A 10 ngày 9 giờ
9CHAMPIONSHIP OF N.MACEDONIA FOR BLIND AND VISUALY IMPAIRED 2020 30 ngày 9 giờ
10Youth Championships of North Macedonia 2020-U16 51 ngày 6 giờ
11Youth Championships of North Macedonia 2020-U12 51 ngày 6 giờ
12Youth Championships of North Macedonia 2020-U14 51 ngày 12 giờ
13Youth Championships of North Macedonia 2020-U18 51 ngày 12 giờ
14Youth Championships of North Macedonia 2020-G14 51 ngày 13 giờ
15Youth Championships of North Macedonia 2020-U10 51 ngày 14 giờ
16Youth Championships of North Macedonia 2020-U08 51 ngày 14 giờ
17Youth Championships of North Macedonia 2020-G12 51 ngày 14 giờ
18Youth Championships of North Macedonia 2020-G 8-10 51 ngày 14 giờ
19Youth Championships of North Macedonia 2020-G18 52 ngày 6 giờ
20Qualifications for the Team Championship of N.Macedonia 2020 Final Group 56 ngày 6 giờ
21Qualifications for the Team Championship of N.Macedonia 2020 Group A 57 ngày 4 giờ
22Qualifications for the Team Championship of N.Macedonia 2020 Group B 57 ngày 5 giờ
23Kumanovo - Blitz 2020 224 ngày 6 giờ
24The humanitarian tournament LET US HELP NORA 274 ngày 3 giờ
25Bitola Blitz 2020 289 ngày 8 giờ
26SKOPJE OPEN 2019 309 ngày 17 giờ
27ALKALOID Rapid Open 2019 310 ngày 6 giờ
28Youth Tournament DERZHAVIN 2019 323 ngày 10 giờ
29Women Team Championship of North Macedonia 2019 323 ngày 10 giờ
30Youth Tournament DERZHAVIN 2019 (born 2009 or younger) 323 ngày 11 giờ
31Prvenstvo vo standarden sah na grad Skopje (U10) 336 ngày 20 giờ
32Prvenstvo vo standarden sah na grad Skopje (U12) 336 ngày 20 giờ
33Prvenstvo vo standarden sah na grad Skopje (U18) 336 ngày 20 giờ
34Prvenstvo vo standarden sah na grad Skopje (U08) 337 ngày 13 giờ
35OPEN Prilep 2019 349 ngày 5 giờ
36OPEN Bitola 2019 - Mladinski turnir vo zabrzan sah 349 ngày 5 giờ
37Првенство во шах за млади на град Скопје 2019 ( основни училишта IV - V одд.) 350 ngày 9 giờ
38Првенство во шах за млади на град Скопје 2019 ( основни училишта VIII-IX одд.) 350 ngày 9 giờ
39Првенство во шах за млади на град Скопје 2019 ( основни училишта VI - VII одд.) 350 ngày 9 giờ
40Првенство во шах за млади на град Скопје 2019 ( средни училишта ) 350 ngày 9 giờ
41Првенство во шах за млади на град Скопје 2019 ( основни училишта I - III одд.) 350 ngày 10 giờ
42Blitz Gazi Baba 2019 353 ngày 3 giờ
43Mladinski turnir LASKER 2019 372 ngày 12 giờ
44Youth Team Championship of North Macedonia-U14 386 ngày 5 giờ
45Youth Team Championship of North Macedonia-U16 386 ngày 11 giờ
46Youth Team Championship of North Macedonia-U18 386 ngày 13 giờ
47Youth Team Championship of North Macedonia-U12 386 ngày 13 giờ
48Youth Team Championship of North Macedonia-U10 386 ngày 13 giờ
49Youth Team Championship of North Macedonia-U08 387 ngày 8 giờ
50International Youth Chess Tournament "Lake Queen 2019"- B (born 2001 or younger) 406 ngày 9 giờ