Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Former YUG Rep of Macedonia (MKD)

Flag MKD
SốGiảiCập nhật
1International Youth Chess Tournament "Lake Queen 2019"- A (born 2001 or younger) 38 ngày 16 giờ
2Women Championship of North Macedonia 2019 55 ngày 23 giờ
3International Youth Chess Tournament "Lake Queen 2019"- C (born 2009 or younger) 56 ngày
4International Youth Chess Tournament "Lake Queen 2019"- B (born 2005 or younger) 64 ngày 8 giờ
5Open Championship of North Macedonia 2019 67 ngày 6 giờ
62nd Memorial Chess Tournament ''Mahi Halili - Lala'' 70 ngày 3 giờ
7XXVIII Team Championship of North Macedonia 79 ngày 13 giờ
8Championship of North Macedonia for blind and visualy impaired 2019 90 ngày 16 giờ
9INT. YOUTH CHESS RATING TOURNAMENT "Ethno Village Timchevski 2019" (U-20 & G-20) 104 ngày 12 giờ
10INT. YOUTH CHESS RATING TOURNAMENT "Ethno Village Timchevski 2019" (U-12 & G-12) 104 ngày 12 giờ
11INT. YOUTH CHESS RATING TOURNAMENT "Ethno Village Timchevski 2019" (U-20 & G-20) 112 ngày 7 giờ
12INT. YOUTH CHESS RATING TOURNAMENT "Ethno Village Timchevski 2019" (U-12 & G-12) 112 ngày 11 giờ
13CHESS CAMP GAMBIT ASSECO SEE 2019 119 ngày 9 giờ
14Championship of North Macedonia 2019 140 ngày 13 giờ
15KVALITET 2019 - (ELO<2200) 142 ngày 15 giờ
16KVALITET 2019 - C (under 10 year old) 142 ngày 17 giờ
174th Memorial Chess Tournament FADIL NIMANI 143 ngày 12 giờ
18KVALITET 2019 - A (ELO<2200) 147 ngày 23 giờ
19Youth Championships of North Macedonia 2019-U14 167 ngày 15 giờ
20Youth Championships of North Macedonia 2019-U18 167 ngày 16 giờ
21Youth Championships of North Macedonia 2019-G10 167 ngày 19 giờ
22Youth Championships of North Macedonia 2019-G12 167 ngày 19 giờ
23Youth Championships of North Macedonia 2019-U08 167 ngày 19 giờ
24Youth Championships of North Macedonia 2019-U10 167 ngày 19 giờ
25Youth Championships of North Macedonia 2019-U12 167 ngày 19 giờ
26Youth Championships of North Macedonia 2019-U16 167 ngày 19 giờ
27GOSTIVAR OPEN 2019 171 ngày 11 giờ
28GOSTIVAR Open 2019 172 ngày 10 giờ
29Junior Team Match Skopje-TheSsaloniki < 1600 176 ngày 13 giờ
30Junior Team Match Skopje-TheSsaloniki < 2200 177 ngày 10 giờ
31European Individual Chess Championship 2019 193 ngày 18 giờ
32Youth chess tournament "Naum Naumovski - Borche" 2019 197 ngày 13 giờ
33Youth chess tournament "Naum Naumovski - Borche" U10 197 ngày 16 giờ
34OPEN Jahya Kemal-Memorijal Zvonimir Vukelic 220 ngày 9 giờ
35Jahya Kemal 3-5 220 ngày 14 giờ
36Jahya Kemal 6-9 220 ngày 14 giờ
37Turneu memorial i shahut " Mahi Halili-Lala" 227 ngày 14 giờ
38Derzhavin 2019 261 ngày 13 giờ
39Open Championship of Macedonia 2018 296 ngày 12 giờ
40European Individual Rapid Chess Championship 2018 308 ngày 22 giờ
41European Individual Blitz Chess Championship 2018 308 ngày 22 giờ
42Chess 960 313 ngày 6 giờ
43Екипно првенство на Македонија за млади до 16 години 317 ngày 16 giờ
44European Individual Blitz Chess Championship 2018 321 ngày 8 giờ
45European Individual Blitz Chess Championship 2018 321 ngày 8 giờ
46European Individual Rapid Chess Championship 2018 321 ngày 8 giờ
47Open Championship of Skopje 2018 324 ngày 12 giờ
48European Individual Blitz Chess Championship 2018 327 ngày 7 giờ
49European Individual Rapid Chess Championship 2018 327 ngày 7 giờ
50Rapid Open PRILEP 2018 345 ngày 13 giờ