Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Maldives (MDV)

Flag MDV
SốGiảiCập nhật
1National Women's Chess Championship 2019 46 ngày 8 giờ
2National Junior Chess Championship 2019 U16 Open 69 ngày 12 giờ
3National Junior Chess Championship 2019 U08 Open 69 ngày 14 giờ
4National Junior Chess Championship 2019 U16 Girls 69 ngày 14 giờ
5National Junior Chess Championship 2019 U14 Open 69 ngày 14 giờ
6National Junior Chess Championship 2019 U14 Girls 69 ngày 14 giờ
7National Junior Chess Championship 2019 U12 Open 69 ngày 14 giờ
8National Junior Chess Championship 2019 U12 Girls 69 ngày 14 giờ
9National Junior Chess Championship 2019 U10 Open 69 ngày 14 giờ
10National Junior Chess Championship 2019 U10 Girls 69 ngày 14 giờ
112nd Inter Office Chess Champioship 2019 92 ngày 8 giờ
12MACL SELECTION 2019 104 ngày 9 giờ
13Castle Invitational Club Rapid Chess Tournament 2019 172 ngày 8 giờ
144th Inter-School Chess Championship 2019- Maldives Under 18 206 ngày 9 giờ
154th Inter-School Chess Championship 2019- Maldives Under 16 206 ngày 9 giờ
164th Inter-School Chess Championship 2019- Maldives Under 14 206 ngày 9 giờ
174th Inter-School Chess Championship 2019- Maldives Under 12 206 ngày 9 giờ
184th Inter-School Chess Championship 2019- Maldives Under 8 206 ngày 9 giờ
194th Inter-School Chess Championship 2019- Maldives Under 10 206 ngày 9 giờ
20Inter School Chess Championship 2018 Under 20 561 ngày 15 giờ
21Inter School Chess Championship 2018 Under 18 561 ngày 15 giờ
22Inter School Chess Championship 2018 Under 16 561 ngày 15 giờ
23Inter School Chess Championship 2018 Under 14 561 ngày 15 giờ
24Inter School Chess Championship 2018 Under 12 561 ngày 15 giờ
25Inter School Chess Championship 2018 Under 10 561 ngày 15 giờ
26Inter School Chess Championship 2018 Under 8 561 ngày 15 giờ
27National Team Selection Tournament 2017 Male 829 ngày 7 giờ
28National Team Selection Tournament 2017 Girls 829 ngày 7 giờ
29Asian Schools Chess Championship Selection Tournament 2017 Under 9 BOYS 829 ngày 18 giờ
30Asian Schools Chess Championship Selection Tournament 2017 Under 9 GIRLS 829 ngày 18 giờ
31Asian Schools Chess Championship Selection Tournament 2017 Under 17 BOYS 829 ngày 19 giờ
32Asian Schools Chess Championship Selection Tournament 2017 Under 13 BOYS 829 ngày 19 giờ
33Asian Schools Chess Championship Selection Tournament 2017 Under 11 BOYS 829 ngày 19 giờ
34Interschool Chess Championship 2017 U10 914 ngày 13 giờ
353rd Maldives National Individual Chess Championship 2016 FEMALE 1053 ngày 10 giờ
363rd Maldives National Individual Chess Championship 2016 MALE 1053 ngày 10 giờ
371st Maldives Chess Federation Junior Open Chess Championship Under 10 Boys 1059 ngày 16 giờ
381st Maldives Chess Federation Junior Open Chess Championship Under 18 Boys 1059 ngày 16 giờ
391st Maldives Chess Federation Junior Open Chess Championship Under 16 Boys 1059 ngày 16 giờ
401st Maldives Chess Federation Junior Open Chess Championship Under 14 Girls 1059 ngày 16 giờ
411st Maldives Chess Federation Junior Open Chess Championship Under 14 Boys 1059 ngày 16 giờ
421st Maldives Chess Federation Junior Open Chess Championship Under 12 Girls 1059 ngày 16 giờ
431st Maldives Chess Federation Junior Open Chess Championship Under 12 Boys 1059 ngày 16 giờ
441st Maldives Chess Federation Junior Open Chess Championship Under 10 Girls 1059 ngày 16 giờ
451st Maldives Chess Federation Junior Open Chess Championship Under 8 Girls 1059 ngày 16 giờ
461st Maldives Chess Federation Junior Open Chess Championship Under 8 Boys 1059 ngày 16 giờ
471st Asian Nations Cup U14 Selection GIRLS 1102 ngày 14 giờ
48Maldives National Individual Chess Championship 2015 Women 1713 ngày 20 giờ
49Maldives National Individual Chess Championship 2015 1717 ngày 16 giờ