Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Moldova (MDA)

Flag MDA
SốGiảiCập nhật
1Balti Open 2020 93 ngày 13 giờ
2Campionatul National intre elevi U13 94 ngày 10 giờ
3Campionatul National intre elevi B11 94 ngày 11 giờ
4Campionatul National intre elevi F11 94 ngày 11 giờ
5Campionatul National intre elevi F09 94 ngày 11 giờ
6Campionatul National intre elevi B09 94 ngày 12 giờ
7Campionatul National intre elevi U 07 95 ngày 12 giờ
8Cupa dulce 2019, turneul A 101 ngày 10 giờ
9Cupa dulce 2019, turneul B 101 ngày 11 giờ
10Cupa dulce 2019, turneul C 101 ngày 12 giờ
11SAH RAPID, decembrie 2019 103 ngày 6 giờ
12Открытый турнир, посвященный 25-летию Гагаузской автономии 108 ngày 11 giờ
13Campionatul mun.Balti,feminin 121 ngày 5 giờ
14Cupa "Trans Oil Group" la sah rapid, juniori sub 11 ani 123 ngày 6 giờ
15Liga I a Campionatului Republicii Moldova la sah 2020 123 ngày 9 giờ
16Cupa "Trans Oil Group" la sah rapid, copii sub 9 ani 123 ngày 10 giờ
17Cupa "Trans Oil Group" la sah rapid, copii sub 7 ani 123 ngày 10 giờ
18Liga I a Campionatului Republicii Moldova la sah 2020, feminin 123 ngày 10 giờ
19LIGA II a Campionatului Republicii Moldova 2020 125 ngày 5 giờ
20Turneul National de sah intre echipe „Familia sahista” 2019 137 ngày 8 giờ
21Campionatul RM la sah amatori 145 ngày 8 giờ
22Title Arena-Zgurita open,editiaV,blitz 151 ngày 10 giờ
23Turneul National la Sah între echipele asociatiilor de sah din raioane 2019 158 ngày 9 giờ
24Festivalul International de sah "Toamna Moldovei 2019" U14 162 ngày 11 giờ
25Toamna Moldovei-2019, juniori 8 ani 162 ngày 11 giờ
26Toamna Moldovei-2019, juniori 10 ani 162 ngày 12 giờ
27Memorialul F. Scripcenco 2019 179 ngày 10 giờ
28Festivalul international" Toamna de Aur"turneu A 186 ngày 2 giờ
29Toamna deAur 2019,turneu B 186 ngày 10 giờ
30Festivaluil international de sah "Toamna de Aur"2019 U14 186 ngày 10 giờ
31Festivalul international "Toamna de Aur"2019, U12 186 ngày 10 giờ
32Festivalul international Toamna de Aur 2019 U10 186 ngày 10 giờ
33Festivalul internayional "Toamna de Aur"2019 U08 186 ngày 10 giờ
34Concursul National de sah"Memorial Valeriu Sanduleac"-Turneul B-U12 193 ngày 11 giờ
35Concursul National de sah"Memorial Valeriu Sanduleac"-Turneul A-Maturi 193 ngày 11 giờ
36Campionatul deschis al mun. Chisinau 195 ngày 5 giờ
37TURNEUL INTERNATIONAL DE SAH ”CUPA INDEPENDENTEI” 2019 222 ngày 11 giờ
38Cupa Viitorilor Mari Maestri 2019 258 ngày 11 giờ
39Ziua Internationala Sahului Open A Balti 263 ngày 10 giờ
40Ziua Internationala Sahului Open B Balti 263 ngày 11 giờ
41Ziua Mondiala a Sahului 2019 264 ngày 9 giờ
42TURNEU DE BINEFACERE 2019 298 ngày 8 giờ
43Turneu de calificare cu norma cat 1 Balti 304 ngày 9 giờ
44Turneu de calificare cu norma cat.3 307 ngày 11 giờ
45Turneu de calificare cu norma cat2 Balti 307 ngày 11 giờ
46Turneu de calificare cu norma cat 4 307 ngày 12 giờ
47Memorialul L.E.Beghelman,Open A 319 ngày 11 giờ
48Memorialul L.EBeghelman,Open B 319 ngày 11 giờ
49Familia Sahista,Balti 326 ngày 11 giờ
50Turneul International la sah ,,Memorialul V. Cebanenco” 2019 330 ngày 8 giờ