Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Madagascar (MAD)

Flag MAD
SốGiảiCập nhật
1OPEN Jeunes 16 ngày 12 giờ
2OPEN Jeunes 16 ngày 12 giờ
3Championnat Analamanga par équipe 2019 16 ngày 12 giờ
4OPEN Jeune U16 17 ngày 2 giờ
5Championnat National 2019 Categorie 1 - Senior 21 ngày 23 giờ
6Championnat National Feminin 2 - 2019 21 ngày 23 giờ
7National 65 ngày 8 giờ
8Championnat National 2019 _ U1800 65 ngày 8 giờ
9Championnat National 2019 65 ngày 8 giờ
10Elo Fide 86 ngày 12 giờ
11Championnat Analamanga 91 ngày 19 giờ
12Championat Analamanga Féminin 91 ngày 19 giờ
13Championnat Analamanga 91 ngày 20 giờ
14Tournoi Elo MC_MADA_A 140 ngày 12 giờ
152019 Zone 4.3 Chess Championship (Women) 172 ngày 2 giờ
162019 Zone 4.3 Chess Championship (Open) 172 ngày 5 giờ
17Tournoi de qualification zonal 239 ngày 11 giờ
18Tournoi interne 262 ngày 23 giờ
19National_2018_Feminin 421 ngày 9 giờ
20National_2018_Feminin 439 ngày 6 giờ
21National_2018_Veteran 439 ngày 6 giờ
22CHAMPIONNAT NATIONAL 2018 439 ngày 6 giờ
23INTERNATIONAL_CHESS_OPEN_2018 460 ngày
24Test tournoi échecs 474 ngày 9 giờ
25Tournoi féminin + jeune Groupe 3 483 ngày
26Championnat Regional Tamatave 486 ngày 2 giờ
27Tournoi Elo Fide - Mamory Ivato 542 ngày 1 giờ
28Tournoi Elo Fide - Mamory Ivato 542 ngày 1 giờ
29CGM TOURNAMENT 544 ngày 12 giờ
30Tournoi Ouverture de Saison 2018 620 ngày 3 giờ
31National Team 2017 650 ngày 6 giờ
32elo fide sept 758 ngày 11 giờ
33Elo fide Sept Catégorie B 758 ngày 11 giờ
34elo fide Sept catégorie A 758 ngày 11 giờ
35Championnat National 2017 791 ngày 7 giờ
36TOURNOI Elo Fide DIEGO 2017 792 ngày 8 giờ
37TOURNOI ELO FIDE AMBOHIMANARINA 792 ngày 8 giờ
38National Feminin 2017 794 ngày 3 giờ
39National Jeune 2017 U10 795 ngày 1 giờ
40Tournoi Ouverture Saison - Excursion 911 ngày 22 giờ