Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Madagascar (MAD)

Flag MAD
SốGiảiCập nhật
1Tournoi Elo fide 22 -23 Février 234 ngày 18 giờ
2Tournoi Elo fide 22 -23 Février 240 ngày 9 giờ
3ELO FIDE -1600 240 ngày 9 giờ
4Tournoi +1900 240 ngày 9 giờ
5jeune fev 240 ngày 12 giờ
6COUPE DE MADAGASCAR PAR EQUIPE 2019 318 ngày 9 giờ
7Tournoi Elo Fide High 332 ngày 17 giờ
8Championnat Analamanga par équipe 2019 378 ngày 19 giờ
9OPEN Jeunes 379 ngày 18 giờ
10OPEN Jeunes 379 ngày 18 giờ
11Championnat Analamanga par équipe 2019 379 ngày 18 giờ
12OPEN Jeune U16 380 ngày 8 giờ
13Championnat National 2019 Categorie 1 - Senior 385 ngày 5 giờ
14National 428 ngày 15 giờ
15Championnat National 2019 _ U1800 428 ngày 15 giờ
16Championnat National 2019 428 ngày 15 giờ
17Elo Fide 449 ngày 18 giờ
18Championnat Analamanga 455 ngày 1 giờ
19Championat Analamanga Féminin 455 ngày 1 giờ
20Championnat Analamanga 455 ngày 2 giờ
21Tournoi Elo MC_MADA_A 503 ngày 18 giờ
222019 Zone 4.3 Chess Championship (Women) 535 ngày 8 giờ
232019 Zone 4.3 Chess Championship (Open) 535 ngày 11 giờ
24Tournoi de qualification zonal 602 ngày 18 giờ
25Tournoi interne 626 ngày 6 giờ
26National_2018_Feminin 784 ngày 15 giờ
27National_2018_Feminin 802 ngày 12 giờ
28National_2018_Veteran 802 ngày 12 giờ
29CHAMPIONNAT NATIONAL 2018 802 ngày 12 giờ
30INTERNATIONAL_CHESS_OPEN_2018 823 ngày 7 giờ
31Test tournoi échecs 837 ngày 15 giờ
32Tournoi féminin + jeune Groupe 3 846 ngày 6 giờ