Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Lebanon (LBN)

Flag LBN
SốGiảiCập nhật
1Saida Festival Open 2019 99 ngày 3 giờ
2Saida Festival Under 08 2019 100 ngày 14 giờ
3Kafaat Juin 2019 118 ngày 10 giờ
4Miche Daher foundation 136 ngày 10 giờ
510th Beirut International Open Chess Championship (Category A) 162 ngày 15 giờ
610th Beirut International Open Chess Championship (Category B) 162 ngày 16 giờ
710th Beirut International Open Chess Championship (Category A) 173 ngày 11 giờ
8International Hiwar Tournament 184 ngày 9 giờ
9LBN Final 2018 259 ngày 5 giờ
10Soviet Club Christmas Chess Championship 2018 289 ngày 5 giờ
112018 Christmas Freres Alumni Rapid Chess 303 ngày 9 giờ
12بطولة الاستقلال سفير الداما في العالم فادي عمران 319 ngày 6 giờ
13Fadi Omram 322 ngày 15 giờ
14LBN Individual Rapid Chess Championship 2018 339 ngày 8 giờ
15LBN Individual Rapid Chess Championship 2018 339 ngày 8 giờ
16LBN Individual Rapid Chess Championship 2018 345 ngày 8 giờ
17Jouret El Termos first international Rapid Chess Tournament 395 ngày 16 giờ
18Jouret El Termos first international Rapid Chess Tournament 408 ngày 12 giờ
19Lebanese Individual Chess Championship - Qualifications 2018 410 ngày 7 giờ
20Ahli Saida Rapid Chess Tournament 464 ngày 10 giờ
21Ahli Saida Blitz Chess Tournament "A" 466 ngày 10 giờ
22Ahli Saida Blitz Chess Tournament "A" 466 ngày 12 giờ
23Kafaat Rapid Chess Tournament 477 ngày 4 giờ
242017 Soviet Alumumni 39th Christmas Chess 654 ngày 5 giờ
25Lebanese Indiviual Blitz Chess Championship 2017 693 ngày 17 giờ
269th Beirut International Open 2017 737 ngày 7 giờ
279th Beirut International Open 2017 741 ngày 6 giờ
28Lebanese Indivitual Rapid Chess Championship 2017 753 ngày 9 giờ
29Lebanese Chess clubs 1st Division 761 ngày 5 giờ
30Lebanese Chess clubs 1st Division 776 ngày 4 giờ
31 Lebanese Teams Rapid chess Championship 776 ngày 8 giờ
32InterClubs Blitz Chess Championship 2017 800 ngày 6 giờ
3343rd Lebanese Individual Chess Championship 2017 - Final Stage 804 ngày 22 giờ
34Lebanese Individual Chess Championship 2017 - Qualification Stage 941 ngày 7 giờ
352016 Soviet Alumni Christmas Chess Tournament 1018 ngày 7 giờ
3642nd Lebanese Individual Championship - Final Stage 2016 1044 ngày 7 giờ
372016 Qualification Lebanese Chess Championship 1106 ngày 9 giờ
38Lebanese InterClubs Championship - First League - 2016 1171 ngày 8 giờ
39Lebanese Blitz Chess Championship 2016 1192 ngày 6 giờ
40Lebanese Individual Rapid Chess Championship 2016 1281 ngày 7 giờ
41"Soviet Universities Graduates" Christmas Chess Tournament 2015 1386 ngày 3 giờ
42Amicale Christmas Tournament 2015 1386 ngày 12 giờ
4341st Lebanese Individual Championship - Final Stage 2015 1407 ngày 7 giờ
4410th Mediterranean Individual Championships 2015 - Beirut – Lebanon 1451 ngày 13 giờ
4510th Mediterranean Individual Blitz Championship 2015 - Beirut – Lebanon 1458 ngày 8 giờ
468th Beirut International Open 2015 1479 ngày 14 giờ
47Ehden Chess Festival 2015 1487 ngày 20 giờ
48Ehden Chess Festival 2015 - U14 1492 ngày 7 giờ
49Ehden Chess Festival 2015 1492 ngày 7 giờ
50Lebanese Individual Rapid Chess Championship 2015 1498 ngày 9 giờ