Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Lebanon (LBN)

Flag LBN
SốGiảiCập nhật
12020 Lebanese Chess Championship Finals 90 Min plus 30 seconds 1 ngày 3 giờ
2Hijri New Year 1442 رأس السنة الهجرية 49 ngày 1 giờ
31st Friendship Tournament (Beirut vs Lesotho)-Men 65 ngày 3 giờ
41st Friendship Tournament (Beirut vs Lesotho)-Women 65 ngày 4 giờ
5Scheveningen Training -National Team (MEN) 76 ngày 3 giờ
6Scheveningen Training -National Team (WOMEN) 77 ngày 5 giờ
71st Scheveningen League 136 ngày 19 giờ
8Scheveningen League - R03-Beirut Team - Lebanon vs Tamilnadu Team - India 136 ngày 19 giờ
9Scheveningen League - R03-Tundja Yambol , Bulgaria vs Paris team - France 136 ngày 19 giờ
10Scheveningen League - R02-Tamilnadu Team - India vs Tundja Yambol , Bulgaria 137 ngày 11 giờ
11Scheveningen League - R02-Paris Team - France vs Beirut Team - Lebanon 137 ngày 20 giờ
12Scheveningen League - R01-Paris Team - France vs Tamilnadu Team - India 138 ngày 19 giờ
13Scheveningen League - R01-Beirut Team - Lebanon vs Tundja Yambol , Bulgaria 138 ngày 19 giờ
143rd Friendship Tournament Beirut vs Sofia 144 ngày 19 giờ
153rd Final Stage - Ramadan 152 ngày 4 giờ
162nd Friendship Tournament Beirut vs Sofia 152 ngày 4 giờ
172nd Online Lebanese Teams 154 ngày 8 giờ
18Ramadan Championship 156 ngày 1 giờ
19Online Women Chess Rapid Chess Championship 2020 156 ngày 13 giờ
204th Friendship Tournament - Beirut vs Paris 157 ngày 2 giờ
211st Freindship Tournament Beirut vs Sofia 160 ngày 2 giờ
223rd Friendship Tournament - Beirut vs Paris 164 ngày 17 giờ
232nd Friendship Tournament - Beirut vs Paris 167 ngày 3 giờ
241st Friendship Tournament - Beirut vs Paris 167 ngày 3 giờ
25Lebanese Chess Federation 66th Anniversary 168 ngày 6 giờ
26Lebanese Age Categories Online 2020 U14 171 ngày 16 giờ
27Lebanese Age Categories Online 2020 U12 171 ngày 16 giờ
28Lebanese Age Categories Online 2020 U8 U10 171 ngày 16 giờ
29Lebanese Age Categories Online 2020 U18 U16 172 ngày 5 giờ
301st Online Lebanese Teams 179 ngày 4 giờ
31بطولة عميد الشطرنج الراحل محمد مراد سكّر 182 ngày 10 giờ
32Anti Corona U16 190 ngày 7 giờ
33Beating Corona (2) Championship 197 ngày 5 giờ
34Corona Championship 211 ngày 5 giờ
35Lebanese Championship Qualification 246 ngày 16 giờ
36Soviet Alumni 41 Christmas Chess Tournament 294 ngày 4 giờ
37Taanayel Open 2019 421 ngày 8 giờ
381st Players Rapid Tournament 428 ngày 8 giờ
391st Players Rapid Tournament UNDER 16 428 ngày 9 giờ
401st Players Blitz Tournament 429 ngày 5 giờ
411st Players Classic Tournament 429 ngày 5 giờ
42Saida Festival Open 2019 469 ngày 1 giờ
43Saida Festival Under 08 2019 470 ngày 11 giờ
44Kafaat Juin 2019 488 ngày 8 giờ
45Miche Daher foundation 506 ngày 8 giờ
4610th Beirut International Open Chess Championship (Category A) 532 ngày 12 giờ
4710th Beirut International Open Chess Championship (Category B) 532 ngày 13 giờ
48International Hiwar Tournament 554 ngày 6 giờ
49LBN Final 2018 629 ngày 2 giờ
50Soviet Club Christmas Chess Championship 2018 659 ngày 2 giờ