Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Kyrgyzstan (KGZ)

Flag KGZ
SốGiảiCập nhật
1Chess Academy Rapid 18.10.2020 7 ngày 13 giờ
2October Karakol Chess Rapid 1 8 ngày 19 giờ
3October Karakol Chess Rapid 2 8 ngày 20 giờ
4October Karakol Pawn Battle 1 8 ngày 22 giờ
5УТС 2020 ДЮСШ по шахматам г. Бишкек РАПИД турнир 18 ngày 13 giờ
6УТС 2020 ДЮСШ по шахматам г. Бишкек Командный турнир 20 ngày 14 giờ
7Kant31020 22 ngày 17 giờ
8Тай-Брейк Отборочного турнира на Кубок Азиатских Наций - Мужчины 28 ngày 11 giờ
9September Karakol Chess Rapid 5 28 ngày 17 giờ
10September Karakol Chess Rapid 3 29 ngày 16 giờ
11September Karakol Chess Rapid 4 29 ngày 20 giờ
12September Karakol Chess Rapid 2 42 ngày 18 giờ
13September Karakol Chess Rapid 1 43 ngày 16 giờ
14cholponata70920 45 ngày 20 giờ
15Ak-Kalpak Blitz Chess Championship 2020 60 ngày 15 giờ
16Онлайн Высшая Лига Чемпионата Кыргызстана 2020 среди мужчин по рапиду 107 ngày 10 giờ
17Онлайн Высшая Лига Чемпионата Кыргызстана 2020 среди женщин по рапиду 107 ngày 10 giờ
18Онлайн Первая Лига Чемпионата Кыргызстана 2020 среди мужчин по рапиду 108 ngày 10 giờ
19Онлайн Первая Лига Чемпионата Кыргызстана 2020 среди женщин по рапиду 108 ngày 10 giờ
20Отборочный турнир среди Мужчин в Первую Лигу Чемпионата Кыргызстана 2020 109 ngày 10 giờ
21Отборочный турнир среди Женщин в Первую Лигу Чемпионата Кыргызстана 2020 109 ngày 12 giờ
22Chon-Sary Oi blitz 080720 109 ngày 17 giờ
23Kyrgyz Chess League - Third Division 111 ngày 10 giờ
24Kyrgyz Chess League - Second Division 117 ngày 21 giờ
25Kyrgyz Chess League - First Division 118 ngày 13 giờ
26Kyrgyz Chess League - Premier League 118 ngày 14 giờ
27June Karakol Chess Rapid 12 120 ngày 15 giờ
28June Karakol Chess Rapid 11 120 ngày 20 giờ
29June Karakol Chess Rapid 10 127 ngày 16 giờ
30June Karakol Chess Rapid 8 127 ngày 20 giờ
31June Karakol Chess Rapid 9 127 ngày 20 giờ
32Chon-Sary Oi rapid 0620 129 ngày 9 giờ
33June Karakol Chess Rapid 7 134 ngày 16 giờ
34June Karakol Chess Rapid 6 134 ngày 20 giờ
35June Karakol Chess Rapid 5 139 ngày 22 giờ
36June Karakol Chess Rapid 4 141 ngày 15 giờ
37June Karakol Chess Rapid 3 141 ngày 20 giờ
38I Онлайн Чемпионат Кыргызстана среди юношей и девушек - U20 159 ngày 9 giờ
39I Онлайн Чемпионат Кыргызстана среди детей - U11 159 ngày 16 giờ
40Весенний Рапид среди детей-2020 (U14) 166 ngày 19 giờ
41Karakol March Rapid 1 224 ngày 20 giờ
42Bishkek Chess Club Rapid 08.03.2020 231 ngày 12 giờ
43Bishkek Chess Bala Rapid 08.03.2020 231 ngày 19 giờ
44March Chess Rapid - Group A 232 ngày 15 giờ
45March Chess Rapid - Group B 232 ngày 20 giờ
46Турнир посвященный Международному женскому дню (08.03.2020) ДЮСШ г. Бишкек (мальчики до 15 лет) [2007-2005] 233 ngày 13 giờ
47Турнир посвященный Международному женскому дню (08.03.2020) ДЮСШ г. Бишкек (мальчики до 12 лет) [2008-2010] 233 ngày 13 giờ
48Турнир посвященный Международному женскому дню (08.03.2020) ДЮСШ г. Бишкек (мальчики до 9 лет) [2011-2015] 233 ngày 13 giờ
49Турнир посвященный Международному женскому дню (08.03.2020) ДЮСШ г. Бишкек (девочки до 15 лет) [2005-2007] 233 ngày 13 giờ
50Турнир посвященный Международному женскому дню (08.03.2020) ДЮСШ г. Бишкек (девочки до 12 лет) [2008-2010] 233 ngày 13 giờ