Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Kyrgyzstan (KGZ)

Flag KGZ
SốGiảiCập nhật
1Issyk-Kul OPEN 2019 mem U.Cholponbaeva B07(2012-2013) 24 ngày 12 giờ
2Issyk-Kul OPEN 2019 mem U.Cholponbaeva B15(2004-2007) 28 ngày 11 giờ
3Issyk-Kul OPEN 2019 mem U.Cholponbaeva B13(2006-2007) 28 ngày 14 giờ
4Issyk-Kul OPEN 2019 mem U.Cholponbaeva A 28 ngày 15 giờ
5Issyk-Kul OPEN 2019 mem U.Cholponbaeva B17(2002-2003) 38 ngày 13 giờ
6Inarkiev Cup-2019 A (Open) 39 ngày 11 giờ
7Inarkiev Cup-2019 B (2003-2006) 39 ngày 11 giờ
8Inarkiev Cup-2019 C (2007-2010) 39 ngày 11 giờ
9II Cup A. Karpova U14 - 2005-2006 40 ngày 9 giờ
10II Cup A. Karpova U12G - 2007-2008 40 ngày 10 giờ
11II Cup A. Karpova U12 - 2007-2008 40 ngày 10 giờ
12II Cup A. Karpova U10 - 2009-2010 40 ngày 10 giờ
13II Cup A. Karpova U8G - 2011-2012 40 ngày 10 giờ
14II Cup A. Karpova U8 - 2011-2012 40 ngày 10 giờ
15II Cup A. Karpova U6 - 2013 40 ngày 11 giờ
16II Cup A. Karpova U6G - 2013 40 ngày 11 giờ
17Inarkiev Cup-2019 D (2011-2014) 40 ngày 14 giờ
18Issyk-Kul OPEN 2019 mem U.Cholponbaeva B11(2008-2009) 40 ngày 15 giờ
19Ak Bermet Rapid (U 10) 42 ngày 3 giờ
20Ak Bermet Rapid (U 14) 42 ngày 3 giờ
21Issyk-Kul OPEN 2019 mem U.Cholponbaeva B09(2010-2011) 43 ngày 13 giờ
22II Cup A. Karpova U10G - 2009-2010 52 ngày 2 giờ
23II Cup A. Karpova U14G - 2005-2006 54 ngày 5 giờ
24Karakol July Chess Classic CCA Karakol 56 ngày 9 giờ
25Karakol July Chess Rapid CCA Karakol 56 ngày 9 giờ
26Chuy Bilimkana Rapid 2019 S 58 ngày 2 giờ
27Квалификационный турнир ДЮСШ по шахматам до 12 лет 59 ngày 9 giờ
28Квалификационный турнир ДЮСШ по шахматам до 10 лет 59 ngày 9 giờ
29Квалификационный турнир ДЮСШ по шахматам до 8 лет 59 ngày 9 giờ
30Квалификационный турнир ДЮСШ по шахматам Старшая группа 60 ngày 8 giờ
31SARY-OZON CHUY RAPID (July) 63 ngày 21 giờ
32Karakul Rapid 2019 mem A.Zheteshikova 64 ngày 15 giờ
33Karakul Rapid 2019 W mem A.Zheteshikova 64 ngày 15 giờ
342 Chon-Sary Oi Blitz 2019 70 ngày 11 giờ
35Chon-Sary Oi Blitz 2019 71 ngày 6 giờ
36Chon-Sary Oi Rapid 2019 71 ngày 10 giờ
3726.Bishkek Chess Blitz (June_3) 78 ngày 1 giờ
38Cup Leonid Yurtaev 2019. "A" 82 ngày 9 giờ
39Cup Leonid Yurtaev 2019 Лига "В" до 14 лет. 82 ngày 11 giờ
40Cup Leonid Yurtaev 2019 Лига "В" до 12 лет. 82 ngày 11 giờ
41Cup Leonid Yurtaev 2019 Лига "В" до 10 лет. 82 ngày 11 giờ
42Cup Leonid Yurtaev 2019 Лига "В" до 8 лет. 82 ngày 11 giờ
43Cup Leonid Yurtaev 2019 Лига "В" до 6лет. 82 ngày 11 giờ
44Bishkek Chess Blitz (June_2) 85 ngày 1 giờ
4524.Bishkek Chess Club Rapid (June_4) 85 ngày 3 giờ
46Chess Club Champion Classic June 86 ngày 3 giờ
47Bilimkana klassik A 2019 88 ngày 5 giờ
48Bilimkana klassik B 2019 88 ngày 5 giờ
49Abdykerimov mem blitz 2019 91 ngày 6 giờ
50Bishkek Chess Blitz 92 ngày