Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Kenya (KEN)

Flag KEN
SốGiảiCập nhật
1The Ultimate Terrian Challenge : Mehul Gohil (1983) vs Ben Nguku (2056) 2 phút
2KING OF CHESS KISII UNIVERSITY MEN'S LEAGUE 123 ngày 22 giờ
3Online Olympiad Team - Open Section 127 ngày 23 giờ
4Online Olympiad Team - Ladies Section 127 ngày 23 giờ
5Test Tournament 163 ngày 19 giờ
6Battle For Migingo Online Blitz Ladies Edition 2020 203 ngày 11 giờ
7Online Chess Supremacy Ladies Championship 2020 215 ngày 23 giờ
8Match Challenge - Namale Ben Nguku (2029) vs Methu Joseph Muragu (2125) 250 ngày 14 giờ
93rd Laviva Lounge Chess Rapid 257 ngày 14 giờ
10KNYCC 2020 - Trans Nzoia Regional Qualifier; Under 8 264 ngày 17 giờ
11North Rift Region National Youth Qualifiers - Under 18 Open 264 ngày 17 giờ
12North Rift Region National Youth Qualifiers - Under 18 Girls 264 ngày 17 giờ
13North Rift Region National Youth Qualifiers - Under 16 Boys 264 ngày 17 giờ
14North Rift Region National Youth Qualifiers - Under 16 Girls 264 ngày 17 giờ
15North Rift Region National Youth Qualifiers - Under 14 Boys 264 ngày 17 giờ
16North Rift Region National Youth Qualifiers - Under 14 Girls 264 ngày 17 giờ
17KNYCC 2020 - Trans Nzoia Regional Qualifier; Under 18 264 ngày 17 giờ
18KNYCC 2020 - Trans Nzoia Regional Qualifier; Under 16 264 ngày 17 giờ
19KNYCC 2020 - Trans Nzoia Regional Qualifier; Under 14 264 ngày 17 giờ
20KNYCC 2020 - Trans Nzoia Regional Qualifier; Under 12 264 ngày 17 giờ
21KNYCC 2020 - Trans Nzoia Regional Qualifier; Under 10 264 ngày 17 giờ
22MERU KYNCCC REGIONAL QUALIFIERS 2020 U18 265 ngày 16 giờ
23MERU KYNCCC REGIONAL QUALIFIERS 2020 U16 265 ngày 16 giờ
24Coast Open Fide Rated Tournament 2020 - Open Section 265 ngày 17 giờ
25KUSA Womens' Championship Games 2020 265 ngày 17 giờ
26Coast Open Fide Rated Tournament 2020 - Junior Section 265 ngày 17 giờ
27KNYCCC - Kiambu Regional Qualifiers 2020 U16 Girls 265 ngày 17 giờ
28KNYCCC - Kiambu Regional Qualifiers 2020 U14 Girls 265 ngày 17 giờ
29KNYCCC - Kiambu Regional Qualifiers 2020 U10 Girls 265 ngày 17 giờ
30KNYCCC - Kiambu Regional Qualifiers 2020 U10 Boys 265 ngày 17 giờ
31KNYCCC - Kiambu Regional Qualifiers 2020 U8 Boys 265 ngày 17 giờ
32KNYCCC - Kiambu Regional Qualifiers 2020 U8 Girls 265 ngày 17 giờ
33KNYCCC - Kiambu Regional Qualifiers 2020 U18 Girls 265 ngày 18 giờ
34KNYCCC - Kiambu Regional Qualifiers 2020 U16 Boys 265 ngày 18 giờ
35KNYCCC - Kiambu Regional Qualifiers 2020 U18 Boys 265 ngày 18 giờ
36KNYCCC - Kiambu Regional Qualifiers 2020 U12 Girls 265 ngày 18 giờ
37KNYCCC - Kiambu Regional Qualifiers 2020 U12 Boys 265 ngày 18 giờ
38KNYCCC - Kiambu Regional Qualifiers 2020 U14 Boys 265 ngày 19 giờ
39AGA KHAN CHESS CHAMPIONSHIP KISUMU U10 265 ngày 19 giờ
40AGA KHAN CHESS CHAMPIONSHIP KISUMU U16 265 ngày 19 giờ
41AGA KHAN CHESS CHAMPIONSHIP KISUMU U12 265 ngày 19 giờ
42KNYCCC Kajiado Region Qualifiers 2020 Under 10 Boys and Girls 271 ngày 1 giờ
43KNYCCC Kajiado Region Qualifiers 2020 Under 14 Boys and Girls 271 ngày 1 giờ
44KNYCCC Kajiado Region Qualifiers 2020 Under 12 Boys and Girls 271 ngày 1 giờ
45KNYCCC Kajiado Region Qualifiers 2020 Under 8 Boys and Girls 271 ngày 1 giờ
46KNYCCC Kajiado Region Qualifiers 2020 Under 16 Boys and Girls 271 ngày 1 giờ
47KNYCCC Kajiado Region Qualifiers 2020 Under 18 Boys and Girls 271 ngày 1 giờ
482nd Laviva Lounge Chess Rapid 271 ngày 14 giờ
49Final Phase Olympiad Qualifiers 2020 - Open Section 271 ngày 19 giờ
50Final Phase Olympiad Qualifiers 2020 - Ladies Section 271 ngày 21 giờ