Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Kenya (KEN)

Flag KEN
SốGiảiCập nhật
1Galleria BYOB Game Night - 7th Edition 4 giờ 35 phút
2The 2019 Kenya National Blitz Chess Championship 5 giờ 55 phút
32019 Kenya National Rapid Championship; PLD 5 giờ 56 phút
42019 Kenya National Rapid Chess Championship; Ladies 5 giờ 56 phút
52019 Kenya National Rapid Chess Championship; Open 5 giờ 56 phút
62019 Kenya National Blitz Chess Championship; Ladies 7 giờ 26 phút
7The Ultimate Terrian Challenge 11 giờ 43 phút
8Minds on Fire Blitz Open Chess Tournament 2019 1 ngày 8 giờ
9Inter University Under 25 Chess Championship 2019 1 ngày 8 giờ
10Mombasa Open Chess Championship 2019 - Open Section 1 ngày 11 giờ
11Mombasa Open Chess Championsip 2019 - Junior Section 2 ngày 4 giờ
12Mombasa Open Chess Championship - Under 10 3 ngày 5 giờ
13WeCC June Rapid Open (Unrated) 16 ngày 5 giờ
14Lighthouse Inter Schools Chess Tournament 2019 Under 8 16 ngày 10 giờ
15Lighthouse Inter Schools Chess Tournament 2019 Under 12 16 ngày 10 giờ
16Lighthouse Inter Schools Chess Tournament 2019 Under 10 16 ngày 10 giờ
17Lighthouse Inter Schools Chess Tournament 2019 Under 18 16 ngày 10 giờ
18Kenya Premier Chess League 2019 17 ngày 5 giờ
19Unplug and Play 17 ngày 23 giờ
20Nairobi Southlands Junior Chess Tournament 2019-U10 18 ngày 2 giờ
21Nairobi Southlands Junior Chess Tournament 2019-U18,U16,U14 18 ngày 2 giờ
22Nairobi Southlands Junior Chess Tournament 2019-U8 18 ngày 3 giờ
23Nairobi Southlands Junior Chess Tournament 2019-U12 18 ngày 3 giờ
24Chacho Junior Chess Tournament - 2nd Edition - Under 8 18 ngày 3 giờ
25Chacho Junior Chess Tournament - 2nd Edition - Under 10 18 ngày 3 giờ
26Chacho Junior Chess Tournament - 2nd Edition - Under 18 18 ngày 3 giờ
27Chacho Junior Chess Tournament - 2nd Edition - Under 12 18 ngày 3 giờ
28NYERI CHESS CLUB - FRIENDLY TOURNAMENT 18 ngày 3 giờ
29DAYSTAR UNIVERSITY 1st Vc's CHESS CUP 2019-LADIES 20 ngày 3 giờ
30Daystar University 1st VC's Chess Cup 2019-MEN 20 ngày 4 giờ
31Potterhouse School Junior Chess Tournament 2nd Edition-Under 18 20 ngày 10 giờ
32Potterhouse School Junior Chess Tournament 2nd Edition-Under 14 20 ngày 10 giờ
33Potterhouse School Junior Chess Tournament 2nd Edition-Under 12 20 ngày 10 giờ
34Potterhouse School Junior Chess Tournament 2nd Edition-Under 10 20 ngày 10 giờ
35Potterhouse School Junior Chess Tournament 2nd Edition-Under 8 20 ngày 10 giờ
36CASA GAMES 2019 20 ngày 19 giờ
37Mombasa Open Chess Championship - Under 8 20 ngày 21 giờ
38Black Knights Rapids Masters 20 ngày 22 giờ
39KUSA WESTERN MEN CHESS TOURNAMENT 24 ngày 4 giờ
40KUSA WESTERN LADIES CHAMPIONSHIP 24 ngày 4 giờ
411st Kenyan chess championship for people living with disabilities - Juniors 25 ngày 3 giờ
421st Kenyan chess championship for people living with disabilities 25 ngày 3 giờ
43Village Market Junior Chess Championship-2nd Edition Under 8 25 ngày 3 giờ
44Kisumu Junior Chess Tournament U10 25 ngày 3 giờ
45Kisumu Junior Chess Tournament U18 25 ngày 3 giờ
46Kisumu Junior Chess Tournament U8 25 ngày 3 giờ
47Village Market Junior Chess Championship-2nd Edition Under 18 25 ngày 3 giờ
48Village Market Junior Chess Championship-2nd Edition Under 12 25 ngày 4 giờ
49Kisumu Junior Chess Tournament U12 25 ngày 4 giờ
50Village Market Junior Chess Championship-2nd Edition Under 14 25 ngày 4 giờ