Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Kenya (KEN)

Flag KEN
SốGiảiCập nhật
1KING OF CHESS KISII UNIVERSITY MEN'S LEAGUE 57 ngày 15 giờ
2Online Olympiad Team - Open Section 61 ngày 16 giờ
3Online Olympiad Team - Ladies Section 61 ngày 16 giờ
4Test Tournament 97 ngày 11 giờ
5Battle For Migingo Online Blitz Ladies Edition 2020 137 ngày 4 giờ
6Online Chess Supremacy Ladies Championship 2020 149 ngày 16 giờ
7Match Challenge - Namale Ben Nguku (2029) vs Methu Joseph Muragu (2125) 184 ngày 7 giờ
83rd Laviva Lounge Chess Rapid 191 ngày 7 giờ
9KNYCC 2020 - Trans Nzoia Regional Qualifier; Under 8 198 ngày 10 giờ
10North Rift Region National Youth Qualifiers - Under 18 Open 198 ngày 10 giờ
11North Rift Region National Youth Qualifiers - Under 18 Girls 198 ngày 10 giờ
12North Rift Region National Youth Qualifiers - Under 16 Boys 198 ngày 10 giờ
13North Rift Region National Youth Qualifiers - Under 16 Girls 198 ngày 10 giờ
14North Rift Region National Youth Qualifiers - Under 14 Boys 198 ngày 10 giờ
15North Rift Region National Youth Qualifiers - Under 14 Girls 198 ngày 10 giờ
16KNYCC 2020 - Trans Nzoia Regional Qualifier; Under 18 198 ngày 10 giờ
17KNYCC 2020 - Trans Nzoia Regional Qualifier; Under 16 198 ngày 10 giờ
18KNYCC 2020 - Trans Nzoia Regional Qualifier; Under 14 198 ngày 10 giờ
19KNYCC 2020 - Trans Nzoia Regional Qualifier; Under 12 198 ngày 10 giờ
20KNYCC 2020 - Trans Nzoia Regional Qualifier; Under 10 198 ngày 10 giờ
21MERU KYNCCC REGIONAL QUALIFIERS 2020 U18 199 ngày 9 giờ
22MERU KYNCCC REGIONAL QUALIFIERS 2020 U16 199 ngày 9 giờ
23Coast Open Fide Rated Tournament 2020 - Open Section 199 ngày 9 giờ
24KUSA Womens' Championship Games 2020 199 ngày 10 giờ
25Coast Open Fide Rated Tournament 2020 - Junior Section 199 ngày 10 giờ
26KNYCCC - Kiambu Regional Qualifiers 2020 U16 Girls 199 ngày 10 giờ
27KNYCCC - Kiambu Regional Qualifiers 2020 U14 Girls 199 ngày 10 giờ
28KNYCCC - Kiambu Regional Qualifiers 2020 U10 Girls 199 ngày 10 giờ
29KNYCCC - Kiambu Regional Qualifiers 2020 U10 Boys 199 ngày 10 giờ
30KNYCCC - Kiambu Regional Qualifiers 2020 U8 Boys 199 ngày 10 giờ
31KNYCCC - Kiambu Regional Qualifiers 2020 U8 Girls 199 ngày 10 giờ
32KNYCCC - Kiambu Regional Qualifiers 2020 U18 Girls 199 ngày 10 giờ
33KNYCCC - Kiambu Regional Qualifiers 2020 U16 Boys 199 ngày 11 giờ
34KNYCCC - Kiambu Regional Qualifiers 2020 U18 Boys 199 ngày 11 giờ
35KNYCCC - Kiambu Regional Qualifiers 2020 U12 Girls 199 ngày 11 giờ
36KNYCCC - Kiambu Regional Qualifiers 2020 U12 Boys 199 ngày 11 giờ
37KNYCCC - Kiambu Regional Qualifiers 2020 U14 Boys 199 ngày 12 giờ
38AGA KHAN CHESS CHAMPIONSHIP KISUMU U10 199 ngày 12 giờ
39AGA KHAN CHESS CHAMPIONSHIP KISUMU U16 199 ngày 12 giờ
40AGA KHAN CHESS CHAMPIONSHIP KISUMU U12 199 ngày 12 giờ
41KNYCCC Kajiado Region Qualifiers 2020 Under 10 Boys and Girls 204 ngày 18 giờ
42KNYCCC Kajiado Region Qualifiers 2020 Under 14 Boys and Girls 204 ngày 18 giờ
43KNYCCC Kajiado Region Qualifiers 2020 Under 12 Boys and Girls 204 ngày 18 giờ
44KNYCCC Kajiado Region Qualifiers 2020 Under 8 Boys and Girls 204 ngày 18 giờ
45KNYCCC Kajiado Region Qualifiers 2020 Under 16 Boys and Girls 204 ngày 18 giờ
46KNYCCC Kajiado Region Qualifiers 2020 Under 18 Boys and Girls 204 ngày 18 giờ
472nd Laviva Lounge Chess Rapid 205 ngày 7 giờ
48Final Phase Olympiad Qualifiers 2020 - Open Section 205 ngày 12 giờ
49Final Phase Olympiad Qualifiers 2020 - Ladies Section 205 ngày 14 giờ
50Naivasha Region KNYCCC Qualifiers 2020 - Under 18 Boys & Girls 206 ngày 3 giờ