Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Jordan (JOR)

Flag JOR
SốGiảiCập nhật
1Asian Seniors Zone 3.1 over 65 108 ngày 2 giờ
2Asian Seniors Zone 3.1 over 50 109 ngày 1 giờ
3Asian Seniors Zone 3.1 over 65 109 ngày 2 giờ
4Asian Junior Online Ch 2020 - Zone 3.1 Qualification 155 ngày 21 giờ
5Asian Girls Under 20 Online Ch 2020 - Zone 3.1 Qualification 155 ngày 22 giờ
6Secnd Jordanian Lawyers Tournament-2020 230 ngày 1 giờ
7First Classification Tournament-2020 Open 231 ngày 19 giờ
8البطولة الاولى لموظفي وزارة الاشغال العامة والاسكان 243 ngày
9First Stage Individual Kingdom Tournament -2020 Under-R1700 243 ngày 19 giờ
10The Second Chess Championship For Capital Bank 244 ngày 23 giờ
11First Grade Clubs Chess Championship-2019 313 ngày 18 giờ
12Second Grade Clubs Chess Championship-2019 315 ngày 19 giờ
13بطولة الجامعات الاردنية للشطرنج السريع للطالبات 2019 م 333 ngày 1 giờ
14بطولة الشطرنج السريع للجامعات الاردنية2019م 333 ngày 1 giờ
1527th Prince Mohamed Tournament- 2019 Open 376 ngày 22 giờ
16Asia Chess Academy Rapid Tournament-2019 Youth 391 ngày 19 giờ
17Asia Chess Academy Rapid Tournament-2019 Cadet 391 ngày 19 giờ
181th Jordan Chess Festival Tournament Blits Team 2019 411 ngày 14 giờ
191th Jordan Chess Festival Tournament Rabid 2019 411 ngày 14 giờ
201th Jordan Chess Festival Tournament Blits Famealey Team 2019 411 ngày 14 giờ
211th Jordan Chess Feestival Tournament Blits 2019 411 ngày 14 giờ
22Second Classification Tournament 2019 Open 425 ngày 18 giờ
23Final Kindom Tournament 2019- Women- 447 ngày 19 giờ
24Arab Individual Chess Age Groups Championship - 2019 U10-F 462 ngày 2 giờ
25Arab Individual Chess Age Groups Championship - 2019 U18-F 462 ngày 2 giờ
26Arab Individual Chess Age Groups Championship - 2019 u-16 462 ngày 2 giờ
27Arab Individual Chess Age Groups Championship - 2019 U-20 462 ngày 2 giờ
28Arab Individual Chess Age Groups Championship - 2019 U20-F 462 ngày 2 giờ
29Arab Individual Chess Age Groups Championship - 2019 U-18 462 ngày 2 giờ
30Arab Individual Chess Age Groups Championship - 2019 U6+8F 462 ngày 2 giờ
31Arab Individual Chess Age Groups Championship - 2019 U12-F 462 ngày 2 giờ
32Arab Individual Chess Age Groups Championship - 2019 U-10 462 ngày 2 giờ
33Arab Individual Chess Age Groups Championship - 2019 U-12 462 ngày 2 giờ
34Arab Individual Chess Age Groups Championship - 2019 U-14 462 ngày 2 giờ
35Arab Individual Chess Age Groups Championship - 2019 U14-F 462 ngày 3 giờ
36Arab Individual Chess Age Groups Championship - 2019 U16-F 462 ngày 3 giờ
37Arab Individual Chess Age Groups Championship - 2019 U-8 462 ngày 4 giờ
38Arab Individual Chess Age Groups Championship - 2019 U-6 462 ngày 5 giờ
39fuheis Orthodox Club Rapid Chess Tournrment Open 473 ngày 19 giờ
40Final Kingdom Tournament 2019 474 ngày 17 giờ
41Asian Zone 3.1 - Men - 2019 492 ngày
42Asian Zone 3.1 - Women - 2019 492 ngày 1 giờ
43Second Blitz Tournament- 2019 524 ngày 14 giờ
44First Rapid Tournament 2019 531 ngày 13 giờ
45First Blitz Tournament 2019 538 ngày 14 giờ
46First Blitz Tournament 2019 538 ngày 14 giờ
472019 Individual Kingdom Age-groups Tournament U-14 M 544 ngày 18 giờ
482019 Individual Kingdom Age-groups Tournament U-12 F 544 ngày 18 giờ
492019 Individual Kingdom Age-groups Tournament U-12 544 ngày 19 giờ
502019 Individual Kingdom Age-groups Tournament U-10 544 ngày 19 giờ