Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Jordan (JOR)

Flag JOR
SốGiảiCập nhật
1بطولة الجامعات الاردنية للشطرنج السريع للطالبات 2019 م 9 ngày 22 giờ
2بطولة الشطرنج السريع للجامعات الاردنية2019م 9 ngày 22 giờ
3بطولة الجامعات الاردنية للشطرنج السريع 2019 11 ngày 22 giờ
4بطولة اكاديمية الزرقاء 21 ngày 1 giờ
527th Prince Mohamed Tournament- 2019 Open 53 ngày 19 giờ
6Asia Chess Academy Rapid Tournament-2019 Youth 68 ngày 17 giờ
7Asia Chess Academy Rapid Tournament-2019 Cadet 68 ngày 17 giờ
81th Jordan Chess Festival Tournament Blits Team 2019 88 ngày 12 giờ
91th Jordan Chess Festival Tournament Rabid 2019 88 ngày 12 giờ
101th Jordan Chess Festival Tournament Blits Famealey Team 2019 88 ngày 12 giờ
111th Jordan Chess Feestival Tournament Blits 2019 88 ngày 12 giờ
12Second Classification Tournament 2019 Open 102 ngày 15 giờ
13Final Kindom Tournament 2019- Women- 124 ngày 17 giờ
14Arab Individual Chess Age Groups Championship - 2019 U10-F 139 ngày
15Arab Individual Chess Age Groups Championship - 2019 U18-F 139 ngày
16Arab Individual Chess Age Groups Championship - 2019 u-16 139 ngày
17Arab Individual Chess Age Groups Championship - 2019 U-20 139 ngày
18Arab Individual Chess Age Groups Championship - 2019 U20-F 139 ngày
19Arab Individual Chess Age Groups Championship - 2019 U-18 139 ngày
20Arab Individual Chess Age Groups Championship - 2019 U6+8F 139 ngày
21Arab Individual Chess Age Groups Championship - 2019 U12-F 139 ngày
22Arab Individual Chess Age Groups Championship - 2019 U-10 139 ngày
23Arab Individual Chess Age Groups Championship - 2019 U-12 139 ngày
24Arab Individual Chess Age Groups Championship - 2019 U-14 139 ngày
25Arab Individual Chess Age Groups Championship - 2019 U14-F 139 ngày
26Arab Individual Chess Age Groups Championship - 2019 U16-F 139 ngày
27Arab Individual Chess Age Groups Championship - 2019 U-8 139 ngày 1 giờ
28Arab Individual Chess Age Groups Championship - 2019 U-6 139 ngày 3 giờ
29fuheis Orthodox Club Rapid Chess Tournrment Open 150 ngày 17 giờ
30Final Kingdom Tournament 2019 151 ngày 15 giờ
31Asian Zone 3.1 - Men - 2019 168 ngày 22 giờ
32Asian Zone 3.1 - Women - 2019 168 ngày 23 giờ
33Second Blitz Tournament- 2019 201 ngày 11 giờ
34First Rapid Tournament 2019 208 ngày 11 giờ
35First Blitz Tournament 2019 215 ngày 12 giờ
36First Blitz Tournament 2019 215 ngày 12 giờ
372019 Individual Kingdom Age-groups Tournament U-14 M 221 ngày 15 giờ
382019 Individual Kingdom Age-groups Tournament U-12 F 221 ngày 16 giờ
392019 Individual Kingdom Age-groups Tournament U-12 221 ngày 16 giờ
402019 Individual Kingdom Age-groups Tournament U-10 221 ngày 17 giờ
412019 Individual Kingdom Age-groups Tournament U-16 F 221 ngày 18 giờ
422019 Individual Kingdom Age-groups Tournament U-14 F 221 ngày 18 giờ
432019 Individual Kingdom Age-groups Tournament U-10 F 221 ngày 18 giờ
442019 Individual Kingdom Age-groups Tournament U-16 221 ngày 18 giờ
452019 Individual Kingdom Age-groups Tournament U-8 +6 F 221 ngày 18 giờ
462019 Individual Kingdom Age-groups Tournament U-20 +18 F 221 ngày 18 giờ
472019 Individual Kingdom Age-groups Tournament U-8 221 ngày 18 giờ
482019 Individual Kingdom Age-groups Tournament U-6 222 ngày 20 giờ
492019 Individual Kingdom Age-groups Tournament U-20 +18 222 ngày 22 giờ
50Middle Stage Kindom Tournament-2019- 1700 up 235 ngày 15 giờ