Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Jordan (JOR)

Flag JOR
SốGiảiCập nhật
1Final Kindom Tournament 2019- Women- 37 ngày 21 giờ
2Final Kindom Tournament 2019- Women- 44 ngày 21 giờ
3Arab Individual Chess Age Groups Championship - 2019 U10-F 52 ngày 4 giờ
4Arab Individual Chess Age Groups Championship - 2019 U18-F 52 ngày 4 giờ
5Arab Individual Chess Age Groups Championship - 2019 u-16 52 ngày 4 giờ
6Arab Individual Chess Age Groups Championship - 2019 U-20 52 ngày 4 giờ
7Arab Individual Chess Age Groups Championship - 2019 U20-F 52 ngày 4 giờ
8Arab Individual Chess Age Groups Championship - 2019 U-18 52 ngày 4 giờ
9Arab Individual Chess Age Groups Championship - 2019 U6+8F 52 ngày 4 giờ
10Arab Individual Chess Age Groups Championship - 2019 U12-F 52 ngày 4 giờ
11Arab Individual Chess Age Groups Championship - 2019 U-10 52 ngày 4 giờ
12Arab Individual Chess Age Groups Championship - 2019 U-12 52 ngày 4 giờ
13Arab Individual Chess Age Groups Championship - 2019 U-14 52 ngày 5 giờ
14Arab Individual Chess Age Groups Championship - 2019 U14-F 52 ngày 5 giờ
15Arab Individual Chess Age Groups Championship - 2019 U16-F 52 ngày 5 giờ
16Arab Individual Chess Age Groups Championship - 2019 U-8 52 ngày 6 giờ
17Arab Individual Chess Age Groups Championship - 2019 U-6 52 ngày 7 giờ
18Arab Individual Chess Age Groups Championship - 2019 U-8 57 ngày 22 giờ
19Arab Individual Chess Age Groups Championship - 2019 U6-F 58 ngày 8 giờ
20Arab Individual Chess Age Groups Championship - 2019 U-16 59 ngày 7 giờ
21fuheis Orthodox Club Rapid Chess Tournrment Open 63 ngày 22 giờ
22fuheis Orthodox Club Rapid Chess Tournrment Open 64 ngày 4 giờ
23Final Kingdom Tournament 2019 64 ngày 19 giờ
2425th Prince Mohamed Tournament- 2017 Open 77 ngày 9 giờ
25Asian Zone 3.1 - Men - 2019 82 ngày 3 giờ
26Asian Zone 3.1 - Women - 2019 82 ngày 4 giờ
27AL-Qaed Championship 0pen -2019 83 ngày 17 giờ
28Asian Zone 3.1 - Women - 2019 89 ngày 4 giờ
29Asian Zonal Chess Championships 2019 Men 89 ngày 5 giờ
30Second Blitz Tournament- 2019 114 ngày 16 giờ
31First Rapid Tournament 2019 121 ngày 15 giờ
32First Blitz Tournament 2019 128 ngày 16 giờ
33First Blitz Tournament 2019 128 ngày 16 giờ
342019 Individual Kingdom Age-groups Tournament U-14 M 134 ngày 20 giờ
352019 Individual Kingdom Age-groups Tournament U-12 F 134 ngày 20 giờ
362019 Individual Kingdom Age-groups Tournament U-12 134 ngày 21 giờ
372019 Individual Kingdom Age-groups Tournament U-10 134 ngày 21 giờ
382019 Individual Kingdom Age-groups Tournament U-16 F 134 ngày 22 giờ
392019 Individual Kingdom Age-groups Tournament U-14 F 134 ngày 22 giờ
402019 Individual Kingdom Age-groups Tournament U-10 F 134 ngày 22 giờ
412019 Individual Kingdom Age-groups Tournament U-16 134 ngày 22 giờ
422019 Individual Kingdom Age-groups Tournament U-8 +6 F 134 ngày 23 giờ
432019 Individual Kingdom Age-groups Tournament U-20 +18 F 134 ngày 23 giờ
442019 Individual Kingdom Age-groups Tournament U-8 134 ngày 23 giờ
452019 Individual Kingdom Age-groups Tournament U-6 136 ngày
462019 Individual Kingdom Age-groups Tournament U-20 +18 136 ngày 3 giờ
472019 Individual Kingdom Age-groups Tournament U12-M 143 ngày
482019 Individual Kingdom Age-groups Tournament U-18 145 ngày 18 giờ
49Middle Stage Kindom Tournament-2019- 1700 up 148 ngày 20 giờ
50First Classification Tournament-2019 Open 162 ngày 22 giờ