Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Jamaica (JAM)

Flag JAM
SốGiảiCập nhật
1Jamaica Bishops Team Round Robin Oct 2020 2 giờ 50 phút
2Red Skorpion 22 ngày 2 giờ
3FIDE Online Olympiad 2020 Playoffs JAM Female 101 ngày 22 giờ
4FIDE Online Olympiad 2020 Playoffs JAM Absolute 101 ngày 23 giờ
5IA CM Robert Wheeler Online Chess Rapids 2020 Open Section 140 ngày 3 giờ
6Davy's Online Blitz Knockout Caribbean Edition May 2020 147 ngày 5 giờ
7IA CM Robert Wheeler Online Chess Rapids 2020 Intermediate Section 148 ngày
8IA CM Robert Wheeler Online Chess Rapids 2020 Amateur U1300 (FEM) Section 155 ngày 5 giờ
9IA CM Robert Wheeler Online Chess Rapids 2020 Amateur U1300 (ABS) Section 155 ngày 6 giờ
10National Age Group Championships 2020 Under-10 Absolute Section 228 ngày 22 giờ
11National Age Group Championships 2020 Under-12 Female Section 228 ngày 23 giờ
12National Age Group Championships 2020 Under-12 Absolute Section 228 ngày 23 giờ
13National Age Group Championships 2020 Under-14 Absolute Section 229 ngày
14National Age Group Championships 2020 Under-16 Female Section 229 ngày
15National Age Group Championships 2020 Under-16 Absolute Section 229 ngày
16National Age Group Championships 2020 Under-14 Female Section 229 ngày
17National Age Group Championships 2020 Under-08 Female Section 229 ngày 1 giờ
18National Age Group Championships 2020 Under-08 Absolute Section 229 ngày 1 giờ
19National Age Group Championships 2020 Under-10 Female Section 229 ngày 1 giờ
20National Age Group Championships 2020 Under-18 Absolute Section 229 ngày 1 giờ
21National High Schools Chess Championships 2019/20 Finals 238 ngày 9 giờ
22National High Schools Chess Championships 2019/20 Playoffs 242 ngày 11 giờ
23Presidents Invitational 2020 246 ngày 9 giờ
24National Championships 2020 Female 246 ngày 9 giờ
25National Championships 2020 Absolute 246 ngày 9 giờ
26Primary School's Chess Championships 2020 Under 8 Section 269 ngày 3 giờ
27Primary School's Chess Championships 2020 Open Section 269 ngày 3 giờ
28Mona Prep Rapid Chess Tournament 2020 Grade 6 274 ngày 7 giờ
29Mona Prep Rapid Chess Tournament 2020 Grade 2 274 ngày 7 giờ
30Mona Prep Rapid Chess Tournament 2020 Grade 3 274 ngày 7 giờ
31Mona Prep Rapid Chess Tournament 2020 Grade 1 274 ngày 7 giờ
32Mona Prep Rapid Chess Tournament 2020 Grade 4 274 ngày 7 giờ
33Mona Prep Rapid Chess Tournament 2020 Grade 5 274 ngày 7 giờ
34Mona Prep Rapid Chess Tournament 2020 Kindergarden 274 ngày 8 giờ
35IA FM John Powell Open 2020 FIDE Open Section 276 ngày 9 giờ
36IA FM John Powell Open 2020 FIDE U-1600 Section 276 ngày 9 giờ
37IA FM John Powell Open 2020 FIDE Rapid U-1300 (ABS) Section 276 ngày 9 giờ
38IA FM John Powell Open 2020 FIDE Rapid U-1300 (FEM) Section 276 ngày 9 giờ
39National Junior Championships (Fem) 2020 Playoffs 287 ngày 5 giờ
40National Junior Championships (Abs) 2020 Playoffs 287 ngày 5 giờ
41National Junior Championships (Abs) 2020 290 ngày 11 giờ
42National Junior Championships (Fem) 2020 290 ngày 11 giờ
43Frederick Cameron Open 2019 FIDE U-1600 Section 313 ngày 8 giờ
44Frederick Cameron Open 2019 JCF Rapid U-1300 (Female) Section 313 ngày 8 giờ
45Frederick Cameron Open 2019 JCF Rapid U-1300 (Absolute) Section 313 ngày 8 giờ
46Frederick Cameron Open 2019 FIDE Open Section 313 ngày 8 giờ
47STAPS Intra School Chess Showdown 2019 321 ngày 8 giờ
48WIM Deborah Richards-Porter Ladies Chess Tournament 2019 Under-12 & Under-10 Section 323 ngày 6 giờ
49WIM Deborah Richards-Porter Ladies Chess Tournament 2019 High School U1200 Section 323 ngày 6 giờ
50WIM Deborah Richards-Porter Ladies Chess Tournament 2019 OPEN Section 323 ngày 6 giờ