Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Jamaica (JAM)

Flag JAM
SốGiảiCập nhật
1FIDE Online Olympiad 2020 Playoffs JAM Female 21 ngày 23 giờ
2FIDE Online Olympiad 2020 Playoffs JAM Absolute 22 ngày
3IA CM Robert Wheeler Online Chess Rapids 2020 Open Section 60 ngày 3 giờ
4TSA - LiChess - Invitational 2 - TSA Swiss tournaments - 7/6/2020 63 ngày 8 giờ
5Davy's Online Blitz Knockout Caribbean Edition May 2020 67 ngày 5 giờ
6IA CM Robert Wheeler Online Chess Rapids 2020 Intermediate Section 68 ngày 1 giờ
7IA CM Robert Wheeler Online Chess Rapids 2020 Amateur U1300 (FEM) Section 75 ngày 6 giờ
8IA CM Robert Wheeler Online Chess Rapids 2020 Amateur U1300 (ABS) Section 75 ngày 7 giờ
9IA FM John Powell Open 2020 FIDE Open Section 205 ngày
10IA FM John Powell Open 2020 FIDE U-1600 Section 205 ngày
11IA FM John Powell Open 2020 FIDE Rapid U-1300 (ABS) Section 205 ngày
12IA FM John Powell Open 2020 FIDE Rapid U-1300 (FEM) Section 205 ngày 11 giờ
13National Junior Championships (Fem) 2020 Playoffs 207 ngày 6 giờ
14National Junior Championships (Abs) 2020 Playoffs 207 ngày 6 giờ
15National Junior Championships (Abs) 2020 210 ngày 12 giờ
16National Junior Championships (Fem) 2020 210 ngày 12 giờ
17National High Schools Chess Championships 2019/20 Playoffs 224 ngày 4 giờ
18National High Schools Chess Championships 2019/20 Finals 224 ngày 4 giờ
19Frederick Cameron Open 2019 FIDE U-1600 Section 233 ngày 8 giờ
20Frederick Cameron Open 2019 JCF Rapid U-1300 (Female) Section 233 ngày 8 giờ
21Frederick Cameron Open 2019 JCF Rapid U-1300 (Absolute) Section 233 ngày 8 giờ
22Frederick Cameron Open 2019 FIDE Open Section 233 ngày 8 giờ
23STAPS Intra School Chess Showdown 2019 241 ngày 8 giờ
24WIM Deborah Richards-Porter Ladies Chess Tournament 2019 Under-12 & Under-10 Section 243 ngày 7 giờ
25WIM Deborah Richards-Porter Ladies Chess Tournament 2019 High School U1200 Section 243 ngày 7 giờ
26WIM Deborah Richards-Porter Ladies Chess Tournament 2019 OPEN Section 243 ngày 7 giờ
27WIM Deborah Richards-Porter Ladies Chess Tournament 2019 Under-08 Section 243 ngày 7 giờ
28National High Schools Chess Championships 2019/20 Zone 5 Preliminaries 251 ngày 2 giờ
29National High Schools Chess Championships 2019/20 Zone 6 Preliminaries 255 ngày 10 giờ
30National High Schools Chess Championships 2019/20 Zone 4a Preliminaries 257 ngày 23 giờ
31National High Schools Chess Championships 2019/20 Zone 4b Preliminaries 258 ngày 8 giờ
32National High Schools Chess Championships 2019/20 Zone 3a Preliminaries 260 ngày 22 giờ
33National High Schools Chess Championships 2019/20 Zone 3b Preliminaries 260 ngày 22 giờ
34National High Schools Chess Championships 2019/20 Zone 2b Preliminaries 263 ngày 11 giờ
35National High Schools Chess Championships 2019/20 Zone 2a Preliminaries 263 ngày 11 giờ
36National High Schools Chess Championships 2019/20 Zone 1a & 1b Preliminaries 263 ngày 11 giờ
37Chess in Motion Academy Rapid 2019 Open / High School Section 269 ngày 14 giờ
38Chess in Motion Academy Rapid 2019 U-06 HUNT THE KING (ABS) Section 271 ngày 3 giờ
39Chess in Motion Academy Rapid 2019 U-08 Section 271 ngày 3 giờ
40Chess in Motion Academy Rapid 2019 U-12 Section 271 ngày 3 giờ
41Chess in Motion Academy Rapid 2019 U-1100 Section 271 ngày 3 giờ
42Chess in Motion Academy Rapid 2019 U-10 HUNT THE KING (ABS) Section 271 ngày 3 giờ
43Chess in Motion Academy Rapid 2019 U-900 Section 271 ngày 3 giờ
44Chess in Motion Academy Rapid 2019 U-10 Section 271 ngày 3 giờ
45The KE4 Enterprises Ltd (UK) Jamaica Open 2019 FIDE Open Section 276 ngày 10 giờ
46The KE4 Enterprises Ltd (UK) Jamaica Open 2019 FIDE U-1600 Section 276 ngày 10 giờ
47The KE4 Enterprises Ltd (UK) Jamaica Open 2019 JCF Rapid U-1300 (Absolute) Section 276 ngày 11 giờ
48The KE4 Enterprises Ltd (UK) Jamaica Open 2019 JCF Rapid U-1300 (Female) Section 276 ngày 11 giờ
49The Queen's Preparatory Open 2019 Hunt the King 305 ngày 2 giờ
50The Queen's Preparatory Open 2019 Unrated Under 900 305 ngày 2 giờ
Máy chủ Chess-Tournaments-Results © 2006-2020 Heinz Herzog, CMS-Version 24.05.2020 09:15
PixFuture exclusive partner, Điều khoản sử dụng,