Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Jamaica (JAM)

Flag JAM
SốGiảiCập nhật
1IM Jomo Pitterson Master's Knockout 2019 (Pool A & Pool B) 63 ngày 17 giờ
2IM Jomo Pitterson Master's Knockout 2019 Pool B Round of 16 69 ngày 22 giờ
3IM Jomo Pitterson Master's Knockout 2019 Round of 32 Pool A 70 ngày 14 giờ
4St James Open 2019 U-1600 Section 91 ngày 16 giờ
5St James Open 2019 FIDE Open Section 91 ngày 16 giờ
6St James Open 2019 U-1300 Rapid Section 91 ngày 22 giờ
7St Catherine Rapids 2019 OPEN Section 91 ngày 22 giờ
8St Catherine Rapids 2019 U-12, U-10, U-08 Section 91 ngày 22 giờ
9St Catherine Rapids 2019 U-16 & U-14 Section 91 ngày 22 giờ
10Enos Grant Memorial Blitz 2019 113 ngày 18 giờ
11R&D Chess Academy Showdown & Kisko Invitational Tournament 2019 FIDE OPEN Section 117 ngày 23 giờ
12R&D Chess Academy Showdown & Kisko Invitational Tournament 2019 Prep Under-10 Section 117 ngày 23 giờ
13R&D Chess Academy Showdown & Kisko Invitational Tournament 2019 Prep Under-08 Section 117 ngày 23 giờ
14R&D Chess Academy Showdown & Kisko Invitational Tournament 2019 Hunt the King Section 117 ngày 23 giờ
15R&D Chess Academy Showdown & Kisko Invitational Tournament 2019 High School U-1300 Section 117 ngày 23 giờ
16R&D Chess Academy Showdown & Kisko Invitational Tournament 2019 Prep Under-12 Section 117 ngày 23 giờ
17R&D Chess Academy Showdown & Kisko Invitational Tournament 2019 JCF U-1000 Section 117 ngày 23 giờ
18R&D Chess Academy Showdown & Kisko Invitational Tournament 2019 Parents Section 117 ngày 23 giờ
1920th Scholastics Team 2019 Open Prep & Primary Section 131 ngày 11 giờ
2020th Scholastics Team 2019 Under 8 Section 131 ngày 12 giờ
2120th Scholastics Team 2019 Junior High Section 131 ngày 12 giờ
2220th Scholastics Team 2019 Girls Prep & Primary Section 131 ngày 12 giờ
23President's Invitational 2019 131 ngày 12 giờ
24IA CM Robert Wheeler Open 2019 FIDE U-1600 Section 147 ngày 8 giờ
25IA CM Robert Wheeler Open 2019 FIDE Open Section 147 ngày 10 giờ
26IA CM Robert Wheeler Open 2019 JCF U-1300 Rapid Section 148 ngày 18 giờ
27Mother's K.I.Ds Club 2019 High School Section 162 ngày 7 giờ
28Mother's K.I.Ds Club 2019 Capture the King Section 162 ngày 7 giờ
29Mother's K.I.Ds Club 2019 12 & Under Section 162 ngày 7 giờ
30Mother's K.I.Ds Club 2019 10 & Under Section 162 ngày 7 giờ
31Mother's K.I.Ds Club 2019 8 & Under Section 162 ngày 7 giờ
32Mother's K.I.Ds Club FIDE Open 2019 162 ngày 7 giờ
33Primary Schools Chess Championships 2019 164 ngày 15 giờ
34BARITA MR Games 2019 Open Section 168 ngày 17 giờ
35BARITA MR Games 2019 U-16 Section 169 ngày 12 giờ
36BARITA MR Games 2019 U-12 Section 169 ngày 12 giờ
37Mineral Heights Chess Rapid 2019 U-12 Section 172 ngày 16 giờ
38Mineral Heights Chess Rapid 2019 U-08 Section 172 ngày 16 giờ
39Mineral Heights Chess Rapid 2019 U-19 Section 172 ngày 16 giờ
40Mineral Heights Chess Rapid 2019 U-15 Section 172 ngày 16 giờ
41Mineral Heights Chess Rapid 2019 U-10 Section 172 ngày 16 giờ
42National InterSchool Grade Chess Championship 2019 GRADE 9 ABSOLUTE & FEMALE 182 ngày 14 giờ
43National InterSchool Grade Chess Championship 2019 GRADE 8 FEMALE 182 ngày 14 giờ
44National InterSchool Grade Chess Championship 2019 GRADE 8 ABSOLUTE 182 ngày 14 giờ
45National InterSchool Grade Chess Championship 2019 GRADE 7 FEMALE 182 ngày 14 giờ
46National InterSchool Grade Chess Championship 2019 GRADE 7 ABSOLUTE 182 ngày 14 giờ
47National InterSchool Grade Chess Championship 2019 GRADE 6 ABSOLUTE & FEMALE 182 ngày 14 giờ
48National InterSchool Grade Chess Championship 2019 GRADE 5 FEMALE 182 ngày 14 giờ
49National InterSchool Grade Chess Championship 2019 GRADE 5 ABSOLUTE 182 ngày 14 giờ
50National InterSchool Grade Chess Championship 2019 GRADE 4 FEMALE 182 ngày 14 giờ