Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Iraq (IRQ)

Flag IRQ
SốGiảiCập nhật
1 Uneversity of Kurdistan Hawler Championship 1 ngày 6 giờ
2Khanzad Blitz Championship 4 ngày 23 giờ
3بطولة محافظة ديالى بالشطرنج الخاطف الاسبوعية 10 ngày 12 giờ
4بطولة محافظة ديالى بالشطرنج الخاطف 17 ngày 11 giờ
5Baghad open chess championship 45 ngày 3 giờ
615thKhanzad Rapid Chess Championship 46 ngày 2 giờ
7First South International Chess Tournament 2019 50 ngày
8basrah-2019 50 ngày 23 giờ
99Th Khanzad Blitz Chess Championship 59 ngày
10Dr.Saeed-4 70 ngày 6 giờ
11Dr.Saeed4.TUNx 70 ngày 6 giờ
12بطولة عاطر كوركيس هرمز 72 ngày 4 giờ
13Irqai Kurdistan Region Youth Chess Championship U12 73 ngày 4 giờ
14Irqai Kurdistan Region Youth Chess Championship U20 73 ngày 4 giờ
1514th Khanzad Rapid Chess Championship. 75 ngày 10 giờ
16Iraqi Clubs Championship under(16) 2019 75 ngày 10 giờ
17Iraqi Clubs Championship under(20) 2019 84 ngày 2 giờ
18IRAQI Youth U20,U18,U16 Championships(Open) 2019 85 ngày 10 giờ
19Iraqi tournament under 16 , 18 , 20 years for Girls 2019 85 ngày 11 giờ
20Khanzad Chess Championship U20 ,U18 .U16 , U14 96 ngày 3 giờ
21Khanzad Chess CHhampionship U12 , U10 , U8 96 ngày 3 giờ
22Khanzad Chess CHhampionship U12 , U10 , U8 97 ngày 3 giờ
23Starring chess champion Souad Ibrahim 120 ngày 13 giờ
24Iraq chess championship un 14 boys 130 ngày 10 giờ
25Iraq Chess championship un 14 Girls 130 ngày 10 giờ
26Iraq Kurdistan Region Clubs Chess Champioships For Men 2019 136 ngày 4 giờ
27 5th Tournament of Alhadaf Chess Club (Rapid 2019) The late Kamal, Jalal Mostafa 137 ngày 20 giờ
282nd tournament (the late Kamal, Jalaluddin Mostafa) international 2019 137 ngày 20 giờ
29Iraqi chess league for clubs under 12 years 138 ngày 8 giờ
30Iraqi final championship for age groups for girls under 12 years 139 ngày 11 giờ
31Iraqi final championship for age groups for girls under 10 years 139 ngày 12 giờ
32Iraqi final championship for age groups for boys under 10 years 139 ngày 12 giờ
33Iraqi final championship for age groups for boys under 12 years 139 ngày 12 giờ
34Iraqi final championship for age groups for girls under 8 years 139 ngày 12 giờ
35Iraqi final championship for age groups for boys under 8 years 139 ngày 12 giờ
362nd Kamal International Classic Tournamnet 141 ngày 4 giờ
371st Erbil Chess Rapid Tournament 2019 146 ngày 13 giờ
38 5th Tournament of Alhadaf Chess Club (Rapid 2019) The late Kamal, Jalal Mostafa 164 ngày 3 giờ
39RHEA 164 ngày 10 giờ
4013th Khanzad Rapid Chess Championship 167 ngày 18 giờ
418Th Khanzad Blitz Chess Championship 186 ngày 22 giờ
42 31th IRAQI Clubs Championship 2019 204 ngày 20 giờ
4313Th Khanzad Classic Classic Championship 205 ngày 4 giờ
444th Ur international championship -blitz 2019 214 ngày 10 giờ
45 IRAQ INTERNATIONAL CHESS CHAMPIONSHIP 2019(Blitis) (OPEN) 223 ngày 1 giờ
46بطولة جامعات العراق طالبات 245 ngày 4 giờ
47بطولة جامعات العراق 245 ngày 6 giờ
48Khanzad blitz 246 ngày 3 giờ
49SUMMER19 249 ngày 5 giờ
50DF 255 ngày 3 giờ