Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Iraq (IRQ)

Flag IRQ
SốGiảiCập nhật
16th Duhok international Tournament 82 ngày 17 giờ
2RASEEL2ND 85 ngày 20 giờ
3Dewania Blitz Chess Tournaments 2020 86 ngày 21 giờ
4Raseelclub 92 ngày 17 giờ
5IRQI CUP FOR CLUBS 2019 101 ngày 15 giờ
6Iraqi clubs league for first degree oc chess 2019 107 ngày 17 giờ
714th Khanzad Classic Chess Chamionship-2019 111 ngày 19 giờ
8RASEEL 10 113 ngày 18 giờ
914th Khanzad 115 ngày 22 giờ
10Iraqi Final-Second Stage for Men 2019 118 ngày 1 giờ
111st Sulaymaniyah Chess Classic Tournament 2019 132 ngày
12 Uneversity of Kurdistan Hawler Championship 144 ngày 21 giờ
13Khanzad Blitz Championship 150 ngày 15 giờ
14بطولة محافظة ديالى بالشطرنج الخاطف الاسبوعية 156 ngày 3 giờ
15بطولة محافظة ديالى بالشطرنج الخاطف 163 ngày 2 giờ
16Iraqi semi final tournament for men 2019 174 ngày 1 giờ
17IRQ Final for Women 2019 174 ngày 2 giờ
1815thKhanzad Rapid Chess Championship 191 ngày 17 giờ
19basrah-2019 196 ngày 15 giờ
209Th Khanzad Blitz Chess Championship 204 ngày 16 giờ
21Dr.Saeed-4 215 ngày 22 giờ
22بطولة عاطر كوركيس هرمز 217 ngày 20 giờ
23Irqai Kurdistan Region Youth Chess Championship U12 218 ngày 20 giờ
24Irqai Kurdistan Region Youth Chess Championship U20 218 ngày 20 giờ
2514th Khanzad Rapid Chess Championship. 221 ngày 1 giờ
26Iraqi Clubs Championship under(16) 2019 221 ngày 1 giờ
27Iraqi Clubs Championship under(20) 2019 229 ngày 17 giờ
28IRAQI Youth U20,U18,U16 Championships(Open) 2019 231 ngày 1 giờ
29Iraqi tournament under 16 , 18 , 20 years for Girls 2019 231 ngày 3 giờ
30Khanzad Chess Championship U20 ,U18 .U16 , U14 241 ngày 19 giờ
31Khanzad Chess CHhampionship U12 , U10 , U8 241 ngày 19 giờ
32Starring chess champion Souad Ibrahim 266 ngày 5 giờ
33Iraq chess championship un 14 boys 276 ngày 1 giờ
34Iraq Chess championship un 14 Girls 276 ngày 1 giờ
35Iraq Kurdistan Region Clubs Chess Champioships For Men 2019 281 ngày 20 giờ
36 5th Tournament of Alhadaf Chess Club (Rapid 2019) The late Kamal, Jalal Mostafa 283 ngày 11 giờ
372nd tournament (the late Kamal, Jalaluddin Mostafa) international 2019 283 ngày 12 giờ
38Iraqi chess league for clubs under 12 years 283 ngày 23 giờ
39Iraqi final championship for age groups for girls under 12 years 285 ngày 2 giờ
40Iraqi final championship for age groups for girls under 10 years 285 ngày 3 giờ
41Iraqi final championship for age groups for boys under 10 years 285 ngày 3 giờ
42Iraqi final championship for age groups for boys under 12 years 285 ngày 3 giờ
43Iraqi final championship for age groups for girls under 8 years 285 ngày 3 giờ
44Iraqi final championship for age groups for boys under 8 years 285 ngày 4 giờ
452nd Kamal International Classic Tournamnet 286 ngày 20 giờ
461st Erbil Chess Rapid Tournament 2019 292 ngày 4 giờ
47 5th Tournament of Alhadaf Chess Club (Rapid 2019) The late Kamal, Jalal Mostafa 309 ngày 18 giờ
48RHEA 310 ngày 1 giờ
4913th Khanzad Rapid Chess Championship 313 ngày 9 giờ
508Th Khanzad Blitz Chess Championship 332 ngày 14 giờ