Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Ireland (IRL)

Flag IRL
SốGiảiCập nhật
1The Irish Championship 2020 71 ngày 5 giờ
2Skerries Club Championships Section D 147 ngày 8 giờ
3Skerries Rapid Club Chammpionships 2020 159 ngày 3 giờ
4The Irish Team Blitz Championships 2020 232 ngày 5 giờ
5The Dublin Rapid Championship 2020 246 ngày 2 giờ
6The Dublin Blitz Championship 2020 260 ngày 4 giờ
7Gonzaga Classic 2020 Masters 267 ngày 5 giờ
8Connaught Junior Rapid Chess Championship 2020 282 ngày 5 giờ
9The Irish New Year Norm Events 2020 Blitz 287 ngày 1 giờ
10The Irish New Year Norm Events 2020 IM Norm 2 287 ngày 2 giờ
11The Irish New Year Group 1650+ 2020 287 ngày 2 giờ
12The Irish New Year Norm Events 2020 GM Norm 287 ngày 3 giờ
13Irish 50+/65+ Championship 2020 287 ngày 4 giờ
14The Irish New Year Norm Events 2020 IM Norm 1 287 ngày 4 giờ
15The Irish New Year Group 1200-1700 2020 287 ngày 4 giờ
16Leinster Junior Chess Championships 2020 U14 287 ngày 4 giờ
17Leinster Junior Chess Championships 2020 U19 287 ngày 4 giờ
18Leinster Junior Chess Championships 2020 U11 290 ngày 4 giờ
19Leinster Junior Chess Championships 2020 U9 290 ngày 4 giờ
20Leinster Junior Chess Championships 2020 U16 291 ngày 5 giờ
21Leinster Junior Chess Championships 2020 U12 291 ngày 5 giờ
22Leinster Junior Chess Championships 2020 U8 292 ngày 9 giờ
23Leinster Junior Chess Championships 2020 U10 292 ngày 9 giờ
24Skerries Community Games (Unofficial) 2019 307 ngày 2 giờ
25Skerries Turkey Open 2019 307 ngày 2 giờ
26Mick Germaine Cup 2019 316 ngày 2 giờ
27Sona Irish Youth Super Cup 2019 U19 330 ngày 4 giờ
28Sona Irish Supercup Blitz 2019 330 ngày 4 giờ
29Sona Irish Youth Super Cup 2019 U12 330 ngày 7 giờ
30Sona Irish Youth Super Cup 2019 U14 330 ngày 8 giờ
31Sona Irish Youth Super Cup 2019 U10 331 ngày 5 giờ
32The ICU November Blitz 2019 343 ngày 18 giờ
33The Irish Women's Championship 2019 343 ngày 18 giờ
34W8 Junior Fun Rapid November 2019 345 ngày 6 giờ
35Skerries Autumn Open 2019 354 ngày 5 giờ
36Irish Rapid Championship 2019 386 ngày 3 giờ
37Irish Blitz Championship 2019 386 ngày 3 giờ
38Elm Mount Club Championships 2019 Section C 389 ngày 3 giờ
39St Andrews Charity Classic 2019 Masters 393 ngày 6 giờ
40St Andrews Charity Classic 2019 Challengers 393 ngày 6 giờ
41St Andrews Charity Classic 2019 Major 393 ngày 6 giờ
42Bray Open 2019 393 ngày 7 giờ
43Elm Mount Club Championships 2019 Section D 397 ngày 1 giờ
44City Of Dublin Masters 2019 399 ngày 10 giờ
45City Of Dublin Championship 2019 399 ngày 10 giờ
46City Of Dublin Major 2019 399 ngày 10 giờ
47City Of Dublin Challenger 2019 399 ngày 10 giờ
48Dun Laoghaire Rapidplay 2019 411 ngày 8 giờ
49Elm Mount Club Championship 2019 Section A 417 ngày 2 giờ
50Elm Mount Club Championship Section B 420 ngày 1 giờ