Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Ireland (IRL)

Flag IRL
SốGiảiCập nhật
1Skerries Club Championships Section D 4 ngày 22 giờ
2Connaught Junior Rapid Chess Championship 2020 87 ngày 1 giờ
3The Irish New Year Norm Events 2020 Blitz 91 ngày 21 giờ
4The Irish New Year Norm Events 2020 IM Norm 2 91 ngày 21 giờ
5The Irish New Year Group 1650+ 2020 91 ngày 21 giờ
6The Irish New Year Norm Events 2020 GM Norm 91 ngày 23 giờ
7Irish 50+/65+ Championship 2020 92 ngày
8The Irish New Year Norm Events 2020 IM Norm 1 92 ngày
9The Irish New Year Group 1200-1700 2020 92 ngày
10Leinster Junior Chess Championships 2020 U14 92 ngày
11Leinster Junior Chess Championships 2020 U19 92 ngày
12Leinster Junior Chess Championships 2020 U11 95 ngày
13Leinster Junior Chess Championships 2020 U9 95 ngày
14Leinster Junior Chess Championships 2020 U16 96 ngày
15Leinster Junior Chess Championships 2020 U12 96 ngày 1 giờ
16Leinster Junior Chess Championships 2020 U8 97 ngày 5 giờ
17Leinster Junior Chess Championships 2020 U10 97 ngày 5 giờ
18Skerries Community Games (Unofficial) 2019 111 ngày 21 giờ
19Skerries Turkey Open 2019 111 ngày 21 giờ
20Mick Germaine Cup 2019 120 ngày 22 giờ
21Sona Irish Youth Super Cup 2019 U19 135 ngày
22Sona Irish Supercup Blitz 2019 135 ngày
23Sona Irish Youth Super Cup 2019 U12 135 ngày 3 giờ
24Sona Irish Youth Super Cup 2019 U14 135 ngày 4 giờ
25Sona Irish Youth Super Cup 2019 U10 136 ngày
26Bray-Greystones Club Tournament 2019-20 140 ngày
27The ICU November Blitz 2019 148 ngày 14 giờ
28The Irish Women's Championship 2019 148 ngày 14 giờ
29W8 Junior Fun Rapid November 2019 150 ngày 1 giờ
30Skerries Autumn Open 2019 159 ngày 1 giờ
31Irish Rapid Championship 2019 190 ngày 23 giờ
32Irish Blitz Championship 2019 190 ngày 23 giờ
33Elm Mount Club Championships 2019 Section C 193 ngày 23 giờ
34St Andrews Charity Classic 2019 Masters 198 ngày 2 giờ
35St Andrews Charity Classic 2019 Challengers 198 ngày 2 giờ
36St Andrews Charity Classic 2019 Major 198 ngày 2 giờ
37Bray Open 2019 198 ngày 3 giờ
38Elm Mount Club Championships 2019 Section D 201 ngày 21 giờ
39City Of Dublin Masters 2019 204 ngày 6 giờ
40City Of Dublin Championship 2019 204 ngày 6 giờ
41City Of Dublin Major 2019 204 ngày 6 giờ
42City Of Dublin Challenger 2019 204 ngày 6 giờ
43Dun Laoghaire Rapidplay 2019 216 ngày 3 giờ
44Elm Mount Club Championship 2019 Section A 221 ngày 21 giờ
45Elm Mount Club Championship Section B 224 ngày 21 giờ
46Irish Championships 2019 Open Weekender 238 ngày 22 giờ
47The Irish Championship 2019 238 ngày 23 giờ
48The Irish Championship 2019 Blitz 238 ngày 23 giờ
49The Irish Championship 2019 Rapid 238 ngày 23 giờ
50The Irish Weekday Open 2019 242 ngày 6 giờ