Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Iran (IRI)

Flag IRI
SốGiảiCập nhật
1Golestan Province Rapid Chess Tournament- Physical Education Week 1 ngày 3 giờ
2Eugène Leclercq 2 Memorial 2 ngày 1 giờ
3مسابقات سریع هفتگی هیات شطرنج خراسان رضوی 3 ngày 10 giờ
4جشنواره شطرنج خانواده هیات شمیرانات 1399 4 ngày 2 giờ
5gm chess 4 ngày 3 giờ
6Dorna Cup Feridoon Kenar 4 ngày 3 giờ
7Eugène Leclercq 1 Memorial 4 ngày 4 giờ
8Sirjan Blind chess tournament 1399 4 ngày 5 giờ
9Mosabeghat Haftegi Bashgahe Pishgam Ghale 1 Aban 5 ngày 2 giờ
10shahriar chess school 5 ngày 3 giờ
11shahriar chess school 6 ngày 1 giờ
12مسابقات شطرنج گروه پیشرفته باشگاه شطرنج پیشگام رشت - مهر 1399 6 ngày 1 giờ
13مسابقات شطرنج گروه متوسطه باشگاه شطرنج پیشگام رشت - مهر 1399 6 ngày 3 giờ
14Golestan Province Rapid Chess Tournament- Physical Education Week ریتد- جمعه 2 آبان 1399 9 ngày
15Esfahan Tournament Online 1399 - Boy U16 9 ngày 14 giờ
16Esfahan Bilitz Championship Tournament Online 1399 9 ngày 22 giờ
17Mosabeghat Haftegi Bashgahe Shatranj Ghale 24 Mehr 12 ngày 3 giờ
18shahriar chess school 12 ngày 3 giờ
19shahriar chess school 13 ngày 1 giờ
20Philekhoob Mehr Cup Rapid 1399 18 ngày 2 giờ
21Shahriar Chess School 20 ngày 1 giờ
22"dokhtaran birjand" 24 ngày 8 giờ
23مسابقات سریع هفتگی هیات شطرنج خراسان رضوی 26 ngày 2 giờ
24Mosabeghate Haftegi Bashgahe Shatranje Ghale 10 Mehr 26 ngày 2 giờ
25Shahriar chess school 26 ngày 3 giờ
26shahriar chess school 27 ngày 1 giờ
27شانزدهمین دوره قهرمانی فصل پیشگام رشت 1399-7-9 27 ngày 2 giờ
28"Rapid Defa Moghadas Birjand" 30 ngày 13 giờ
29Golestan Province Social Security Organization Chess Tournament 31 ngày
30مسابقات شطرنح هفتگی باشگاه شطرنج نخبگان رشت 99.7.5 31 ngày 2 giờ
31Malayer Rapid Cup 4 Mehr 99((Hafteye Defae Moghaddas)) 31 ngày 9 giờ
32Foladshahr Cup Online Chess Tournament 32 ngày 5 giờ
33Mosabeghat Haftegi Bashgahe Shatranj Ghale 33 ngày 2 giờ
34مسابقات سریع هفتگی هیات شطرنج خراسان رضوی 33 ngày 2 giờ
35Shahriar Chess School 33 ngày 3 giờ
36shahriar chess school 34 ngày 1 giờ
371st Mehdi Bouyeh Blitz Cup (Online) 34 ngày 12 giờ
38دومین دوره مسابقات دوره ای باشگاه شطرنج ذهن برتر جدول B 35 ngày 8 giờ
39مسابقات شطرنج گروه پیشرفته باشگاه شطرنج پیشگام رشت - شهریور 1399 36 ngày 1 giờ
40مسابقات شطرنج گروه متوسطه باشگاه شطرنج پیشگام رشت - شهریور 1399 36 ngày 3 giờ
41فینال مسابقات غیر حضوری دانش آموزان دختر کشور - زیر 15سال 36 ngày 9 giờ
42Esfahan Tournament Online 1399 - Boy U16 36 ngày 12 giờ
43اولین دوره مسابقات غیر حضوری دانش آموزان دختر کشور - زیر 15سال 37 ngày 3 giờ
44اولین دوره مسابقات غیر حضوری دانش آموزان دختر کشور - زیر 17 سال 37 ngày 3 giờ
45Urmia Rapid Weekly Chess Tournament 990627 38 ngày 4 giờ
46مسابقات سریع هفتگی هیات شطرنج خراسان رضوی 38 ngày 4 giờ
47Haftegi Bashgahe Shatranje Ghale 27 Shahrivar 38 ngày 4 giờ
48shahriar chess school 38 ngày 4 giờ
49ShahriarChessSchool 38 ngày 4 giờ
50yasin 38 ngày 4 giờ