Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Honduras (HON)

Flag HON
SốGiảiCập nhật
1Torneo Centroamericano Universitario 45 ngày 15 giờ
2Torneo Centroamericano Universitario Femenino 48 ngày 1 giờ
3Liga Internacional Checkmate Team (Categoria A) Fase Final 90 ngày 14 giờ
4Liga Internacional Checkmate Team (Categoria C-A) 96 ngày 13 giờ
5Liga Internacional Checkmate Team (Categoria B-A) 98 ngày 11 giờ
6Liga Internacional Checkmate Team (Categoria B-B) 98 ngày 12 giờ
7Liga Internacional Checkmate Team (Categoria B-C) 98 ngày 12 giờ
8Liga Internacional Checkmate Team (Categoria C-B) 98 ngày 12 giờ
9Liga Internacional Checkmate Team (Categoria C-C) 98 ngày 12 giờ
10Liga Internacional Checkmate Team (Categoria A-C) 100 ngày 13 giờ
11Liga Internacional Checkmate Team (Categoria A-B) 100 ngày 13 giờ
12Liga Internacional Checkmate Team (Categoria A-D) 102 ngày 11 giờ
13Liga Internacional Checkmate Team (Categoria A-A) 102 ngày 12 giờ
14PRIMER TORNEO DE AJEDREZ LA SALA DE JUEGOS 2020 177 ngày 18 giờ
15Torneo ADS 29 DE FEBRERO 2020 228 ngày 15 giờ
16Mini Festival SPS 2020 231 ngày 13 giờ
17Torneo Rapidas SPS 2020 233 ngày 3 giờ
18Mini Festival SPS 2020 234 ngày 23 giờ
19TORNEO I LICEA - LA ESTANCIA MARZO 2020 OPEN 240 ngày 22 giờ
20TORNEO I LICEA - LA ESTANCIA MARZO 2020 SUB 14 241 ngày 2 giờ
21TORNEO I LICEA - LA ESTANCIA FEBRERO 2020 OPEN SUB 10 241 ngày 2 giờ
22Festival Promesas LICEA 202002 U18 241 ngày 20 giờ
23Torneo ADS 15 de febrero 2020 249 ngày 17 giờ
24Campeonato Nacional Femenino de Ajedrez Honduras 2020 254 ngày 20 giờ
25Torneo de Ajedrez Our Second Home - 10 a 12 Grado 256 ngày 2 giờ
26Torneo de Ajedrez Our Second Home - 7 a 9 Grado 256 ngày 2 giờ
27Torneo de Ajedrez Our Second Home - 4 a 6 Grado 256 ngày 2 giờ
28Torneo de Ajedrez Our Second Home - 1 a 3 Grado 256 ngày 2 giờ
29Torneo Future Path - Categoria 7-9 Grado 259 ngày 2 giờ
30Torneo Future Path - Categoria 10-12 Grado 259 ngày 2 giờ
31Torneo Future Path - Categoria 4-6 Grado 259 ngày 2 giờ
32Torneo Future Path - Categoria 1-3 Grado 259 ngày 2 giờ
33Torneo de rapidas ADS 262 ngày 19 giờ
34Torneo Uniplaza 2020 262 ngày 19 giờ
35TORNEO I LICEA - LA ESTANCIA FEBRERO 2020 OPEN SUB 14 268 ngày 4 giờ
36TORNEO I LICEA - LA ESTANCIA FEBRERO 2020 OPEN 268 ngày 4 giờ
374to Torneo Mondongo 273 ngày 4 giờ
38TORNEO PROMESAS LICEA 275 ngày 22 giờ
39Torneo blitz 2020-1 275 ngày 22 giờ
40Torneo Liga Sampedrana de Ajedrez 2020 - U1800 275 ngày 22 giờ
41Torneo Liga Sampedrana de Ajedrez 2020 - U1600 275 ngày 22 giờ
42Torneo Dia de Reyes Club Jurasico 2020 296 ngày 21 giờ
43Torneo de Blitz Fin de Año Jurasico 2019 304 ngày 22 giờ
44Torneo Navideño Club Ajedrez Ciencia 2019 305 ngày 16 giờ
45Torneo Navideño Tegucigalpa 2019 309 ngày 16 giờ
46Torneo Navideño Juvenil 2019 310 ngày 18 giờ
47Torneo Navideño Liga Sampedrana de Ajedrez 2019 310 ngày 18 giờ
48TORNEO DE RAPIDAS FIN DE AÑO CLUB JURASICO 2019 311 ngày
49TORNEO NAVIDEÑO SIGUAJEDREZ 2019 311 ngày 19 giờ
50FINAL U14 XI TORNEO LICEA LA ESTANCIA DICIEMBRE 2019 317 ngày 19 giờ