Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Hong Kong (HKG)

Flag HKG
SốGiảiCập nhật
1栢龍贊助:Kidult C 第二季 國際象棋 格蘭披治 大獎賽(4月8日分站) 1 ngày 8 giờ
2栢龍贊助:Kidult C 第二季 國際象棋 格蘭披治 大獎賽(4月1日分站) 6 ngày 15 giờ
3栢龍贊助:Kidult C 第一季 國際象棋 格蘭披治 大獎賽(3月25日分站) 14 ngày 8 giờ
4Hong Kong Chess Championships 2020 Open 85 ngày 18 giờ
5Hong Kong Chess Championships 2020 Women 87 ngày 4 giờ
6Caissa Winter Festival 2020 Blitz Leg 88 ngày 11 giờ
7Caissa Winter Festival 2020 Rapid Leg 88 ngày 12 giờ
8Kidult C: Hong Kong Online STANDARD Series - Bronze A [Season 1] 89 ngày 12 giờ
9Kidult C Academy - Winter Holiday 2019 Rapid Open 91 ngày 10 giờ
10Hong Kong National Junior Chess Championships 2020 U12 95 ngày 13 giờ
11Hong Kong National Junior Chess Championships 2020 U10 95 ngày 14 giờ
12Hong Kong National Junior Chess Championships 2020 U14 95 ngày 14 giờ
13Hong Kong National Junior Chess Championships 2020 U18 95 ngày 14 giờ
14Hong Kong National Junior Chess Championships 2020 U8 95 ngày 15 giờ
15Hong Kong National Junior Chess Championships 2020 U16 95 ngày 15 giờ
16全港青年象棋比賽(2019-20年度)大專及青年組 109 ngày 12 giờ
17全港青年象棋比賽(2019-20年度)初中組 109 ngày 12 giờ
18全港青年象棋比賽(2019-20年度)高小組 109 ngày 13 giờ
19全港青年象棋比賽(2019-20年度)高中組 109 ngày 13 giờ
20全港青年象棋比賽(2019-20年度)初小組 109 ngày 13 giờ
21Studio 49 Christmas Blitz 2019 111 ngày 9 giờ
22HKCFL Christmas Blitz 2019 115 ngày 9 giờ
232019年東區文化節 東區象棋錦標賽高小組 116 ngày 14 giờ
242019年東區文化節 東區象棋錦標賽公開組 116 ngày 14 giờ
252019年東區文化節 東區象棋錦標賽中學組 116 ngày 15 giờ
262019年東區文化節 東區象棋錦標賽親子組 116 ngày 15 giờ
272019年東區文化節 東區象棋錦標賽初小組 116 ngày 15 giờ
28Hong Kong National Blitz Chess Championship 2019 122 ngày 9 giờ
29End of Year Tournament 2019 U18 (Rated Rapid) 123 ngày 13 giờ
30End of Year Tournament 2019 U10 123 ngày 13 giờ
31End of Year Tournament 2019 U12 123 ngày 13 giờ
32End of Year Tournament 2019 U8 123 ngày 13 giờ
33End of Year Tournament 2019 U6 123 ngày 13 giờ
34End of Year Tournament 2019 124 ngày 12 giờ
35Hong Kong National Open Rapid Chess Championships 2019 126 ngày 11 giờ
36Caissa End of the Month November 2019 137 ngày 13 giờ
37HKCFL Winter Blitz 2019 140 ngày 10 giờ
38Novice Tournament 2019 U8 151 ngày 8 giờ
39Novice Tournament 2019 U6 151 ngày 8 giờ
40Novice Tournament 2019 U10 151 ngày 12 giờ
41Novice Tournament 2019 U12 151 ngày 12 giờ
42HKJCC Junior Chess Championships 2019 - U7 151 ngày 13 giờ
43HKJCC Junior Chess Championships 2019 - U13 151 ngày 14 giờ
44HKJCC Junior Chess Championships 2019 - U11 151 ngày 14 giờ
45HKJCC Junior Chess Championships 2019 - U9 151 ngày 14 giờ
46HKJCC Junior Chess Championships 2019 - U18 151 ngày 14 giờ
472019年全港小學生中國象棋個人賽 - 高小組 151 ngày 14 giờ
482019年全港小學生中國象棋個人賽 - 初小組 151 ngày 14 giờ
492019年全港小學生中國象棋個人賽 - 女子組 151 ngày 16 giờ
502019年全港大專及中學生中國象棋個人賽 - 大專組 158 ngày 13 giờ