Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Hong Kong (HKG)

Flag HKG
SốGiảiCập nhật
1Hong Kong National Junior Chess Championship 2021 U12 10 giờ 52 phút
2Hong Kong National Junior Chess Championship 2021 U10 20 giờ 46 phút
3Caissa Autumn League 2020 Rapid 34 ngày 15 giờ
4Caissa Autumn League 2020 Rapid 41 ngày 16 giờ
5Caissa End of the Month November 2020 - Groups A/B 55 ngày 13 giờ
6Caissa End of the Month November 2020 - Groups C/D 55 ngày 17 giờ
7Hong Kong National Blitz Chess Championship 2020 56 ngày 20 giờ
8The Chess Academy Chess Open 2020 - U18 68 ngày 14 giờ
9The Chess Academy Chess Open 2020 - U11 69 ngày 17 giờ
10The Chess Academy Chess Open 2020 - U9 76 ngày 16 giờ
11The Chess Academy Chess Open 2020 - U7 76 ngày 16 giờ
12The Chess Academy Chess Open 2020 76 ngày 18 giờ
13The Chess Academy Chess Open 2020 - U9 77 ngày 19 giờ
14The Chess Academy Chess Open 2020 77 ngày 19 giờ
15The Chess Academy Chess Open 2020 - U7 78 ngày 19 giờ
16Caissa SOS 2020/21 Rapid 83 ngày 14 giờ
17Caissa End of the Month October 2020 89 ngày 15 giờ
18Caissa Online Summer League 146 ngày 14 giờ
19栢龍贊助:Kidult C 第三季 國際象棋 格蘭披治 大獎賽(暗籤隊制賽第一站) 241 ngày 9 giờ
20栢龍贊助:Kidult C 第三季 國際象棋 格蘭披治 大獎賽(暗籤隊制賽第四站) 241 ngày 9 giờ
21栢龍贊助:Kidult C 第三季 國際象棋 格蘭披治 大獎賽(暗籤隊制賽第二站) 255 ngày 14 giờ
22栢龍贊助:Kidult C 第二季 國際象棋 格蘭披治 大獎賽(4月29日分站) 266 ngày 10 giờ
23栢龍贊助:Kidult C 第二季 國際象棋 格蘭披治 大獎賽(4月22日分站) 274 ngày 8 giờ
24栢龍贊助:Kidult C 第二季 國際象棋 格蘭披治 大獎賽(4月8日分站) 290 ngày 10 giờ
25栢龍贊助:Kidult C 第二季 國際象棋 格蘭披治 大獎賽(4月1日分站) 295 ngày 17 giờ
26栢龍贊助:Kidult C 第一季 國際象棋 格蘭披治 大獎賽(3月25日分站) 303 ngày 11 giờ
27Hong Kong Chess Championships 2020 Women 316 ngày 13 giờ
28Hong Kong Chess Championships 2020 Open 316 ngày 13 giờ
29栢龍贊助:Kidult C 第一季 國際象棋 格蘭披治 大獎賽(3月11日分站) 317 ngày 7 giờ
30栢龍贊助:Kidult C 第一季 國際象棋 格蘭披治大獎賽 (3月4日分站) 323 ngày 8 giờ
31Kidult C : 抗疫線上賽 Group 2 (Hong Kong Online RAPID Series Season 1) 346 ngày 15 giờ
32Kidult C : 抗疫線上賽 Group 1 (Hong Kong Online RAPID Series Season 1) 353 ngày 8 giờ
33Caissa Winter Festival 2020 Rapid Leg 370 ngày 14 giờ
34Caissa Winter Festival 2020 Blitz Leg 370 ngày 15 giờ
35Kidult C Academy - Winter Holiday 2019 Rapid Open 380 ngày 12 giờ
36Hong Kong National Junior Chess Championships 2020 U12 384 ngày 16 giờ
37Hong Kong National Junior Chess Championships 2020 U10 384 ngày 16 giờ
38Hong Kong National Junior Chess Championships 2020 U14 384 ngày 16 giờ
39Hong Kong National Junior Chess Championships 2020 U18 384 ngày 16 giờ
40Hong Kong National Junior Chess Championships 2020 U8 384 ngày 17 giờ
41Hong Kong National Junior Chess Championships 2020 U16 384 ngày 18 giờ
42全港青年象棋比賽(2019-20年度)大專及青年組 398 ngày 15 giờ
43全港青年象棋比賽(2019-20年度)初中組 398 ngày 15 giờ
44全港青年象棋比賽(2019-20年度)高小組 398 ngày 15 giờ
45全港青年象棋比賽(2019-20年度)高中組 398 ngày 15 giờ
46全港青年象棋比賽(2019-20年度)初小組 398 ngày 16 giờ
47Studio 49 Christmas Blitz 2019 400 ngày 12 giờ
48HKCFL Christmas Blitz 2019 404 ngày 11 giờ
492019年東區文化節 東區象棋錦標賽高小組 405 ngày 16 giờ
502019年東區文化節 東區象棋錦標賽公開組 405 ngày 17 giờ