Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Hong Kong (HKG)

Flag HKG
SốGiảiCập nhật
1Caissa Online Summer League 24 ngày 10 giờ
2栢龍贊助:Kidult C 第三季 國際象棋 格蘭披治 大獎賽(暗籤隊制賽第一站) 119 ngày 6 giờ
3栢龍贊助:Kidult C 第三季 國際象棋 格蘭披治 大獎賽(暗籤隊制賽第四站) 119 ngày 6 giờ
4栢龍贊助:Kidult C 第三季 國際象棋 格蘭披治 大獎賽(暗籤隊制賽第二站) 133 ngày 11 giờ
5栢龍贊助:Kidult C 第二季 國際象棋 格蘭披治 大獎賽(4月29日分站) 144 ngày 7 giờ
6栢龍贊助:Kidult C 第二季 國際象棋 格蘭披治 大獎賽(4月22日分站) 152 ngày 5 giờ
7栢龍贊助:Kidult C 第二季 國際象棋 格蘭披治 大獎賽(4月8日分站) 168 ngày 7 giờ
8栢龍贊助:Kidult C 第二季 國際象棋 格蘭披治 大獎賽(4月1日分站) 173 ngày 14 giờ
9栢龍贊助:Kidult C 第一季 國際象棋 格蘭披治 大獎賽(3月25日分站) 181 ngày 7 giờ
10Hong Kong Chess Championships 2020 Women 194 ngày 9 giờ
11Hong Kong Chess Championships 2020 Open 194 ngày 9 giờ
12栢龍贊助:Kidult C 第一季 國際象棋 格蘭披治 大獎賽(3月11日分站) 195 ngày 4 giờ
13栢龍贊助:Kidult C 第一季 國際象棋 格蘭披治大獎賽 (3月4日分站) 201 ngày 5 giờ
14Kidult C : 抗疫線上賽 Group 2 (Hong Kong Online RAPID Series Season 1) 224 ngày 12 giờ
15Kidult C : 抗疫線上賽 Group 1 (Hong Kong Online RAPID Series Season 1) 231 ngày 4 giờ
16Caissa Winter Festival 2020 Rapid Leg 248 ngày 10 giờ
17Caissa Winter Festival 2020 Blitz Leg 248 ngày 12 giờ
18Kidult C Academy - Winter Holiday 2019 Rapid Open 258 ngày 9 giờ
19Hong Kong National Junior Chess Championships 2020 U12 262 ngày 13 giờ
20Hong Kong National Junior Chess Championships 2020 U10 262 ngày 13 giờ
21Hong Kong National Junior Chess Championships 2020 U14 262 ngày 13 giờ
22Hong Kong National Junior Chess Championships 2020 U18 262 ngày 13 giờ
23Hong Kong National Junior Chess Championships 2020 U8 262 ngày 14 giờ
24Hong Kong National Junior Chess Championships 2020 U16 262 ngày 14 giờ
25全港青年象棋比賽(2019-20年度)大專及青年組 276 ngày 11 giờ
26全港青年象棋比賽(2019-20年度)初中組 276 ngày 12 giờ
27全港青年象棋比賽(2019-20年度)高小組 276 ngày 12 giờ
28全港青年象棋比賽(2019-20年度)高中組 276 ngày 12 giờ
29全港青年象棋比賽(2019-20年度)初小組 276 ngày 13 giờ
30Studio 49 Christmas Blitz 2019 278 ngày 8 giờ
31HKCFL Christmas Blitz 2019 282 ngày 8 giờ
322019年東區文化節 東區象棋錦標賽高小組 283 ngày 13 giờ
332019年東區文化節 東區象棋錦標賽公開組 283 ngày 13 giờ
342019年東區文化節 東區象棋錦標賽中學組 283 ngày 14 giờ
352019年東區文化節 東區象棋錦標賽親子組 283 ngày 14 giờ
362019年東區文化節 東區象棋錦標賽初小組 283 ngày 14 giờ
37Hong Kong National Blitz Chess Championship 2019 289 ngày 8 giờ
38End of Year Tournament 2019 U18 (Rated Rapid) 290 ngày 12 giờ
39End of Year Tournament 2019 U10 290 ngày 12 giờ
40End of Year Tournament 2019 U12 290 ngày 12 giờ
41End of Year Tournament 2019 U8 290 ngày 12 giờ
42End of Year Tournament 2019 U6 290 ngày 12 giờ
43Hong Kong National Open Rapid Chess Championships 2019 293 ngày 10 giờ
44Caissa End of the Month November 2019 304 ngày 12 giờ
45HKCFL Winter Blitz 2019 307 ngày 9 giờ
46Novice Tournament 2019 U8 318 ngày 7 giờ
47Novice Tournament 2019 U6 318 ngày 7 giờ
48Novice Tournament 2019 U10 318 ngày 11 giờ
49Novice Tournament 2019 U12 318 ngày 12 giờ
50HKJCC Junior Chess Championships 2019 - U7 318 ngày 12 giờ