Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Haiti (HAI)

Flag HAI
SốGiảiCập nhật
1Blessing Cup 3th. U16 G 178 ngày 20 giờ
2Eliminatoire U19F CTCA2019 185 ngày 22 giờ
3Eliminatoire CTCA 2019 185 ngày 22 giờ
4Eliminatoire U13G CTCA 2019 185 ngày 22 giờ
5Eliminatoire U15 CTCA 2019 185 ngày 22 giờ
6Eliminatoire CTCA 2019 185 ngày 22 giờ
7Eliminatoire CTCA 2019-U19 G 185 ngày 22 giờ
8Championnat Interclub 2018. FHE 301 ngày 23 giờ
9Tournoi Eliminatoie TR18.1 345 ngày 4 giờ
10CHAMPIONNAT NATIONAL D'HAITI. Phase Finale 463 ngày 13 giờ
11Championnat College Notre Dame des Petits 1ere Edition U14 Masculin 487 ngày 20 giờ
12Championnat Notre Dame des Petits 1ere Edition U14 Feminin 487 ngày 20 giờ
13Championnat College de Cote-Plage 1ere Edition U12 Masculin 488 ngày 3 giờ
14Campionnat College de Cote-Plage 1ere Edition U12 Feminin 488 ngày 3 giờ
15Championnat National 2e phase 499 ngày 22 giờ
16Championnat Univers Freres RAPHAEL 1ere Edition U12 Feminin 503 ngày 22 giờ
17Blessing Cup 2eme Edition U20 feminin 503 ngày 22 giờ
18Blessing Cup 2eme Edition U20 masculin 519 ngày 2 giờ
19Blessing Cup 2eme EditionU14 masculin 519 ngày 2 giờ
20Blessing Cup 2eme Edition U14 feminin 519 ngày 2 giờ
21Blessing Cup 2eme Edition U10 mixte 519 ngày 2 giờ
22Championnat Fermé AIC 1ere Edition Section A 567 ngày 21 giờ
23Open AIC moins de 15 ans 569 ngày 14 giờ
24Championnat Interscolaire 2018. Under 14 1ere Edition 596 ngày 21 giờ
25Greta Home chess Championship. Under 18 open. 1st Edition 597 ngày 2 giờ
26Championnat Interscolaire Greta Home U20 Open 2018 598 ngày 18 giờ
27Championnat Interscolaire Greta Home U10 open 2018. 598 ngày 20 giờ
28Championnat Interscolaire U12 fille 2018 598 ngày 20 giờ
29Tournoi Ouvert André Pierre 617 ngày 16 giờ
30C Eliminatoire Barbades 2017 716 ngày 2 giờ
31PHASE FINALE HINCHE 736 ngày 13 giờ
32HINCHE VS GANTHIER 790 ngày 18 giờ
33TOURNOI ECHECS DE MIREBALAIS 793 ngày 16 giờ
34TOURNOI ECHECS DE HINCHE 793 ngày 17 giờ
35AJEH 2 960 ngày 14 giờ
36DEPARTAGE Tournoi Fin d'annee 1008 ngày 16 giờ