Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Guatemala (GUA)

Flag GUA
SốGiảiCập nhật
1I BLITZ SANTA ROSA 2020 ON-LINE 1 ngày 14 giờ
2II Open International "Club Caissa Guatemala" 82 ngày 21 giờ
3II BLITZ INTERNACIONAL CLUB CAISSA GUATEMALA 88 ngày 13 giờ
4II Open International "Club Caissa Guatemala" 89 ngày
5BLITZ NAVIDEÑO 2019 CLUB CAISSA GUATEMALA 108 ngày 23 giờ
6125 Bullying Blitz Club Caissa Guatemala 115 ngày 13 giờ
7Campeonato por Equipos 2019 116 ngày 17 giờ
8FINAL GRAND PRIX BLITZ FENAG 2019 120 ngày 14 giờ
918 TORNEO DE AJEDREZ KENICHI HAMANE CATEGORIA LIBRE 125 ngày 3 giờ
1018 TORNEO DE AJEDREZ KENICHI HAMANE Categoría SUB 17 125 ngày 3 giờ
1118 TORNEO DE AJEDREZ KENICHI HAMANE Categoría SUB 14 125 ngày 3 giờ
1218 TORNEO DE AJEDREZ KENICHI HAMANE Categoría SUB 10 125 ngày 3 giờ
13XXII BLITZ FENAG 2019 129 ngày 14 giờ
14124 Bullying Blitz Club Caissa Guatemala 129 ngày 23 giờ
15CHESS LEGENDS 2019 SUB 16 131 ngày 16 giờ
16CAMPEONATO BLITZ FENAG 2019 EDICION ESPECIAL 131 ngày 19 giờ
17CHESS LEGENDS 2019 LIBRE U1900 131 ngày 23 giờ
18CHESS LEGENDS 2019 SUB 10 132 ngày
19CHESS LEGENDS 2019 SUB 12 132 ngày
20CHESS LEGENDS 2019 SUB 14 132 ngày
21CHESS LEGENDS 2019 LIBRE MAYOR 1900 132 ngày
22CHESS LEGENDS 2019 SUB 8 132 ngày 1 giờ
23COPA CLUB CAISSA GUATEMALA 2019 134 ngày 21 giờ
24123 Bullying Blitz Club Caissa Guatemala 136 ngày 14 giờ
25XX BLITZ ADAG 2019 136 ngày 14 giờ
26XXI BLITZ FENAG 2019 143 ngày 14 giờ
27122 Bullying Blitz Club Caissa Guatemala 143 ngày 23 giờ
28JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2019 SUB 18 Masculina 145 ngày 23 giờ
29JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2019 SUB 18 FEMENINA 145 ngày 23 giờ
30JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2019 SUB 16 Masculina 145 ngày 23 giờ
31JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2019 SUB 16 FEMENINA 146 ngày
32JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2019 U-18 Masculina BLITZ 147 ngày 19 giờ
33JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2019 U-18 Femenina BLITZ 147 ngày 19 giờ
34JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2019 U-16 Masculina BLITZ 147 ngày 19 giờ
35JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2019 U-16 Femenina BLITZ 147 ngày 20 giờ
36121 Bullying Blitz Club Caissa Guatemala 148 ngày 15 giờ
37XIX BLITZ ADAG 2019 150 ngày 14 giờ
38XX BLITZ FENAG 2019 157 ngày 14 giờ
39SEMIFINAL MASCULINA 2019 GRUPO UNO 159 ngày 18 giờ
40SEMIFINAL MASCULINA 2019 GRUPO CUATRO 159 ngày 19 giờ
41SEMIFINAL MASCULINA 2019 GRUPO TRES 159 ngày 19 giờ
42SEMIFINAL MASCULINA 2019 GRUPO CINCO 159 ngày 20 giờ
43SEMIFINAL MASCULINA 2019 GRUPO DOS 159 ngày 20 giờ
44120 Bullying Blitz Club Caissa Guatemala 164 ngày 17 giờ
45SEMIFINAL FEMENINA 2019 GRUPO UNO 166 ngày 17 giờ
46SEMIFINAL FEMENINA 2019 GRUPO DOS 166 ngày 17 giờ
47SEMIFINAL FEMENINA 2019 GRUPO TRES 166 ngày 17 giờ
48SEMIFINAL FEMENINA 2019 GRUPO CUATRO 166 ngày 17 giờ
49SEMIFINAL FEMENINA 2019 GRUPO CINCO 166 ngày 17 giờ
50XIX BLITZ FENAG 2019 170 ngày 19 giờ