Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Georgia (GEO)

Flag GEO
SốGiảiCập nhật
1Abastumani open 84 ngày 18 giờ
2Tbilisi Sunday (Blitz-01) 2020 85 ngày 19 giờ
3იმერეთის ჩემპიონატი ჭადრაკში - 11 წლამდე ჭაბუკთა შორის 85 ngày 20 giờ
4იმერეთის ჩემპიონატი ჭადრაკში - 11 წლამდე გოგონათა შორის 85 ngày 20 giờ
5იმერეთის ჩემპიონატი ჭადრაკში - 9 წლამდე გოგონათა შორის 85 ngày 21 giờ
6იმერეთის ჩემპიონატი ჭადრაკში - 9 წლამდე ჭაბუკთა შორის 85 ngày 21 giờ
7იმერეთის ჩემპიონატი ჭადრაკში - 13 წლამდე ჭაბუკთა შორის 85 ngày 21 giờ
8საკვალიფიკაციო შეჯიბრი IV თანრიგზე (დავით ჯოჯუას საჭადრაკო სკოლა) 85 ngày 22 giờ
9იმერეთის ჩემპიონატი ჭადრაკში - 7 წლამდე ჭაბუკთა შორის 85 ngày 22 giờ
10იმერეთის საკვალიფიკაციო ტურნირი ჭადრაკში- 8 წელს გადაცილებულ უთან. ჭაბუკთა შორის 85 ngày 23 giờ
11იმერეთის საკვალიფიკაციო ტურნირი ჭადრაკში - 8 წლამდე უთანრიგო ჭაბუკთა შორის 86 ngày 1 giờ
12იმერეთის საკვალიფიკაციო ტურნირი ჭადრაკში - 8 წლამდე უთანრიგო გოგონათა შორის 86 ngày 1 giờ
13იმერეთის საკვალიფიკაციო ტურნირი ჭადრაკში- 8 წელს გადაცილებულ უთან. გოგონთა შორის 87 ngày 21 giờ
14იმერეთის ჩემპიონატი ჭადრაკში - 13 წლამდე გოგონათა შორის 89 ngày 19 giờ
15იმერეთის ჩემპიონატი ჭადრაკში - 7 წლამდე გოგონათა შორის 89 ngày 19 giờ
16იმერეთის საკვალიფიკაციო ტურნირი ჭადრაკში - 6 წლამდე უთანრიგო მოჭადრაკეთა შორის 89 ngày 19 giờ
17Tbilisi Cup 2019 98 ngày 21 giờ
18ქ. რუსთავის საახალწლო ტურნირი 8, 10, 12 წლამდე 98 ngày 23 giờ
19ქ. რუსთავის საახალწლო ტურნირი 7 წლამდე 99 ngày
20Parviz Chachibaia Memorial - 2019 Blitz 99 ngày 17 giờ
21GEO Cup (Rapid) 2019 99 ngày 19 giờ
22Imereti Open(blitz) - 2019 99 ngày 19 giờ
23საახალწლო საჭადრაკო ფესტივალი - 2019 (ფოთი) ღია ტურნირი 99 ngày 20 giờ
24საახალწლო საჭადრაკო ფესტივალი-2019 (ფოთი) 7 წლის დამწყებ მოჭადრაკეთა შორის 99 ngày 20 giờ
25საახალწლო საჭადრაკო ფესტივალი-2019 (ფოთი) 6 წლის დამწყებ მოჭადრაკეთა შორის 99 ngày 20 giờ
26საახალწლო საჭადრაკო ფესტივალი-2019 (ფოთი) 5 წლის დამწყებ მოჭადრაკეთა შორის 99 ngày 20 giờ
27III - IV "ოლიმპიური ჩემპიონი" 99 ngày 23 giờ
28საკვალიფიკაციო ტურნირი III-IV თანრიგზე (ჭადრაკის სასახლე) 100 ngày
29საკვალიფიკაციო ტურნირი V თანრიგზე (ჭადრაკის სასახლე) 100 ngày
30V თანრიგი "ოლიმპიური ჩემპიონი" 100 ngày 1 giờ
31რეიტინგ-ტურნირი სწრაფ ჭადრაკში ''Imereti 2019'' - 8 წლამდე გოგონათა შორის 100 ngày 16 giờ
32რეიტინგ-ტურნირი სწრაფ ჭადრაკში ''Imereti 2019'' - 8 წლამდე ჭაბუკთა შორის 100 ngày 16 giờ
33Zugdidi Blitz - Winter Season 2019 100 ngày 17 giờ
34Zugdidi Rapid - Winter Season 100 ngày 17 giờ
35Imereti Open(rapid) - 2019 100 ngày 18 giờ
36საჭდრაკო ფესტივალი "ხონი 2019" 6 წლამდე 100 ngày 23 giờ
37B.Gurgenidze Cup (U1800) 2019 102 ngày 20 giờ
38B.Gurgenidze Cup (U1500) 2019 102 ngày 20 giờ
39B.Gurgenidze Cup (U1200) 2019 102 ngày 20 giờ
40საჭადრაკო ფესტივალი "ხონი 2019" 12 წლამდე 106 ngày 18 giờ
41საჭადრაკო ფესტივალი "ხონი 2019" ღია ტურნირი 106 ngày 18 giờ
42საჭადრაკო ფესტივალი "ხონი 2019" 10 წლამდე ჭაბუკები 106 ngày 18 giờ
43საჭადრაკო ფესტივალი "ხონი 2019" 8 წლამდე გოგონები 106 ngày 18 giờ
44საჭადრაკო ფესტივალი "ხონი 2019" 8 წლამდე ჭაბუკები 106 ngày 18 giờ
45საჭადრაკო ფესტივალი "ხონი 2019" 10 წლამდე გოგონები 106 ngày 19 giờ
46ქვემო ქართლის საკვალიფიკაციო V თანრიგზე 21-22 დეკემბერი 106 ngày 19 giờ
47ქვემო ქართლის საკვალიფიკაციო IV თანრიგზე 21-22 დეკემბერი 106 ngày 21 giờ
48საახალწლო ტურნირი "ოლიმპიური ჩემპიონი" 8 წლიანები 106 ngày 23 giờ
49საახალწლო ტურნირი "ოლიმპიური ჩემპიონი" 10 წლიანები 106 ngày 23 giờ
50საახალწლო ტურნირი "ოლიმპიური ჩემპიონი" 14 წლიანები 106 ngày 23 giờ