Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Georgia (GEO)

Flag GEO
SốGiảiCập nhật
1TB Ch U10 Boys 2020 9 giờ 44 phút
2TB Ch U10 Girls 2020 10 giờ 50 phút
3ASIAN CONTINENTAL SELECTION. FIDE ONLINE WORLD U10-18 RAPID CHAMPIONSHIPS U12 Open 5 ngày 12 giờ
4AMERICAN CONTINENTAL SELECTION. FIDE ONLINE WORLD U10-18 RAPID CHAMPIONSHIPS U18 Girls 6 ngày
5AMERICAN CONTINENTAL SELECTION. FIDE ONLINE WORLD U10-18 RAPID CHAMPIONSHIPS U16 Girls 6 ngày
6AMERICAN CONTINENTAL SELECTION. FIDE ONLINE WORLD U10-18 RAPID CHAMPIONSHIPS U14 Girls 6 ngày
7AMERICAN CONTINENTAL SELECTION. FIDE ONLINE WORLD U10-18 RAPID CHAMPIONSHIPS U12 Girls 6 ngày 1 giờ
8AMERICAN CONTINENTAL SELECTION. FIDE ONLINE WORLD U10-18 RAPID CHAMPIONSHIPS U10 Girls 6 ngày 1 giờ
9AMERICAN CONTINENTAL SELECTION. FIDE ONLINE WORLD U10-18 RAPID CHAMPIONSHIPS U18 Open 6 ngày 1 giờ
10AMERICAN CONTINENTAL SELECTION. FIDE ONLINE WORLD U10-18 RAPID CHAMPIONSHIPS U16 Open 6 ngày 1 giờ
11AMERICAN CONTINENTAL SELECTION. FIDE ONLINE WORLD U10-18 RAPID CHAMPIONSHIPS U14 Open 6 ngày 1 giờ
12AMERICAN CONTINENTAL SELECTION. FIDE ONLINE WORLD U10-18 RAPID CHAMPIONSHIPS U12 Open 6 ngày 1 giờ
13AMERICAN CONTINENTAL SELECTION. FIDE ONLINE WORLD U10-18 RAPID CHAMPIONSHIPS U10 Open 6 ngày 1 giờ
14EUROPEAN CONTINENTAL SELECTION. FIDE ONLINE WORLD U10-18 RAPID CHAMPIONSHIPS U18 Girls 6 ngày 1 giờ
15EUROPEAN CONTINENTAL SELECTION. FIDE ONLINE WORLD U10-18 RAPID CHAMPIONSHIPS U16 Girls 6 ngày 1 giờ
16EUROPEAN CONTINENTAL SELECTION. FIDE ONLINE WORLD U10-18 RAPID CHAMPIONSHIPS U14 Girls 6 ngày 1 giờ
17EUROPEAN CONTINENTAL SELECTION. FIDE ONLINE WORLD U10-18 RAPID CHAMPIONSHIPS U18 Open 6 ngày 2 giờ
18EUROPEAN CONTINENTAL SELECTION. FIDE ONLINE WORLD U10-18 RAPID CHAMPIONSHIPS U16 Open 6 ngày 2 giờ
19EUROPEAN CONTINENTAL SELECTION. FIDE ONLINE WORLD U10-18 RAPID CHAMPIONSHIPS U14 Open 6 ngày 2 giờ
20ASIAN CONTINENTAL SELECTION. FIDE ONLINE WORLD U10-18 RAPID CHAMPIONSHIPS U18 Girls 6 ngày 2 giờ
21ASIAN CONTINENTAL SELECTION. FIDE ONLINE WORLD U10-18 RAPID CHAMPIONSHIPS U16 Girls 6 ngày 2 giờ
22ASIAN CONTINENTAL SELECTION. FIDE ONLINE WORLD U10-18 RAPID CHAMPIONSHIPS U12 Girls 6 ngày 2 giờ
23ASIAN CONTINENTAL SELECTION. FIDE ONLINE WORLD U10-18 RAPID CHAMPIONSHIPS U18 Open 6 ngày 2 giờ
24ASIAN CONTINENTAL SELECTION. FIDE ONLINE WORLD U10-18 RAPID CHAMPIONSHIPS U16 Open 6 ngày 2 giờ
25AFRICAN CONTINENTAL SELECTION. FIDE ONLINE WORLD U10-18 RAPID CHAMPIONSHIPS U18 Girls 6 ngày 2 giờ
26AFRICAN CONTINENTAL SELECTION. FIDE ONLINE WORLD U10-18 RAPID CHAMPIONSHIPS U16 Girls 6 ngày 2 giờ
27AFRICAN CONTINENTAL SELECTION. FIDE ONLINE WORLD U10-18 RAPID CHAMPIONSHIPS U14 Girls 6 ngày 2 giờ
28AFRICAN CONTINENTAL SELECTION. FIDE ONLINE WORLD U10-18 RAPID CHAMPIONSHIPS U12 Girls 6 ngày 2 giờ
29AFRICAN CONTINENTAL SELECTION. FIDE ONLINE WORLD U10-18 RAPID CHAMPIONSHIPS U18 Open 6 ngày 3 giờ
30AFRICAN CONTINENTAL SELECTION. FIDE ONLINE WORLD U10-18 RAPID CHAMPIONSHIPS U16 Open 6 ngày 3 giờ
31AFRICAN CONTINENTAL SELECTION. FIDE ONLINE WORLD U10-18 RAPID CHAMPIONSHIPS U14 Open 6 ngày 3 giờ
32AFRICAN CONTINENTAL SELECTION. FIDE ONLINE WORLD U10-18 RAPID CHAMPIONSHIPS U12 Open 6 ngày 3 giờ
33FIDE ONLINE WORLD CADETS & YOUTH RAPID CHESS CHAMPIONSHIPS U14 Girls Finals 6 ngày 3 giờ
34FIDE ONLINE WORLD CADETS & YOUTH RAPID CHESS CHAMPIONSHIPS U12 Girls Finals 6 ngày 3 giờ
35FIDE ONLINE WORLD CADETS & YOUTH RAPID CHESS CHAMPIONSHIPS U18 Open Finals 6 ngày 4 giờ
36FIDE ONLINE WORLD CADETS & YOUTH RAPID CHESS CHAMPIONSHIPS U12 Open Finals 6 ngày 4 giờ
37EUROPEAN CONTINENTAL SELECTION. FIDE ONLINE WORLD U10-18 RAPID CHAMPIONSHIPS U12 Girls 6 ngày 12 giờ
38EUROPEAN CONTINENTAL SELECTION. FIDE ONLINE WORLD U10-18 RAPID CHAMPIONSHIPS U10 Girls 6 ngày 12 giờ
39EUROPEAN CONTINENTAL SELECTION. FIDE ONLINE WORLD U10-18 RAPID CHAMPIONSHIPS U12 Open 6 ngày 12 giờ
40EUROPEAN CONTINENTAL SELECTION. FIDE ONLINE WORLD U10-18 RAPID CHAMPIONSHIPS U10 Open 6 ngày 12 giờ
41ASIAN CONTINENTAL SELECTION. FIDE ONLINE WORLD U10-18 RAPID CHAMPIONSHIPS U14 Girls 6 ngày 13 giờ
42ASIAN CONTINENTAL SELECTION. FIDE ONLINE WORLD U10-18 RAPID CHAMPIONSHIPS U10 Girls 6 ngày 13 giờ
43ASIAN CONTINENTAL SELECTION. FIDE ONLINE WORLD U10-18 RAPID CHAMPIONSHIPS U14 Open 6 ngày 13 giờ
44ASIAN CONTINENTAL SELECTION. FIDE ONLINE WORLD U10-18 RAPID CHAMPIONSHIPS U10 Open 6 ngày 13 giờ
45AFRICAN CONTINENTAL SELECTION. FIDE ONLINE WORLD U10-18 RAPID CHAMPIONSHIPS U10 Girls 7 ngày 4 giờ
46AFRICAN CONTINENTAL SELECTION. FIDE ONLINE WORLD U10-18 RAPID CHAMPIONSHIPS U10 Open 7 ngày 4 giờ
47FIDE ONLINE WORLD CADETS & YOUTH RAPID CHESS CHAMPIONSHIPS U18 Girls Finals 7 ngày 10 giờ
48FIDE ONLINE WORLD CADETS & YOUTH RAPID CHESS CHAMPIONSHIPS U16 Girls Finals 7 ngày 10 giờ
49FIDE ONLINE WORLD CADETS & YOUTH RAPID CHESS CHAMPIONSHIPS U10 Girls Finals 7 ngày 10 giờ
50FIDE ONLINE WORLD CADETS & YOUTH RAPID CHESS CHAMPIONSHIPS U16 Open Finals 7 ngày 10 giờ