Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: FIDE (FID)

Flag FID
SốGiảiCập nhật
1INTERZONAL GAMBITO LATINO (5º Torneo) 14 giờ 5 phút
2ZONA C GAMBITO LATINO (13º Torneo) 14 giờ 29 phút
3ZONA B GAMBITO LATINO (13º Torneo) 14 giờ 51 phút
4ZONA A GAMBITO LATINO (13º Torneo) 15 giờ 2 phút
5Torneo Blitz On-Line Copa Club de Ajedrez "Mate en 1". Info: www.MateEnUno.es.tl 40 USD repartir Sab. 28-03. (Lichess) Tlf +58 424 811 08 55, +57 311 879 66 42 9 ngày 7 giờ
6INTERZONAL GAMBITO LATINO (4º Torneo) 91 ngày 12 giờ
7ZONA C GAMBITO LATINO (11º Torneo) 91 ngày 12 giờ
8ZONA B GAMBITO LATINO (11º Torneo) 91 ngày 12 giờ
9ZONA A GAMBITO LATINO (11º Torneo) 91 ngày 12 giờ
10teste aula 101 ngày 14 giờ
111er Torneo Blitz On Line "La Temporada" 127 ngày 15 giờ
12ZONA C GAMBITO LATINO (10º Torneo) 148 ngày 8 giờ
13ZONA B GAMBITO LATINO (10º Torneo) 148 ngày 8 giờ
14ZONA A GAMBITO LATINO (10º Torneo) 148 ngày 8 giờ
15TERCER INTERZONAL GAMBITO LATINO 210 ngày 7 giờ
16ZONA C GAMBITO LATINO 210 ngày 7 giờ
17ZONA B GAMBITO LATINO 210 ngày 7 giờ
18ZONA A GAMBITO LATINO 210 ngày 7 giờ
19Final do Campeonato Amazonense Absoluto 2018 251 ngày 4 giờ
20ZONA C GAMBITO LATINO 267 ngày 6 giờ
21ZONA B GAMBITO LATINO 267 ngày 6 giờ
22ZONA A GAMBITO LATINO 267 ngày 7 giờ
23Torneo Mayor de Reconquista 2019 311 ngày 18 giờ
24SEGUNDO INTERZONAL GAMBITO LATINO 322 ngày 19 giờ
25ZONA C GAMBITO LATINO 322 ngày 19 giờ
26ZONA B GAMBITO LATINO 322 ngày 20 giờ
27ZONA A GAMBITO LATINO 322 ngày 20 giờ
28ZONA C GAMBITO LATINO 375 ngày 17 giờ
29ZONA B GAMBITO LATINO 375 ngày 17 giờ
30ZONA A GAMBITO LATINO 375 ngày 17 giờ
31Torneo de Verano 413 ngày 17 giờ