Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: FIDE (FID)

Flag FID
SốGiảiCập nhật
1AJEDREZ HERMAR - LIGA C - 2° TEMPORADA 1 ngày 1 giờ
2AJEDREZ HERMAR - LIGA B - 2° TEMPORADA 1 ngày 1 giờ
3AJEDREZ HERMAR - LIGA A - 2° TEMPORADA 1 ngày 1 giờ
4INTERZONAL GAMBITO LATINO (7º Torneo) 1 ngày 17 giờ
5ZONA C GAMBITO LATINO (16º Torneo) 1 ngày 17 giờ
6ZONA B GAMBITO LATINO (16º Torneo) 1 ngày 19 giờ
7ZONA A GAMBITO LATINO (16º Torneo) 1 ngày 19 giờ
8INTERZONAL GAMBITO LATINO (6º Torneo) 28 ngày 20 giờ
9ZONA C GAMBITO LATINO (15º Torneo) 28 ngày 21 giờ
10ZONA B GAMBITO LATINO (15º Torneo) 28 ngày 21 giờ
11ZONA A GAMBITO LATINO (15º Torneo) 28 ngày 21 giờ
122020 FIDE Online Olympiad Final Duel XI 51 ngày 7 giờ
132020 FIDE Online Olympiad Semi Final Duel X 52 ngày 4 giờ
142020 FIDE Online Olympiad Quarter Final Duel V 52 ngày 10 giờ
152020 FIDE Online Olympiad Quarter Final Duel VII 52 ngày 10 giờ
162020 FIDE Online Olympiad Quarter Final Duel VIII 52 ngày 10 giờ
172020 FIDE Online Olympiad Semi Final Duel IX 52 ngày 10 giờ
182020 FIDE Online Olympiad Quarter Final Duel VI 53 ngày 3 giờ
192020 FIDE Online Olympiad Preliminary Round Duel III 54 ngày 3 giờ
202020 FIDE Online Olympiad Preliminary Round Duel IV 54 ngày 6 giờ
212020 FIDE Online Olympiad Preliminary Round Duel I 54 ngày 8 giờ
222020 FIDE Online Olympiad Preliminary Round Duel II 54 ngày 9 giờ
232020 FIDE Online Olympiad Top Division Pool D 55 ngày 8 giờ
242020 FIDE Online Olympiad Top Division Pool C 55 ngày 8 giờ
252020 FIDE Online Olympiad Top Division Pool B 55 ngày 8 giờ
262020 FIDE Online Olympiad Top Division Pool A 55 ngày 8 giờ
272020 FIDE Online Olympiad Division 2 Pool E 55 ngày 8 giờ
282020 FIDE Online Olympiad Division 2 Pool D 55 ngày 8 giờ
292020 FIDE Online Olympiad Division 2 Pool C 55 ngày 8 giờ
302020 FIDE Online Olympiad Division 2 Pool B 55 ngày 8 giờ
312020 FIDE Online Olympiad Division 2 Pool A 55 ngày 8 giờ
322020 FIDE Online Olympiad Division 3 Pool E 55 ngày 8 giờ
332020 FIDE Online Olympiad Division 3 Pool D 55 ngày 8 giờ
342020 FIDE Online Olympiad Division 3 Pool C 55 ngày 8 giờ
352020 FIDE Online Olympiad Division 3 Pool B 55 ngày 8 giờ
362020 FIDE Online Olympiad Division 3 Pool A 55 ngày 8 giờ
372020 FIDE Online Olympiad Division 4 Pool D 55 ngày 8 giờ
382020 FIDE Online Olympiad Division 4 Pool C 55 ngày 8 giờ
392020 FIDE Online Olympiad Division 4 Pool B 55 ngày 8 giờ
402020 FIDE Online Olympiad Division 4 Pool A 55 ngày 8 giờ
412020 FIDE Online Olympiad Base Division Pool C 55 ngày 8 giờ
422020 FIDE Online Olympiad Base Division Pool B 55 ngày 8 giờ
432020 FIDE Online Olympiad Base Division Pool A 55 ngày 8 giờ
442020 FIDE Online Olympiad Division 4 Pool E 55 ngày 11 giờ
452020 FIDE Online Olympiad Knockout Stage Bracket 57 ngày 9 giờ
462020 FIDE Online Olympiad Knockout Test 57 ngày 11 giờ
472020 FIDE Online Olympiad Knockout Test 57 ngày 11 giờ
482020 FIDE Online Olympiad Knockout Test 65 ngày 9 giờ
492020 FIDE Online Olympiad Knockout Test 65 ngày 10 giờ
502020 FIDE Online Olympiad Top Division 67 ngày 8 giờ