Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: FIDE (FID)

Flag FID
SốGiảiCập nhật
11er Torneo Blitz On Line "La Temporada" 2 giờ 45 phút
2AICF International Women Grand Master Round Robin Chess Tournament 2019 M, No. 9898030860- IG PARMAR 6 giờ 2 phút
3AICF International Women Grand Master Round Robin Chess Tournament 2019 M, No. 9898030860- IG PARMAR 1 ngày 4 giờ
4AICF International Women Grand Mastet Round Robin Chess Tournament 2019 M, no. 9898030860- IG PARMAR 1 ngày 11 giờ
5ZONA C GAMBITO LATINO (10º Torneo) 2 ngày 17 giờ
6ZONA B GAMBITO LATINO (10º Torneo) 2 ngày 17 giờ
7ZONA A GAMBITO LATINO (10º Torneo) 2 ngày 17 giờ
8INTERZONAL GAMBITO LATINO (4º Torneo) 8 ngày 14 giờ
9TERCER INTERZONAL GAMBITO LATINO 64 ngày 16 giờ
10ZONA C GAMBITO LATINO 64 ngày 17 giờ
11ZONA B GAMBITO LATINO 64 ngày 17 giờ
12ZONA A GAMBITO LATINO 64 ngày 17 giờ
13Final do Campeonato Amazonense Absoluto 2018 105 ngày 14 giờ
14ZONA C GAMBITO LATINO 121 ngày 15 giờ
15ZONA B GAMBITO LATINO 121 ngày 16 giờ
16ZONA A GAMBITO LATINO 121 ngày 16 giờ
17Torneo Mayor de Reconquista 2019 166 ngày 3 giờ
18SEGUNDO INTERZONAL GAMBITO LATINO 177 ngày 4 giờ
19ZONA C GAMBITO LATINO 177 ngày 5 giờ
20ZONA B GAMBITO LATINO 177 ngày 5 giờ
21ZONA A GAMBITO LATINO 177 ngày 5 giờ
22ZONA C GAMBITO LATINO 230 ngày 2 giờ
23ZONA B GAMBITO LATINO 230 ngày 2 giờ
24ZONA A GAMBITO LATINO 230 ngày 2 giờ
25Torneo de Verano 268 ngày 2 giờ
26ZONA C GAMBITO LATINO 322 ngày 19 giờ
27ZONA B GAMBITO LATINO 322 ngày 19 giờ
28ZONA A GAMBITO LATINO 322 ngày 19 giờ
29ZONA C GAMBITO LATINO 352 ngày 3 giờ
30ZONA B GAMBITO LATINO 352 ngày 4 giờ
31ZONA A GAMBITO LATINO 352 ngày 4 giờ
32ZONA E GAMBITO LATINO 386 ngày 21 giờ
33ZONA D GAMBITO LATINO 386 ngày 21 giờ
34ZONA C GAMBITO LATINO 386 ngày 21 giờ
35ZONA B GAMBITO LATINO 386 ngày 21 giờ
36ZONA A GAMBITO LATINO 386 ngày 21 giờ
37PRIMER SUPERLIGA INTERZONAL GAMBITO FRIENDS 394 ngày 6 giờ
38GAMBITO LATINO ZONA E 425 ngày 15 giờ
39GAMBITO LATINO ZONA D 425 ngày 16 giờ
40GAMBITO LATINO ZONA C 425 ngày 16 giờ
41GAMBITO LATINO ZONA B 425 ngày 16 giờ
42GAMBITO LATINO ZONA A 425 ngày 16 giờ
4315th FIDE Online Arena Tournament -Blitz- 453 ngày 2 giờ
4415th FIDE Online Arena Tournament --Rapid-- 454 ngày 2 giờ
4515th FIDE Online Arena Tournament 455 ngày 22 giờ
46ZONA C GAMBITO LATINO 458 ngày 1 giờ
47ZONA B GAMBITO LATINO 460 ngày 17 giờ
48ZONA A GAMBITO LATINO 460 ngày 17 giờ
4914th FIDE Online Arena Tournament 461 ngày
50LIGAS GAMBITO LATINO CHESS FRIENDS 498 ngày 19 giờ