Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: El Salvador (ESA)

Flag ESA
SốGiảiCập nhật
1Campeonato Revision de Rating 2020 84 ngày 19 giờ
2FINAL BLITZ 2019 105 ngày 22 giờ
3FINAL CIRCUITO ACTIVO 2019 112 ngày 17 giờ
4Campeonato Navideño Puntuable para Seleccion 2020 113 ngày 14 giờ
5Decimoctavo Torneo del Circuito Blitz 2019 141 ngày 15 giờ
6Decimoséptimo Torneo del Circuito Blitz 2019 141 ngày 17 giờ
7Campeonato Abierto puntuable para pre selección 2020 147 ngày 19 giờ
8Tercer Torneo Activo 2019 168 ngày 20 giờ
9Decimo Sexto Torneo del Circuito Blitz 182 ngày 19 giờ
10Quinceavo Torneo del Circuito Blitz 182 ngày 21 giờ
11Catorceavo Torneo del Circuito Blitz 183 ngày 14 giờ
12Treceavo Torneo del Circuito Blitz 183 ngày 16 giờ
13Festival por Edades 2019-Categoria Sub 16 190 ngày 15 giờ
14Festival por Edades 2019-Categoria Sub 12 Masculino 190 ngày 15 giờ
15Festival por Edades 2019-Categoria Sub14 Masculina 190 ngày 15 giờ
16Festival por Edades 2019-Categoria Sub 18 190 ngày 16 giờ
17Festival por Edades 2019-Categoria Sub10 190 ngày 16 giờ
18Festival por Edades 2019- Categoria Sub-12 Femenino 190 ngày 16 giờ
19Festival por Edades 2019-Categoria Sub 14 Femenino 190 ngày 16 giờ
20Festival por Edades 2019-Categoria Sub 08 197 ngày 17 giờ
21Segundo Torneo Activo 2019 217 ngày 19 giờ
22III San Salvador Chess Open 229 ngày 13 giờ
23Campeonato Centroamericano y del Caribe Absoluto 2019 232 ngày 18 giờ
24Doceavo Torneo del Circuito Blitz 238 ngày 19 giờ
25Onceavo Torneo del Circuito Blitz 238 ngày 19 giờ
26INFANTO JUVENIL U18 - 2019 239 ngày 12 giờ
27INFANTO JUVENIL U12 - 2019 239 ngày 14 giờ
28SENIOR MAYORES DE 60 AÑOS 2019 239 ngày 14 giờ
29Campeonato Nacional por Equipos 2019 - Amilcar Alvarado In Memoriam Modalidad Blitz 266 ngày 17 giờ
30Campeonato Nacional por Equipos 2019-Amilcar Alvarado In Memoriam Modalidad Convencional 267 ngày 13 giờ
31Decimo Torneo Blitz 280 ngày 19 giờ
32Noveno Torneo Blitz 280 ngày 21 giờ
33Octavo Torneo Blitz 281 ngày 10 giờ
34Septimo Torneo Circuito Blitz 2019 281 ngày 10 giờ
35Juegos Deportivos Estudiantiles Nacionales 2019 Sub 17 Masculino 291 ngày 17 giờ
36Juegos Deportivos Estudiantiles Nacionales 2019 Sub 17 femenino 291 ngày 18 giờ
37Juegos Deportivos Estudiantiles Nacionales 2019 Sub 14 femenino 291 ngày 18 giờ
38Juegos Deportivos Estudiantiles Nacionales 2019 Sub 14 Masculino 291 ngày 18 giờ
39Juegos Deportivos Estudiantiles Nacionales 2019 Sub 12 femenino 291 ngày 18 giờ
40Juegos Deportivos Estudiantiles Nacionales 2019 Sub 12 Masculino 291 ngày 18 giờ
41JDE Región Oriental U17 Masculino 2019 294 ngày 19 giờ
42JDE Región Oriental U17 Femenino 2019 294 ngày 19 giờ
43JDE Región Oriental U14 Masculino 2019 294 ngày 19 giờ
44JDE Región Oriental U14 Femenino 2019 294 ngày 19 giờ
45JDE Región Oriental U12 Masculino 2019 294 ngày 19 giờ
46JDE Región Oriental U12 Femenino 2019 294 ngày 19 giờ
47Campeonato Nacional por Equipos 2019-Amilcar Alvarado In Memoriam 300 ngày 22 giờ
48Preseleccion Femenino 2019 301 ngày 19 giờ
49JDE Region Occidente U17 Femenino2019 306 ngày 22 giờ
50Primer Torneo Activo 2019 308 ngày 18 giờ