Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: England (ENG)

Flag ENG
SốGiảiCập nhật
1Leamington and District Chess League 2020 Online Championships 11 giờ 9 phút
2Surrey Kings Championship 19 giờ 19 phút
3Bude U125 online APA 1 ngày 12 giờ
41st 4NCL Autumn Online Congress Open 1 ngày 20 giờ
5B&F Standard Individual 2020-21 - No. 2 2 ngày 15 giờ
6B&F Rapid Individual 2020-21 - No. 2 2 ngày 15 giờ
7Blackpool & Fylde League - 1st Standard Individual 2020-21 3 ngày 16 giờ
8Blackpool & Fylde League - 1st Rapid Individual 2020-21 3 ngày 16 giờ
9Richmond Juniors Online Club Championship - Autumn Term 3 ngày 17 giờ
104NCL Autumn Online Congress Minor 7 ngày 11 giờ
114NCL Autumn Online Congress Major 7 ngày 11 giờ
123rd 4NCL Online Congress Minor 11 ngày 18 giờ
133rd 4NCL Online Congress Major 11 ngày 18 giờ
143rd 4NCL Online Congress Open 11 ngày 18 giờ
15Cornwall Winter Congress 12 ngày
16NCA Individual Online U1700 14 ngày 19 giờ
17NCA Individual Online U2000 14 ngày 19 giờ
18NCA Individual Online Open 14 ngày 19 giờ
19Surrey Kings Autumn Premier League 17 ngày 21 giờ
20Cornwall Online Congress Minor 22 ngày 23 giờ
21Humphrey Davy Practice Tournament 23 ngày 15 giờ
22Blackpool & Fylde League - Online Individual Standard - 8 September 2020 26 ngày 11 giờ
23Blackpool & Fylde League - Online Individual Rapid - 10 September 2020 26 ngày 12 giờ
241st Witney Online Rapidplay Open 30 ngày 14 giờ
251st Witney Online Rapidplay Junior Major 30 ngày 14 giờ
261st Witney Online Rapidplay Junior Minor 30 ngày 15 giờ
27TEST 46 ngày 10 giờ
28Blackpool & Fylde League - Online Individual Rapid - 20 August 2020 47 ngày 12 giờ
29Blackpool & Fylde League - Online Individual Standard - 18 August 2020 48 ngày 11 giờ
30Leyland Online Congress 2020 50 ngày 16 giờ
31Richmond Junior Chess Club Online Championship - Summer Holidays 2020 51 ngày 4 giờ
32Leyland Aug Rapid 52 ngày 11 giờ
332nd 4NCL Online Congress Minor 58 ngày 16 giờ
342nd 4NCL Online Congress Major 58 ngày 16 giờ
352nd 4NCL Online Congress Open 58 ngày 16 giờ
36Blackpool & Fylde League - Online Individual Rapid - 30 July 2020 68 ngày 11 giờ
37Blackpool & Fylde League - Online Individual Standard - 28 July 2020 69 ngày 12 giờ
38Leyland Rapidplay Major 72 ngày 17 giờ
39Leyland Rapidplay Minor 72 ngày 17 giờ
40National School Team Event CHAMPIONSHIP 80 ngày 20 giờ
41National School Team Event PREMIER 80 ngày 20 giờ
42Blackpool & Fylde League - Oline Individual Rapid - 9 July 2020 85 ngày 12 giờ
43Blackpool & Fylde League - Online Individual Standard - 7 June 2020 90 ngày 12 giờ
44Richmond Junior Chess Club Club Championsip - Spring Term 2020 93 ngày 10 giờ
45Richmond Juniors Online Club Championship 94 ngày 15 giờ
46Surrey Kings Premier League 96 ngày 14 giờ
47Northumberland Championship Gilroy 2019-20 99 ngày
48Northumberland Championship Sell 2019-20 99 ngày
49Northumberland Championship Zollner 2019-20 99 ngày
50UK U21 Closed Blitz (Round-Robin) 99 ngày 15 giờ