Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: England (ENG)

Flag ENG
SốGiảiCập nhật
1Docklands Chess - Poplar Rapid Tournament Minor Tournament - Under 130 11 ngày 7 giờ
2Docklands Chess - Poplar Rapid Tournament Major Tournament - Under 171 11 ngày 7 giờ
3Watford Club Championship (Price Cup 2018-9) 12 ngày 6 giờ
4Hull Rapid 2020 - Minor 24 ngày 15 giờ
5DCCA Richard Nash Memorial Blitz 40 ngày 7 giờ
6DCCA Morning Thynne 43 ngày 8 giờ
7DCCA Ron Bruce Premier 43 ngày 10 giờ
8DCCA Morning Boniface 52 ngày 14 giờ
9DCCA Ken Bloodworth Intermediate 53 ngày 9 giờ
10DCCA Rowena Bruce Challengers 55 ngày 9 giờ
112nd Dorset Closed 2019 Major Section 55 ngày 18 giờ
122nd Dorset Closed 2019 Open Section 55 ngày 18 giờ
13Manchester Summer Chess Congress Knights 2019 59 ngày 14 giờ
14Manchester Summer Chess Congress Open 2019 67 ngày 11 giờ
15Manchester Summer Chess Congress Major 2019 71 ngày 12 giờ
16106th British Chess Championships Major Open 72 ngày 12 giờ
17106th British Chess Championships Over 50 72 ngày 12 giờ
18106th British Chess Championships Over 65 72 ngày 12 giờ
19106th British Chess Championship 72 ngày 12 giờ
20Golders Green Rapidplay: FIDE Improvers Under 105 Section at St Luke’s Church in Kidderpore Avenue, London NW3 7SU 73 ngày 5 giờ
21106th British Chess Championships Rapidplay 73 ngày 8 giờ
22106th British Chess Championships Blitz 73 ngày 10 giờ
23Golders Green Rapidplay: FIDE Minor Under 145 Section at St Luke’s Church in Kidderpore Avenue, London NW3 7SU 73 ngày 10 giờ
24Golders Green Rapidplay: FIDE Major Under 170 Section at St Luke’s Church in Kidderpore Avenue, London NW3 7SU 73 ngày 10 giờ
25Golders Green Rapidplay: FIDE Open Section at St Luke’s Church in Kidderpore Avenue, London NW3 7SU 73 ngày 10 giờ
26Golders Green Rapidplay: FIDE Amateur Under 120 Section at St Luke’s Church in Kidderpore Avenue, London NW3 7SU 73 ngày 10 giờ
27Golders Green Rapidplay: ECF Under 80 Section at St Luke’s Church in Kidderpore Avenue, London NW3 7SU 73 ngày 10 giờ
28106th British Chess Championships Under 16 73 ngày 14 giờ
29106th British Chess Championships Under 12 73 ngày 15 giờ
30106th British Chess Championships Under 14 73 ngày 15 giờ
31106th British Chess Championships Under 10 73 ngày 15 giờ
32106th British Chess Championships Under 2050 74 ngày 8 giờ
33106th British Chess Championships Under 1750 74 ngày 8 giờ
34106th British Chess Championships Under 100 74 ngày 9 giờ
35106th British Chess Championships Under 120 74 ngày 14 giờ
36106th British Chess Championships Under 1900 74 ngày 14 giờ
37106th British Chess Championships AM Open 74 ngày 15 giờ
38South Shields Themed Bitz 2019 - Grob 75 ngày 5 giờ
39Hendon FIDE Blitz - every month - all welcome 75 ngày 6 giờ
403rd Watford Junior (U-12) Rapidplay 76 ngày 15 giờ
41BBCA Monthly Rapidplay Open - July 2019 79 ngày 8 giờ
42BBCA Monthly Rapidplay Major - July 2019 79 ngày 8 giờ
43106th British Chess Championships Soanes 79 ngày 9 giờ
44106th British Chess Championships Atkins 79 ngày 9 giờ
45106th British Chess Championships Yates 79 ngày 9 giờ
46106th British Chess Championships Under 8 79 ngày 9 giờ
47106th British Chess Championships Under 16 79 ngày 14 giờ
48106th British Chess Championships Under 14 79 ngày 14 giờ
49106th British Chess Championships Under 10 79 ngày 14 giờ
50106th British Chess Championships Under 12 79 ngày 14 giờ