Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Egypt (EGY)

Flag EGY
SốGiảiCập nhật
12nd Wadi Degla Rapid Chess Tournament 1 ngày 20 giờ
24th El Khayari Matrouh Open 2019 1 ngày 20 giờ
3Cairo Chess Academy Blitz (Nasr city 1) 3 ngày 17 giờ
4HURGHADA YOUTH CHESS OPEN 2020 16 ngày 5 giờ
5Cairo Chess Academy Blitz (Heliopolis) 17 ngày 16 giờ
64th Shooting Club International Rapid Chess 2019 21 ngày 21 giờ
7Abdel Naser Hussein Rapid 28 ngày 21 giờ
8Harraz Chess Rapid 4 29 ngày 20 giờ
9HURGHADA YOUTH CHESS OPEN 2020 29 ngày 23 giờ
10 Harraz Chess Rapid 3 38 ngày 20 giờ
11شركات 2019 - الترتيب النهائى - رواد 39 ngày 21 giờ
12شركات 2019 - الترتيب التهائى - عمومى 39 ngày 21 giờ
138th International Chess Arena Youth Ch U20-18 40 ngày 1 giờ
148th International Chess Arena Youth Ch U16-14 40 ngày 1 giờ
158th International Chess Arena Youth Ch U08 40 ngày 2 giờ
168th International Chess Arena Youth Ch U12-10 40 ngày 2 giờ
17نهائيات بطولة الجمهورية للشركات 52 الدور الثانى - عمومى - 1 42 ngày 20 giờ
18نهائيات بطولة الجمهورية للشركات 52 الدور الثانى - عمومى -2 42 ngày 20 giờ
19نهائيات بطولة الجمهورية للشركات 52 الدور الثانى - عمومى -3 42 ngày 20 giờ
20نهائيات بطولة الجمهورية للشركات 52 الدور الثانى - رواد - 1 43 ngày 2 giờ
21نهائيات بطولة الجمهورية للشركات 52 الدور الثانى - رواد - 2 43 ngày 2 giờ
22نهائيات بطولة الجمهورية للشركات 52 الدور الثانى - رواد - 3 43 ngày 2 giờ
23نهائي بطولة الجمهورية للشركات 2019عمومى مجموعة د 45 ngày 21 giờ
24نهائي بطولة الجمهورية للشركات 2019عمومى مجموعة ج 45 ngày 21 giờ
25نهائي بطولة الجمهورية للشركات 2019عمومى مجموعة ب 45 ngày 21 giờ
26نهائي بطولة الجمهورية للشركات 2019عمومى مجموعة أ 45 ngày 21 giờ
27شركات 2019 رواد - مجموعة د 46 ngày 6 giờ
28شركات 2019 رواد - مجموعة ج 46 ngày 6 giờ
29شركات 2019 رواد - مجموعة ب 46 ngày 6 giờ
30شركات 2019 رواد - مجموعة أ 46 ngày 6 giờ
31Abu Nar Rapid Chess 46 ngày 20 giờ
32بطولة جامعة طنطا الثانية للمحترفين (0 - 1449) 48 ngày 19 giờ
33بطولة جامعة طنطا الثانية للمحترفين (1650 - 1849) 48 ngày 19 giờ
34بطولة جامعة طنطا الثانية للمحترفين (1850 - 2049) 48 ngày 19 giờ
35بطولة جامعة طنطا الثانية للمحترفين (1450 - 1649) 48 ngày 19 giờ
36Barq Elezz Rapid 3 53 ngày 17 giờ
379th Sharkia Open ( Rapid ) 54 ngày 17 giờ
38 13th Nasser Seddik Rapid Chess 2019 54 ngày 19 giờ
39بطولة جامعة طنطا الثانية للمحترفين (2050 - 2199) 56 ngày 15 giờ
40Mansoura Rapid 2 60 ngày 6 giờ
4112th Nasser Seddik Rapid Chess 2019 67 ngày 17 giờ
42DOMIAT Rapid 72 ngày 2 giờ
4311ht Alex chess Blitz Tournament 2019 73 ngày 17 giờ
44Harraz Chess Rapid 2 74 ngày 21 giờ
45 10th Alex chess Blitz Tournament 2019 86 ngày 4 giờ
46Harraz Chess Rapid 1 87 ngày 20 giờ
4711th Nasser Seddik Rapid Chess 2019 88 ngày 19 giờ
48Egyptian Men Cup 2019 (Semi-Final) & (Final) 90 ngày 22 giờ
499th Alex chess Blitz Tournament 2019 91 ngày 19 giờ
50Egyptian Men Cup 2019 (B) 92 ngày 21 giờ